Aldi

Agency For Local Development initiatives

IFAD projekat

E-mail Ispis PDF

U okviru potpisanog ugovora o pružanju usluga za razvoj poslovanja između APCU i ALDI definisane su slijedeće komponente projekta koje su predmet ugovora:
Prva faza
 • Promocija projekta,
 • Procjena poslovnih mogućnosti,
 • Pružanje savjetodavnih usluga.
Druga faza
 • Organizovanje treninga,
 • Monitoring i evaluacija.

Promocija projekta
Tokom rada na pripremi promociji projekta dogovoreno je da će promociju projekta obaviti predstavnici ALDI u saradnji sa predstavnicima Filijala Nove Banjalučke Banke zaduženih za određeno projektno područje, dok će podršku oko organizovanja prezentacije projekta pružiti i predstavnici odjeljenja za privredu u svakoj od sedam opština.
Tokom pripremem promotivnih sastanaka pripremljen je proces koji se sastojao od slijedećih koraka:
 • Pripremanje promotivnih sastanaka sa predstavnicima Filijala Nove Banjalučke Banke zaduženih za određeno projektno područje,
 • Identifikacija potencijlnog broja malih i srednjih preduzeća,
 • Objavljivanje promotivnih sastanaka u elektronskim medijima (radio i TV) i printanim medijima,
 • Direktni kontakt i slanje poziva preduzećima,
 • Lijepljenje plakata i korištenje usluga udruženja poljoprivrednih proizvođača za obavještavanje o promotivnim sastancima,
 • Izrada promotivnih materijala o projektu i uslugama za razvoj poslovanja.
Na promotivnim sastancima pored predstavnika ALDI - ja, Filijala Nove Banjalučke Banke, predstavnika opština, malih i srednjih preduzeća (MSP), predstavnika zemljoradničkih zadruga(ZZ) i udruženja poljoprivrednih preduzeća (UPP) prisustvovali su i induvidualni poljoprivredni proizvođači. Na promotivnim sastancima u svih sedam opština projektnog područja ukupno je bilo prisutno 40 preduzeća 10 zadruga i 11 udruženja poljoprivrednika. Pored nabrojanih, na promotivnim sastancima bilo je pristuno ukupno 250 individualnih lica.
Nakon završetka promotivnih sastanaka osoblje koje je radilo na projektno naknadno je kontaktiralo svako preduzeće koje je bilo prisutno na promotivnom sastanku kako bi:
 • Preduzeće potvrdilo svoju zainteresovanost za projekat
 • Kako bi se dobile precizne informacije o vrsti i dijelatnosti preduzeća
 • Kako bi se dobile osnovne informacije o razlozima za korištenje kredita
Tokom ove naknadne provjere utvrđemo je da su 25 preduzeća zainteresovana za korištenje kreditne linije.
Procjena poslovnih mogućnosti MSP
Procjena poslovnih mogućnosti je druga najznačajnija projektna aktivnost koja završena u trećem i četvrtom mjesecu implementacije projekta.
Metodologija koja se koristila za procjenu poslovnih mogućnosti sastojal se iz četri dijela kako je i opisana u predloženoj metodologiji. Cilj procjene poslovnih mogućnosti jeste:
 • utvrđivanje  situacije sa MSP u projektnim područjima;
 • procjena MSP, njihovih aktivnosti, poslovnih mogućnosti i mogućnosti za upošljavanje novih radnika i
 • mogućnosti za startanje novih MSP povezanih sa poljorivredno prerađivačkim sektorom.
Tokom mjeseca marta 2004. godine definisani su osnovni upitnici za preduzeća, opštine i stanovništvo na osnovu kojih se vršila procjena poslovnih mogućnosti malih i srednjih preduzeća.
Prva faza procjene poslovnih mogućnosti bila je potvrđivanja zainteresovanosti preduzeća za kreditnu liniju i učestvovanje u projektu. U ovoj fazi kontaktirana su sva preduzeća koja su bila prisutna tokom održavanja promotivnih sastanaka.
Nakon završetak ove faze, dogovoreni su termini obilaska svih preduzeća koja je otpočela početkom aprila 2004. godine. Nakon obilaska preduzeća, ostale bitne ekonomske informacije o opštinama su prikupljene od odjeljenja za privredu u opštinama i putem razgovora sa poljoprivrednim udruženjima i direktno sa poljoprivrednicima na terenu.
Takođe paralelno sa ovim aktivnostima vršeno je i ispitivanje javnog mnijenja u projektnim područjima o stavovima stanovništva o pokretanju vlastitog poljoprivrednog posla.
Tokom ovih aktivnosti posjećeno je 25 preduzeća u svih sedam opština projektnog područja.
Trenutne aktivnosti
Za sva odabrana MSP koja zadovoljavaju kriterije projekta i koja imaju potencijal ALDI u toku je pružanje savjetodavnih usluga. Nakon što su kroz prethodne dvije faze identifikovani potencijalni korisnici kreditne linije i nakon što su procijenjeni potencijali i mogućnosti za učestvovanje u projektu u saradnji sa APCU odabranim preduzećima se pruža mogućnost da koriste savjetodavne usluge u cilju pripreme poslovnih planova i aplikacionih formi za banke. Pružanjem ove mogućnosti smanjuje se mogućnost da preduzeća zbog tehničkih razloga ne ispune kriterije za dobijanje kredita i tako ne iskoriste mogućnost učestvovanja u projektu.
Predavanjem aplikacija za kredit od strane malih i srednjih preduzeća završila bi se prva faza kompletnog projekta.

 

 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI