Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti Projekat: Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade

Projekat: Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade

E-mail Ispis PDF

Goražde, Juni 2010. godine

Najznačajniji projekat koji ALDI implementira u 2010. godini jeste projekat “Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’ finansiran od strane Centra civilnih inicijativa (CCI) u okviru programa CAPP ll  čiji je osnovni cilj sprečavanje zloupotrebe budžetskih sredstava u političke svrhe tokom izborne 2010. godine i upoznavanje građana, civilnog društva i političke zajednice o efektima rada vladajuće koalicije u periodu 2006. – 2010. kroz prizmu promjena u potrošnji budžetskih sredstava.

Jedan od glavnih indikatora uspješnosti vlasti u upravljanju javnim sredstvima jeste u stepen korištenja budžetskog novca na realizaciju prioritetnih ciljeva vlade. U najvećem broju slučajeva proklamovani ključni ciljevi vlade na poboljšanju standarda života građana nisu u saglasnosti sa praksom potrošnje budžetskog novca, što otvara veliki prostor za zloupotrebu budžetskih sredstava za privatne interese i specifične političke interese političkih partija i grupa koje upravljaju zakonodavnom i izvršnom vlašću u zemlji. Ovakva praksa je prisutna bez razlike o kojem nivou vlasti se radi, entitetu ili kantonu u Federaciji BiH.

Iz ovih razloga domaće vlasti su u brojnim i veoma detaljnim od strane medija identifikovanim slučajevima tokom 2007., 2008. i 2009. godine budžetska sredstva koristili za zadovoljavanje interesa pojedinih grupacija u društvu koja su direktno povezana sa političkim interesima pojedinih političkih partija na način koji je dovodio do ukupne ekonomske, finansijske i socijalne nestabilnosti u zemlji.

Civilno društvo koje nastoji da zastupa interese građana prema institucijama vlasti stvorilo je snažne kapacitete za promjenu takve politike domaćih vlasti kada je tokom predizborne kampanje za opšte izbore 2006. godine namenulo većini političkih partija listu prioritetnih ciljeva koji su formulisani u Građanskoj platformi i koji su podržani od najvećeg broja građana Bosne i Hercegovine. U ovom procesu napravljen je dodatni napredak od strane nevladinih organizacija uključenih u ‘’Program građanskog zastupanja’’ iz razloga što je za predizbornu 2006. godinu napravljena cjelovita analiza budžetske potrošnje na sve ciljeve uvrštene u ‘’Građansku platformu’’ kako bi se na osnovu konkretnih promjena u efikasnoj potrošnji budžetskih sredstava mogao pratiti napredak u ostvarivanju preuzetih predizbornih obećanja od strane političkih stranaka koje su formirale aktuelnu vladajuću koaliciju na svim nivoima.

 

Obrazovanje odraslih

 analiza