Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostali projekti Jačanje kapaciteta lokalne uprave u Kantonu Goražde Održan okrugli sto o ulozi Općine u Lokalnom Ekonomskom Razvoju

Održan okrugli sto o ulozi Općine u Lokalnom Ekonomskom Razvoju

E-mail Ispis PDF

 
Predsjednica Tima za izradu plana razvoja Općine Goražde, Nađida Briga, govorila je o dosadašnjem radu na izradi strateškog plana razvoja Općine Goražde, pa je istakla da je urađena analiza stanja u zajednici, SWOT analiza, a naredni korak bi trebao biti izrada kriterija za vrednovanje projekata. Takođe, Briga je još pomenula neke od narednih aktivnosti koje Tim ima u planu: organizovati više javnih rasprava; organizovati sastanak sa dijasporom u cilju podsticaja privatnog poduzetništva; organizovati sastanke sa ljudima od struke, itd. Na kraju, Briga je naglasila da će Goražde uskoro imati razvojnu strategiju, te da će općinsko Vijeće odlučiti koji će projekti u tom dokumentu biti prioriteti, a dodala je i to da Međunarodna zajednica neće finansirati ni jedan projekat općina koje nemaju razvojnu strategiju.
 
Izvršni direktor Aldi u. g. Goražde, Demir Imamović je govorio o značaju i ulozi partnerstva u ekonomskom razvoju općine, sa akcentom na kreiranje instrumenata za ekonomski razvoj. Naglasio je neophodnost izgradnje partnerstva između javnog i privatnog sektora. Demir Imamović se na kraju svog izlaganja obratio prisutnima sa rečenicom: 'Nije dobro da sami donosite odluke o unapređenju ekonomskog položaja, potrebno je o tome konsultovati građane !'
Na okrugli sto bili su pozvani predstavnici zakonodavne vlasiti Bosansko-podrinjskog kantona; općine Goražde, općine Pale-Prača i općine Foča-Ustikolina; predstavnici izvršne vlasti kantona i pomenutih općina, te predstavnici političkih partija, nevladinog i privatnog sektora.
U radu okruglog stola su učestvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Općina i Kantona Goražde, te predstavnici političkih partija, nevladinog i privatnog sektora. Moderator sastanka bio je gospodin Slavko Klisura Cinvos/CPCD.

 

 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI