Goražde, 23. februar 2007. godine
ALDI, Fatima Imamović, fatima.imamovic@aldi.ba

PROMOCIJA PRIRUCNIKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Drugo dopunjeno izdanje: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''

Agencija za lokalne razvojne inicijative je u mjesecu februaru u sklopu projekta: ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH'', koji se provodi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, promovisala u Goraždu, Doboju, Zvorniku i Travniku drugo revidirano izdanje Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj pod nazivom: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''.

Na promocijama je prisustvovalo preko 70 predstavnika nevladinog sektora, opština, omladinskih organizacija, privatnog sektora, sindikata, gradana i penzionera iz opcina: Goražde, Doboj, Doboj-jug, Petrovo, Zvornik, Bratunac i Travnik.

Promocije su održane uz pomoc organizacija: ''ToPeeR'' Doboj, Regionalni GROZD Zvornik i ''AlterArt'' Travnik, koje su ujedno i korisnice ovog projekta.

Drugo izdanje Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj govori o tome kako se boriti sa problemom ekonomske nerazvijenosti opcina i namjenjeno je svima koji žele doprinijeti lokalnom razvoju, ali i onima koji žele detaljnije istražiti uzroke razlika u nerazvijenosti opcina u Bosni i Hercegovini.


Pored promocije Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj, velika pažnja je posvecena i izvještaju pod nazivom: ''Kako unaprijediti životni standard kroz unaprijedenje opštinske administracije'', Preporuke iz ovog izvještaja ukljucuju stavove o tome kako, na koji nacin i koje aktivnosti treba poduzeti Opcinsko vijece/Skupština opštine, nacelnik opš tine i NVO kako bi uspješno radili u svojoj lokalnoj zajednici .

 

 

 

Promocije Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj su propratili : TV BPK Goražde, Televizija Doboj, Radio ZOS iz Doboj, te Radio TNT iz Travnika.

 

Goražde, 08. januar 2006. godine
ALDI / Odjeljenje za lokalni razvoj, e-mail: aldi@aldi.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

NOVI PRIRUCNIK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:
„KAKO UNAPRIJEDITI PROCES EKONOMSKOG RAZVOJA NA LOKALNOM NIVOU“

GORAŽDE, 09. februar, 2007. Kako bi pomogao unaprijedenju lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, ALDI je u sklopu projekta: ‘Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio Prirucnik za lokalni ekonomski razvoj „Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou“ .

Ovaj prirucnik predstavlja drugo dopunjeno izdanje prvog domaceg Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj „Kako zapoceti proces participativnog lokalnog ekonomskog razvoja“ koji je, takode uz podršku Evropske komisije, publikovan u septembru 2004. godine sa namjerom da proširi domace znanje o procesu participativnog lokalnog ekonomskog razvoja, koje je neophodno prilikom dizajniranja konkretnih rješenja problema koji otežavaju proces lokalnog ekonomskog razvoja. Ovo izdanje prirucnika za lokalni ekonomski razvoj govori o tome kako se boriti sa problemom ekonomske nerazvijenosti opcina.

Drugo izdanje Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj namijenjeno je svima koji žele doprinijeti lokalnom razvoju, ali i onima koji žele detaljnije istražiti uzroke razlika u nerazvijenosti opcina u Bosni i Hercegovini. Kako je Lokalni ekonomski razvoj medu najvecim prioritetima opcinske administracije i gradana, ovaj prirucnik imace priliku koristiti službenici u svim opcinama u BiH, predstavnici lokalnih politickih partija, nevladinih organizacija i lokalnih medija.

Kompletan prirucnik možete pogledati ovdje . Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadric, na e-mail: vildana.kadric@aldi.ba ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.

 

Goražde, 08. januar 2006. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

NOVA STUDIJA O ULOZI OPCINE U UNAPRIJEĐENJU ŽIVOTNOG STANDARDA GRAĐANA

GORAŽDE, 08. januar 2007. Kako bi doprinijeli jacanju kapaciteta javne administracije za rješavanje prioritetnih problema svih gradana Bosne i Hercegovine, ALDI je u sklopu projekta: ‘Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio izvještaj: ‘ UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNOG STANDARDA U BIH: Koliko je važna efikasna organizacija opcina?'.  

U studiji se nalazi prijedlog za unaprijedenje životnog standarda gradana Bosne i Hercegovine kroz uspostavljanje efikasne administracije lokalne samouprave. Suština dokumenta nalazi se u prijedlogu uspostavljanja efikasnije organizacije lokalne samouprave koja može doprinijeti bržem i efikasnijem provodenju vladinih politika na ubrzanju ekonomskog i socijalnog razvoja, na osnovu kojeg je realno moguce ocekivati znacajnije unaprijedenje životnog standarda svih gradana Bosne i Hercegovine. U ovom izvještaju posebna pažnja je posvecena masovnoj inicijativi civilnog društva u okviru Gradanskog organizovanja za demokratiju (GROZD), zahvaljujuci kojoj su stanovnici Bosne i Hercegovine postigli konsenzus oko kljucnih socio-ekonomskih prioriteta za domace vlasti na svim nivoima. Preporuke iz ovog izvještaja ukljucuju i stavove o tome kako i na koji nacin opcinska administracija može efikasno doprinijeti ostvarivanju ciljeva koji su od strane GROZD-a postavljeni u Gradanskoj platformi.

Kompletnu studiju sa preporukama možete pogledati ovdje. Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadric, na e-mail: vildana.kadric@aldi.ba ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.

 

Goražde 05. decembar 2006
ALDI, Vildana Kadrić, vildana.kadric@aldi.ba

U drugoj polovini novembra 2006. godine, ALDI je zbog potrebe identifikacije percepcije građana o aktivnostima civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, proveo istraživanje javnog mnijenja o ''Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“.

Osnovni zaključci istraživanja javnog mnijenja dati su u ovom izvještaju. Osnovni zaključak provedenog istraživanja jeste da:

Većina građana Bosne i Hercegovine smatra da nevladine organizacije imaju kapacitet da pokrenu aktivnosti koje mogu riješiti ključne lokalne probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju.

Provedeno istraživanje je nastavak sistemskog istraživanja koje provodi ALDI kako bi identificirao mogućnosti za razvoj uloge nevladinih organizacija u procesu kreiranja javnih politika. U ovom segmentu istraživanja, koje je provedeno u novembru 2006. godini nastojala se utvrditi percepcija građana o ulozi nevladinih organizacija u predizbornom periodu, raspoloženje građana za saradnju sa nevladinim organizacijama na rješavanju konkretnih problema, te percepciju kapaciteta nevladinih organizacija iz perspektive građana.

U prilogu istraživanja dat je pregled rezultata istraživanja koje je realizovano u mjesecu novembru 2006. godine.

Dokument možete pogledati ovdje.

 


Goražde 25. septembar 2006

ALDI, Vildana Kadrić, vildana.kadric@aldi.ba


ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA

Osnovni podaci:
Geografsko podrucje: Bosna i Hercegovina
Period istraživanja: 28.08.2006. – 10.09.2006.
Broj ispitanika: 1.500
Narucioc usluga: ALDI/Program zagovaranja javnih politika
Kontakt: vildana.kadric@aldi.ba

Na osnovu rezultata istraživanja javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini provedenog u cilju utvrdivanja stavova gradana o uticanju na proces kreiranja javnih politika u predizbornom periodu, može se sa visokim stepenom pouzdanosti zakljuciti da:

Gradani nisu dovoljno upoznati sa programima politickih stranaka za opce izbore u Bosni i Hercegovini

Kako bi omogucili bolje razumijevanje pozicije gradana Bosne i Hercegovine u procesu kreiranja javnih politika tokom predizbornog perioda, ALDI je u okviru projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH' proveo istraživanje javnog mnijenja sa ciljem identifikacije stavova gradana koji znacajno mogu uticati na proces kreiranja javnih politika. Istraživanje je imalo za cilj da identifikuje specificne stavove gradana BiH u odnosu na izborni proces, informisanost o politickih programima stranaka kandidiranim za opce izbore, uticaj informacija nevladinih organizacija na stavove gradana u izbornom procesu.

Na osnovu provedenog istraživanja javnog mnijenja može se zakljuciti da ce veci dio registriranih biraca izaci na opce izbore zakazane za prvi oktobar 2006. godine. Medutim, informacija da 64,4 procenta gradana nije detaljno upoznato sa programima politickih stranaka govori o tome da gradani prilikom glasanja na opcim izborima nisu u mogucnosti da svoje odluke donesu na osnovu programa politickih stranaka, što može veoma negativno uticati na proces kreiranja javnih politika u postizbornom periodu. Istraživanje je takode pokazalo da nevladine organizacije imaju znacajnu ulogu u procesu odlucivanja biraca o tome koje politicke stranke mogu na najbolji nacin doprinijeti rješavanju najvažnijih ekonomskih i socijalnih problema u zemlji. Pored ovih, za proces kreiranja javnih politika veoma važnih informacija, istraživanje je pokazalo da su gradani nezadovoljni realizacijom predizbornih ciljeva politickih stranaka, te da neispunjavanje predizbornih obecanja može uticati na promjenu odluke o glasanju na predstojecim opcim izborima. U prilogu istraživanja dat je komparativni pregled rezultata istraživanja provedenih u martu 2005. u oblastima koje su identicne ili slicne sa oblastima provednim u ovom istraživanju.

Ukoliko želite da više saznate o istraživanju pogledajte ovdje.Goražde 25. juli 2006
ALDI, Mirnes Uhota, mirnes.uhota@aldi.ba

KAKO GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE VIDE RAD NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Građani BiH smatraju da bi Bosna i Hercegovina imala višestruke koristi kada bi NVO bile više uključene u proces kreiranja javnih politika

Tokom mjeseca juna 2006. godine ALDI je realizovao telefonsko istraživanje sa ciljem identifikovanja i utvrđivanja stepena percepcije građana Bosne i Hercegovine po pitanju poznavanja načina rada nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ovakva istraživanja radimo u okviru projekta ‘Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika’ koji podržava Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Ovim istraživanjem javnog mišljenja obuhvaćeno je 1 500 ispitanika iz cijele BiH srazmjerno broju stanovnika po općinama/opštinama.  U daljem tekstu možete vidjeti neke od rezultata ovog istraživanja.

Ključni nalazi:

P: Koja je nevladina organizacija / pokret trenutno najpoznatija građanima?
O: Aktivnost Građanskog Organizovanja za Demokratiju - GROZD građani istakli kao najpoznatiju NVO u Bosni i Hercegovini.

Tokom istraživanja uočena je činjenica da od ukupnog broja ispitanih lica čak njih 84, 6% uopšte ne poznaje nijednu nevladinu organizaciju koja djeluje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.Od ukupnog broja ispitanih lica koja poznaju neku NVO, Građansko organizovanje za demokratiju (iako nije NVO) posjeduje relativnu frekvenciju od 10,38 procenata. Ostatak relativne frekvencije odnosi se na pojedinačno nabrajanje pojedinih nevladinih organizacija koje su tipično lokalno orijentisane i kao takve su prepoznate od strane onog stanovništva u čijem mjestu gravitiraju i dotične NVO.

P: Koliko su građani upoznati sa radom NVO u njihovim lokalnim zajednicama?
O: Građani nisu dovoljno upoznati sa načinom i ciljevima rada nevladinih organizacija u lokalnim zajednicama.

Od ukupnog broja ispitanih lica njih 61% uopšte nije upoznato sa radom nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. S druge strane 34 procenta od ukupnog broja ispitanih lica veoma malo poznaje NVO, dok je detaljno upoznato sa radom samo 5 procenata u odnosu na ukupan broj ispitanih lica.

Kompletne rezultate istraživanja možete pogledati ovdje.

O projektu 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH':
Osnovni ciljevi projekta su jačanje kapaciteta NVO za učestvovanje u procesu dizajniranja javnih politika na lokalnom nivou, jačanje svijesti građana o potrebi za kvalitetnijim javnim politikama i jačanje mehanizma lokalnih vladinih institucija za razvoj kvalitetnijih javnih politika. U skladu sa ovim ciljevima realizovano je i ovo istraživanje iz kojeg se može doći do saznanja koliko su građani upoznati sa radom nevladinih organizacija, koliko su njime zadovoljni, koliko komuniciraju sa NVO i da li bi građani imali veće koristi kada bi se NVO uključile u proces kreiranja javnih politika.  Ovo istraživanje je dalo i odgovore na pitanja koliko su građani zadovoljni trenutnim načinom donošenja odluka i šta je razlog njihovog nezadovoljstva.


Goražde 21. juni 2006
ALDI, Vildana Kadrić, vildana.kadric@aldi.ba

DOBOJ: U UTORAK, 20. JUNA 2006. ODRŽANA RADIONICA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITKA' NAMIJENJENA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

U okviru projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH', ALDI je juče u saradnji sa organizacijom TOPEER, U hotelu 'Bosna' u Doboju, organizovao jednodnevnu radionicu za NVO regije Doboj.
Osnovni cilj radionice bio je prezentirati mogućnosti za zajednički rad na analizi javnih politika, policy procesu, identifikaciji alternativa ili policy evaluaciji, te diskutovati o drugim temama koje su bitne za efikasnu participaciju u procesu dizajniranja javnih politika.  Radionici je prisustvovao 21 predstavnik NVO sekotora, sindikata i različitih udruženja.  Ova radionica sadržavala je tri prezentacije: 'Sposobnost općinske administracije da sarađuje sa nevladnim organizacijama u procesu kreiranja javnih politika', 'Uticaj organizacija civilnog društva na javne politike', i ' Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika'. Pored ovih prezentacija, uspješnost radionice potvrdilo je veoma aktivno učešće svih prisutnih. Takođe, ALDI je ponudio listu usluga koje mogu pomoći nevladinim organizacijama koje su zainteresovane za aktivno učešće u procesu kreiranja javnih politika u Bosni i Hercegovini.Pored dogovora o daljoj saradnji i međusobnoj pomoći za uključivanje u proces kreiranja javnih politika jedan od zaključaka ove radionice je da nevladine organizacije, da bi ostvarile značajan doprinos u procesu kreiranja javnih politika, moraju biti informisane o svim najznačajnijim dešavanjima u zemlji, sposobne da u kratkom roku definišu problem, utvrde alternative za njegovo rješavanje i prezentiraju koristi koje mogu nastati njegovim rješavanjem. Samo informisana organizacija, koja posjeduje kapacitete za definisanjem policy alternativa sposobna je procijeniti kakvu ulogu ili posljedice u policy zajednici mogu proizvesti njene akcije na rješavanju konkretnog društvenog problema.


Goražde 25. maj 2006
ALDI, Vildana Kadrić, vildana.kadric@aldi.ba

U OKVIRU PROJEKTA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH' ALDI OBJAVLJUJE REZULTATE ISTRAŽIVANJA JAVNOG MIŠLJENJA O RADU OPĆINSKIH/OPŠTINSKIH VLASTI U BIH

Tokom mjeseca marta 2006. godine Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative je realizovala telefonsko istraživanje sa ciljem identifikovanja i utvrđivanja stepena percepcije građana Bosne i Hercegovine po pitanju kvalitete rada lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovim istraživanjem javnog mišljenja obuhvaćeno je 1 500 ispitanika iz cijele BiH srazmjerno broju stanovnika po općinama/opštinama.

Ključni nalazi:
 
Izostanak saradnje građana i lokalne administracije na planiranju i implementaciji lokalnih javnih politika.

Tokom istraživanja 84,5 procenata ispitanika je izjavilo da nije upoznato da li je u protekloj godini od strane općinskog/opštinskog načelnika ili OV/SO usvojena ili implementirana bilo koja  inicijativa građana u njihovoj općini. U isto vrijeme, ovakav rezultat potvrđuje neophodnost uključivanja civilnog društva u proces kreiranja javnih politika.

Promjena načina izbora načelnika je potrebna ali nedovoljna za veće rezultate u radu općinske administracije


Tokom istraživanja građanima je postavljeno pitanje: Da li ste u 2005. godini primjetili poboljšanja u radu općinskog/opštinskog načelnika? Skoro polovina ispitanika, njih  47,0 procenata, je odgovorilo kako su rad i rezultati općinskog/opštinskog načelnika ispod svih očekivanja ili uopšte nisu primjetili poboljšanje u radu načelnika i općinske administracije. Ipak, 21,0 procenat ispitanika je uočilo poboljšanja koja su iznad njihovih očekivanja.  13,3 procenata ispitanih je kazalo da je rad načelnika u skladu sa njihovim očekivanjima, a 19,3 procenata nije znalo ili nije željelo dati odgovor na ovo pitanje.  

Općinska administracija nedovoljno motiviše građane na veću saradnju u procesu planiranja i dizajniranja lokalnih javnih politika.

42 procenata ispitanika koji nisu imali priliku razgovarati sa načelnikom ili općinskim vijećnicima smatrada bi svojim prisustvom na sastancima/skupovima sa načelnikom ili općinskim vijećnicima, mogli prezentirati prijedloge za rješavanje nekih od ključnih problema u njihovoj općini ako bi im se za to pružila prilika. Gotovo je jednak procenat onih koji smatraju da njihovo prisustvo na takvim sastancima i skupovima ne bi ništa promijenilo (30,22 procenata) i onih koji ne znaju da li bi njihovo prisustvo imalo efekta ili ne i ne znaju način na koji bi doprinijeli rješavanju nekih od ključnih problema u njihovim općinama  (26,86 procenata).
Ostale rezultate istraživanja možete pogledati na ovdje.

O projektu 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH':


Osnovni ciljevi projekta su jačanje kapaciteta NVO za učestvovanje u procesu dizajniranja javnih politika na lokalnom nivou, jačanje svijesti građana o potrebi za kvalitetnijim javnim politikama i jačanje mehanizma lokalnih vladinih institucija za razvoj kvalitetnijih javnih politika. U skladu sa ovim ciljevima realizovano je i ovo istraživanje iz kojeg se može doći do saznanja koliko su građani upoznati sa radom općinskih vlasti, koliko su njime zadovoljni i da li misle da bi oni sami mogli predložiti rješenja za ključne probleme u njihovim lokalnim zajednicama. 

Kontakt:
Mirnes Uhota, ALDI analitičar
Panorama bb.
73 000 Goražde
Tel: 038 227 850; Fax: 038 228 594
e-mail: mirnes.uhota@aldi.ba

Ovaj projekat je podržan od strane Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini


12. MAJ 2006 - U OKVIRU PROJEKTA "NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH" ODRŽAN JOŠ JEDAN OKRUGLI STO

Vildana Kadrić: vildana.kadric@aldi.ba
ALDI u.g.
Goražde, 12/05/2006

U četvrtak, 11. maja 2006. u okviru projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika' ALDI je u saradnji sa općinom Vogošća organizovao okrugli sto kojem su pored ALDI tima prisustvovali načelnik općine Vogošća, gospodin Asim Sarajlić sa svojim saradnicima, predsjednica OV Vogošća gospođa Nada Šućur, drugi predstavnici općinskog vijeća i klubova vijećnika, te direktorica  NVO 'Žene ženama' gospođa Nuna Zvizdić iz Sarajeva. Sastanku je prisustvovala i gospođa Gordana Šuvalija ispred Delegacije Evropske komisije u BiH.Nakon što su načelnik općine i njegova pomoćnica za privredu, budžet i finansije, gospođa Dženana Bešlija uputili dobrodošlicu ALDI timu i gostima, načelnik je govorio o značaju saradnje općine sa NVO i međunarodnim organizacijama, te kako je općina Vogošća spremna da zajedno sa nevladinim organizacijama radi na stvaranju što boljih uslova za rješavanje ključnih problema građana i općine. U prvom satu sastanka, ALDI je prezentirao osnovne ciljeve, aktivnosti, očekivane rezultate i značaj projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH'.


Nakon prezentacije projekta, razgovaralo se o načinu donošenja odluka u općini Vogošća, načinu uključivanja građana i NVO u proces dizajniranja javnih politika, o problemima vezanim za nezainteresovanost građana za uključivanje u proces predlaganja rješenja problema koji se tiču njihove zajednice. Kao i na prethodnim sastancima u drugim općinama, učesnicima sastanka su podjeljeni anketni upitnici koji su pripremljeni u svrhu istraživanja koje obavlja ALDI u okviru projekta. Na prijedlog predstavnika Općinskog vijeća, ovaj upitnik biće dostavljen svim vijećnicima u OV Vogošća na prvoj narednoj sjednici kako bi ALDI dobio što više odgovora. Diskusija je trajala duže od predviđenog vremena i na zadovoljstvo prisutnih dogovoreno je da se sličan sastanak održi za nekoliko mjeseci gdje bi trebao prisustvovati i jedan broj građana zainteresovanih za ovu problematiku kako bi zajednički razgovarali o problemima u općini i načinu njihovog rješavanja. ALDI je od strane svih učesnika sastanka, dobio podršku da dalje nastavi aktivnosti vezane za jačanje svijesti građana o 'novoj' ulozi NVO i samih građana u procesu kreiranja javnih politika, jačanju kapaciteta NVO i uspostavljanju mehanizma u lokalnoj zajednici za podršku ovom procesu.20. APRIL 2006. – ODRŽAN PROMOTIVNI SASTANAK U TUZLI

Fatima Imamović: fatima.imamovic@aldi.ba 
ALDI u.g.
Goražde, 21/04/2006
 

U Tuzli je 20. aprila 2006. godine održan Promotivni sastanak u okviru projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika''. Sastanak je održan u BIT Centru (Business Inovation and Technology Centre), koji su prusutni nakon sastanka imali priliku obići, a se sastoji od:

1.       Poslovnog inkubatora fokusiranog na pomaganju ICT poduzetnicima da započnu poslove i povežu se sa međunarodnim kompanijama kako bi stekli znanja i otpočeli nove poslove. 

2.       Centra za nove tehnologije sa ciljanim tržištem na razvoj ICT poslova u tuzlanskoj regiji, uključujući upravljanje i komercijalizaciju projekata istraživanja i razvoja, kao i trening programi za poduzetnike.

       img1 img2

Na sastanku su prisustvovali predstavnici NVO (CPCD Gradačac, Referentna grupa Tuzla, Fondacija tuzlanske zajednice), vijećnici Općinskog vijeća i predstavnici općinskih administracija Tuzla, Gradačac i Gračanica.

Predstavnici ALDI. u.g. su odmah na početku sastanka predstavili gore pomenuti projekat, a nakon toga je uslijedila prezentacija projekta Lokalnog ekonomskog razvoja općine Tuzla gospodina Mekić Bahta, Savjetnika načelnika za ekonomska pitanja općine Tuzla.

Uz pomoć ove prezentacije prisutni su mogli da uvide kolika je povezanost lokalnog ekonomskog razvoja i učešća NVO i građana u procesu dizajniranja javnih politika, o kojem su govorili predstavnici ALDI u.g. Vrijeme nakon ove dvije prezentacije predviđeno za diskusiju iskorišteno je i za popunjavanje upitnika.


06. APRIL 2006. – ODRŽAN PROMOTIVNI SASTANAK U OPĆINI GORAŽDE 

Fatima Imamović: fatima.imamovic@aldi.ba 
ALDI u.g.
Goražde, 07/04/2006

img3


ALDI u.g. je 06. aprila 2006. godine u sklopu projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika'' održao Promotivni sastanak u općini Goražde. Na sastanku su prisustvovali Načelnik općine Goražde Mustafa Kurtović, Načelnik općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac, Pomoćnik Načelnika opštine Novo Goražde Dušan Pribilović, Predstavnici NVO (CPCD, U.Ž. ''Goraždanke'', Savjet mladih Goražde, Udruženje penzionera Goražde), te građani aktivni članovi GROZD-a. 

Predstavnici ALDI su nakon kratke prezentacije projekta i ostavarenih aktivnosti na projektu, ukazali na veoma važnu temu, učešće NVO u procesu dizajniranja javnih politika i uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Suština ovog projekta je da se pomogne građanima i NVO kako bi bili sposobniji i kako bi bolje mogli uočiti probleme u lokalnoj zajednici, kako bi bolje mogli prepoznati pravo rješenje za te probleme i uticati na opštinu da se ti problemi riješe. 

ALDI u.g. je podsjetio prisutne da je u julu prošle godine sa 94 NVO iz cijele BiH tražio od Parlamenta BiH da usvoji rezoluciju i zaključke kojim će obavezati sve nivoe vlasti da u proces kreiranja javnih politika aktivno uključe civilno društvo.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine je 31. avgusta 2005. godine usvojio rezoluciju ''Globalni poziv na akciju protiv siromaštva'', koja je u potpunosti sadržavala naše zahtjeve, a Vijeće ministara je 09. februara ove godine donijelo zaključak sa sličnim sadržajem zahtjeva iz rezolucije. 

U toku diskusije nakon prezentiranih aktivnosti projekta, prisutni su popunili upitnik.


23. MART 2006. – ODRŽAN PROMOTIVNI SASTANAK U OPĆINI TRAVNIK

Fatima Imamović: fatima.imamovic@aldi.ba 
ALDI u.g.
Goražde, 23/03/2006

23. marta 2006. godine održan je Promotivni sastanak u općini Travnik u okviru projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika'', koji je finansiran od strane Delegacije Evropske komisije u BiH.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici NVO (Alter Art i In Media Res), vijećnici u Općinskom vijeću i pomoćnici načelnika općine Travnik. 

Predstavnici Agencije za lokalne razvojne inicijative su na samom početku ovog sastanka predstavili ciljeve ovog projekata, korisnike i ključne metode u implementaciji projekta, očekivane rezultate projekta i publikacije i otuput-e koji će biti proizvedeni u toku implementacije projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika''.

Na sastanku su takođe prezentirane sve aktivnosti koje su dosad implementirane ili koje su započete u sklopu ovog projekta.  ALDI je u okviru ovog projekta kreirao upitnik, čiji je osnovni cilj da se utvrde razlike u unutrašnjoj organizaciji između općina/opština, razlike u planiranju budžeta, provođenju općinskih/ opštinskih strategija ili planova, te kako općine/opštine, NVO i građani vide probleme unutar lokalne zajednice i na koji način ih treba riješiti.

U ovom upitniku se nalazi 14 pitanja čiji odgovori mogu dati jasniju sliku o stvarnom stanju u procesu kreiranja javih politika u vašoj općini/opštini. Pitanja sadržana u ovom upitniku su dizajnirana isključivo da bi poslužila kao pomoćno sredstvo u procesu koji bi trebao omogućiti buduću efikasniju participaciju NVO i građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Ovo istraživanje će se provoditi među najviše rangiranim uposlenicima u javnoj administraciji, vijećnicima u općinskim vijećima/odbornicima u skupštinama opština, nevladinim organizacijama i građanima zainteresovanim za aktivnu participaciju u procesu donošenja odluka. Anketa, ukoliko to zatraži ispitanik je anonimna. Sva odobrenja o korištenju informacija iz ovog upitnika, ispitanik može popuniti na posljednjoj stranici. 

Rezultati dobiveni analizom svih odgovora će biti publikovani samostalno u medijima, ali će se koristiti kao ulazne informacije za naredne analize i prijedloge koji će biti usmjereni na poboljšanje procesa kreiranja i dizajniranja javnih politika na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini. 

Vrijeme nakon prezentacije aktivnosti projekta predviđeno za diskusiju iskorišteno je i za popunjavanje gore pomenutog upitnika.


DANAS, 21.02.2006. POČELO ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA U SKLOPU PROJEKTA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH' .

Vildana Kadrić: vildana.kadric@aldi.ba
ALDI u.g.
Goražde, 21/02/2006

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste saznati koliko su građani upoznati sa radom općinskih vlasti u svojim općinama i kakvi su stavovi građana o radu općinskih vlasti. Takođe, ovo istraživanje daće nam odgovor na pitanja koliko građani imaju mogućnosti da utiču na rad općinskih vlasti u svojoj općini i da li je došlo do pozitivnih promjena u protekloj godini u i u kojoj oblasti.

Biće ispitano 1 500 građana iz svih općina u Bosni i Hercegovini. Odabir ispitanika izvršen je metodom slučajnog uzorka, proporcionalno broju stanovnika u općinama.

U daljem tekstu možete pogledati anketni obrazac sa pitanjima koja ćemo uputiti građanima u ovom istraživanju.

 

EIHDR 2005 PROJEKAT
NOVA ULOGA NVO U DIZAJNIRANJU JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

21. februar, 2006.

Predmet: Pitanja za istraživanje javnog mnijenja

1. Da li ste u 2005. godini primjetili poboljšanja u radu općinskog načelnika?

a.) Da, uočio sam konkretna i vidljiva poboljšanja, koja su iznad mojih očekivanja
b.) Rad općinskog načelnika je u skladu sa mojim očekivanjima
c.) Rad i rezultati općinskog načelnika su ispod mojih očekivanja
d.) Uopšte ne primjećujem poboljšanje u radu načelnika i općinske administracije
e.) Ne znam
f.) Ne želim odgovoriti

2. Da li ste u protekloj godini imali priliku razgovarati sa općinskim načelnikom o pitanjima važnim za vašu općinu?

a.) Da
b.) Nisam nikad imao priliku da razgovaram sa načelnikom u protekloj godini
c.) Ne želim odgovoriti

 3. Da li ste u protekloj godini imali priliku razgovarati sa općinskim vijećnicima u vašoj općini?

a.) Da, sa većim brojem vijećnika iz različitih političkih partija
b.) Da, ali samo sa vijećnicima iz političke partije čiji sam simpatizer ili član
c.) Ne

(pitanje u slučaju negativnog odgovora na pitanja 2. i 3.)

4. Da li smatrate da bi svojim prisustvom na sastancima/skupovima sa načelnikom ili općinskim vijećnicima, mogli prezentirati prijedloge za rješavanje nekih od ključnih problema u vašoj općini?

a.) Da
b.) Ne
c.) Ne znam

5. Da li ste upoznati sa nekom inicijativnom građana koja je usvojena i implementirana od strane općinskog naćelnika ili općinskog vijeća u protekloj godini?

a.) Da, znam za takve primjere
b.) Nisam upoznat sa takvim porimjerima

6. Kako ocjenjujete rad općinskog vijeća u protekloj godini na rješavanju nekih od ključnih problema u vašoj općini:

a.) Zadovoljan sam radom općinskog vijeća jer rade maksimalno u skladu sa mogućnostima;
b.) Nisam zadovoljan, ali nisam ni nezadovoljan radom općinskog vijeća
c.) Nisam zadovoljan radom općinskog vijeća
d.) Ne znam
e.) Ne želim odgovoriti

7. U odnosu na proteklu godinu u kojim od slijedećih oblasti smatrate da je došlo do najvećeg poboljšanja:

a.) Smanjenju siromaštva
b.) Smanjenju nezaposlenosti
c.) Poboljšanju statusa penzionera
d.) Poboljšanju socijalne i zdravstvene zaštite
e.) Nešto drugo, _____________________

8. U odnosu na proteklu godinu u kojim od slijedećih oblasti smatrate da je došlo do najvećeg pogoršanja:

a.) U povećanju siromaštva
b.) Povećanju nezaposlenosti
c.) Pogoršanju statusa penzionera
d.) Pogoršanju socijalne i zdravstvene zaštite
e.) Nešto drugo, _____________________


'NOVA ULOGA NVO U DIZAJNIRANJU JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI' PROJEKAT JE KOJI JE ALDI u.g. POTPISAO SA DELEGACIJOM EVROPSKE KOMISIJE U BIH 12.DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU.

Vildana Kadrić: vildana.kadric@aldi.ba
ALDI u.g.
Goražde, 30/01/2006

Kako bi doprinijeli snažnijem poticaju lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge NGO u procesu kreiranja javnih politika od 12. decembra 2005. godine ALDI implementira projekat 'Nova uloga NGO u dizajniranju javnih politika u BiH'. Ključni cilj ovog projekta jeste razvoj kapaciteta nevladinih organizacija za učestvovanje u procesu kreiranja/dizajniranja javnih politika. Ovaj projekat je isključivo usmjeren na javne politike na lokalnom nivou. Specifični ciljevi projekta jesu:

  • Jačanje svijesti građana, posebno mladih, o potrebi za kvalitetnijim javnim politikama;
  • Jačanje kapaciteta NVO za učestvovane u procesu dizajniranja javnih politika;
  • Jačanje mehanizma lokalnih vladinih institucija za razvoj kvalitetnih javnih politika / Uspostavljanje mehanizma lokalne javne administracije koji će omogućiti NVO aktivni doprinos u procesu dizajniranja javnih politika.

Ključno pitanje na koje treba da odgovori ovaj projekat jesu očekivani rezultati projekta. Ciljane grupe ovog projekta su građani, nevladine organizacije i općine. Ovim projektom će se doprinijeti unaprijeđenju položaja sve tri grupe korisnika i to na slijedeći način:

Unaprijeđenje situacije građana: Projekat će omogućiti građanima da se upoznaju sa stvarnim problemima i ograničenjima koji onemogućavaju aktivnu participaciju građana u procesu dizajniranja politika. Pored toga, projekte aktivnosti će omogućiti manjem broju građana da se educiraju iz oblasti ljudskih prava (pravo na dobru upravu na primjer), te iz oblasti značajnih za razvoj svijesti o značaju učestvovanja u procesu dizajniranja politika. I na kraju kroz predlaganje načina rješavanja problema unutar lokalnih zajednica građani će moći steći određeno iskustvo o tome kako mogu učestvovati u procesu dizajniranja javnih politika na lokalnom nivou. Upoznavanje javnosti će se ostvariti kroz promociju rezultata u medijima, kroz direktne kontakte projektnog osoblja sa građanima i posredstvom domaćih nevladinih organizacija.

Unaprijeđenje situacije nevladinih organaizacija: Nevladine organizacije, zainteresovane za veće učešće u procesu dizajniranja politika projekat će doprinijeti kroz redovno dostavljanje informacija, kroz organizovanje događaja (radionica i seminara) putem kojih će nevladine organizacije moći razmijeniti vlastita iskustva i viđenje većeg angažmana u procesu dizajniranja politika. Pored toga, nevladine organizacije će imati mogućnosti da se educiraju/razviju dodatne vještine neophodne za efikasno učestvovanje u procesu dizajniranja politika. Na kraju, nevladine organizacije će imati mogućnost da koriste sve rezultate projekta (rezultate istraživanja, rezultate rada sa građanima i općinama, priručnike kreirane u okviru projekta) kako bi dodatno unaprijedili svoju vlastitu poziciju u procesu dizajniranja javnih politika.

Unaprijeđenje situacije općina: Projekat će omogućiti unaprijeđenje funkcionisanja lokalne općinske administracije kroz provođenje istraživanja i kreiranje preporuka koje bi trebale doprinijeti unaprijeđenju postojećih i razvoju novih instrumenata za efikasnu participaciju građana u procesu dizajniranja politika na lokalnom nivou. Kroz projektne aktivnosti sve općine u BiH će imati koristi kroz upoznavanje sa stanjem lokalne uprave u zemlji u oblasti participacije građana, barijerama koje sputavaju veće učešće građana i nevladinih organizacija, te kroz preporuke koje će biti rezultat projektnih aktivnosti. Pored toga, sve općine u BiH će dobiti mogućnosti da koriste iskustva sadržana u dva priručnika (za Lokalni ekonomski razvoj, te za planiranje i evaluaciju javnih politika na lokalnom nivou). Pored toga kroz projekat će se omogućiti zainteresovanim općinama da započnu sa aktivnostima koje bi dovele do primjene preporuka koje će biti rezultat projektnih aktivnosti.

Organizacije civilnog društva i efikasna javna administracija igraju presudnu ulogu u razvoju stabilne demokratije u zemlji. Kako je jedno od ključnih građanskih prava pravo na efikasnu administraciju, akcije sadržane u ovom projektu su relevantne za promociju ljudskih prava i promociju demokratizacije. Ove akcije su usmjerene na razvoj uloge nevladinih organizacija u procesu dizajniranja javnih politika kroz ohrabrivanje većeg učešća građana u dizajniranju politika, razvoj kapaciteta lokalnih NVO i razvoj kapaciteta lokalnih vladinih institucija za participaciju građana u procesu dizajniranja politika.

Prvih dana trajanja projekta ALDI je izvršio pripremne aktivnosti od razvoja vlastitih kapaciteta kroz održavanje treninga za osoblje do prikupaljanja informacija od strane svih općina u cijeloj Bosni i Hercegovini kao i velikog broja građana i NVO, te upoznavanja o ciljevima projekta vijećnika/poslanika koji participiraju u Općinskim vijećima/Skupštinama opština.

Nakon završetka projektnih aktivnosti, organizacija će nastojati nastaviti saradnju sa svim zainteresovanim nevladinim organizacijama i općinama u cilju unaprijeđenja mehanizama za efikasnu participaciju građana u procesu dizajniranja politika. Kratkoročno, projekat će sigurno proizvesti kratkoročni impakt kroz povećanu saradnju ALDI sa nevladinim organizacijama i općinama. Povećana saradnja sa nevladinim organizacijama će se prije svega ogledati kroz podršku razvoja njihove uloge u procesu dizajniranja javnih politika. Dugoročno, projektne aktivnosti predviđene ovim projektom, mogu proizvesti impakt koji će omogućiti organizaciji snažnu uključenost u procese jačanja uloge građana i nevladinih organizacija u proces dizajniranja javnih politika u Bosni i Hercegovini.

OVAJ PROJEKAT SMATRAMO NASTAVKOM PROJEKTA EIDHR IZ 2004. GODINE ČIJI JE OSNOVNI CILJ BIO OBEZBJEĐIVANJE USLOVA ZA USPOSTAVLJANJE I TRANSPARENTNO FUNKCIONISANJE DRŽAVNIH ODJELA NA LOKALNOM NIVOU KOJE ĆE SE BAVITI LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM I PODUZETNIŠTVOM.

    This Project is funded by the European Union http://europa.eu.int


 


The Web ALDI
 

Rezultati istraživanja javnog mišljenja o radu općinskih /opštinskih vlasti u BiH (PDF)