Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak Biznis centar Biznis centar OTVORENI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM 'OPŠTINSKI / OPĆINSKI POREZNI POTICAJ I AKTIVNOSTI RAZVOJA POSLOVANJA'

OTVORENI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM 'OPŠTINSKI / OPĆINSKI POREZNI POTICAJ I AKTIVNOSTI RAZVOJA POSLOVANJA'

E-mail Ispis PDF


2. Područje programa: Programom je planirano da se omogući stimulisanje mikro i MSP na područjima pet opština / općina Čajniče, Foča-Ustikolina, Goražde, Kalinovik i Novo Goražde.

3. Korisnici programa: Korisnici ovog program mogu biti pravna lica sa područja pet navedenih opština/općina iz tačke 2. koja u potpunosti ispunjavaju slijedeće uslove:

i.       Da su registrovani kao pravno lice (d.o.o. ili  d.d / a.d) i obavljaju djelatnost u nekoj od opština/općina iz područja programa (tačka 2);
ii.     Da su preduzeća aktivna u oblasti metaloprerade, drvoprerade, prehrambene proizvodnje, tekstilne proizvodnje i građevinarstva;
iii.      Da su poslovno aktivni duže od dvije godine dana;
iv.      Poduzetnici koji su koristili zajmove od finansijskih institucija u proteklom periodu;
v.       Da imaju minimalno sedam registriranih zaposlenih radnika;
vi.      Da prethodno nisu primili bilo kakav grant od strane UNDP-a.

U skladu sa ciljevima Programa, prioritet za učestvovanje će biti dat aplikantima, koji pored obaveznih, budu ispunjavali i slijedeće posebne uslove:

aa.       Žene poduzetnici i preduzeća koja u značajnijem obimu zapošljavaju žene;
b.       Povratnici poduzetnici i preduzeća koja omogućavaju pristup zapošljavanju za povratnike; br>cc.      Preduzeća koja zapošljavaju veći broj mladih (do 34 godine starosti).

4. Odabir korisnika: Prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoreno za sva pravna lica koja ispunjavaju uslove i., ii., iii., iv. i v. koji su definisani ovim pozivom. Odabir kandidata će se vršiti putem procesa selekcije u dva kruga koji će uključivati popunjavanje prijavnog obrasca, obilazak na terenu, a za kandidate koji uspješno prođu prvi krug selekcije vršit će se procjena finansijskog i poslovnog plana, te procjena načina zaštite na radu i zdravstvene i socijalne zaštite radnika.

5. Oblik poticaja: Programom će se uspostaviti mehanizam za fiskalni gotovinski povrat sredstava utrošenih za troškove poreza i doprinosi koji proizilaze direktno iz troškova rada, kao što su doprinosi na plate (i iz plata u F BiH), porezi na plate i druga davanja na plate zaposlenih.

6. Visina poticaja: Visina poticaja koji će biti na raspolaganju odabranim korisnicima programa iznosiće maksimalno 15 000 KM.

7. Način korištenja dobivenih sredstava: Sredstva dobivena kroz fiskalni poticaj, odabrani korisnici projekta će moći dobiti unaprijed 80% od dodijeljenog granta kako bi mogla biti upotrijebljena u skladu sa poslovnim planom za kreiranje novih radnih mjesta i održavanje postojećih, kao što su investicije u mašine i opremu, investicije u tehnologiju, usluge i proizvode neophodne za proširivanje proizvodnje, uvođenje novih procedura za unaprijeđenje preventivnih mjera za sprečavanje rizika na radu  i sl. Ostatak od 20% sredstava bit će dodjeljen nakon što se monitoringom utvrdi da su preduzeća ispunila ciljeve koji su definisani u oblasti razvoja poslovanja.

8. Način i vrijeme prijavljivanja: Zainteresovana preduzeća mogu preuzeti obrazac za prijavljivanje u prostorijama ALDI u.g., u Goraždu, naselje Panorama b.b. ili u službama za privredu općina: Čajniče, Foča-Ustikolina, Kalinovik i Novo Goražde, od 15. jula 2009. godine. Rok za prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoren do 29. jula 2009. godine (srijeda) u 15:00 sati. 

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefon: 038 227-850, kontakt osoba:
Meliha Gačanin
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili direktno u prostorijama ALDI (Panorama bb – Goražde).

 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI