Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja

Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja

E-mail Ispis PDF

2

Goražde: 05. avgust 2016. godine

Donator: Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Naziv projekta: ''Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja''

Trajanje projekta: juli 2016. – juli 2019.

Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI) je u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom ''Džemal Bijedić'' Goražde u julu mjecesu 2016. godine započelo sa implementacijom projekta pod nazivom: ''Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja''.

Osnovni cilj projekta jeste razvoj programskih i institucionalnih mogućnosti, te unaprijeđenje dostupnosti obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Kreiranje strateškog okvira za obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja i sistematsko uređenje stručnog usavršavanja andragoškog kadra;
  • Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja na prostoru Gornje-drinske regije;
  • Usklađivanje srednjeg stručnog obrazovanja sa potrebama privrede kroz zagovaranje izmjena i dopuna zakona o srednjem stručnom obrazovanju;
  • Podizanje javne svijesti o prednostima novih zakonskih rješenja o obrazovanju odraslih i važnosti cjeloživotnog učenja.
  • U okviru ovog projekta definisane su tri ključne ciljane grupe poslodavci, obrazovne institucije i radnici.

Ključni rezultati koji će biti postignuti ovim projektom jesu:

  • Izrađena Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
  • Obezbjeđeni andragoški seminari za 20 prosvjetnih radnika i inžinjera sa područja Gornjedrinske regije;
  • Certificirano 250 osoba osposobljenih za rad, od toga 150 registrovanih nezaposlenih koji će dobiti odgovarajuće obrazovanje i certifikate i 100 zaposlenih radnika koji će biti certificirani za zanimanje na kojem su trenutno zaposleni bez formalne kvalifikacije;
  • Unaprijeđena zakonska regulativa iz oblasti srednjeg obrazovanja i odgoja Bosansko-podrinskog kantona Goražde;
  • Donošenje odgovarajućeg propisa kojim će se omogućiti polaganje majstorskog ispita (V stepen) i tom prilikom omogućiti da 30 osoba koje su zaposlene u kompanijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde polože majstorski ispit.

Podjednako važan rezultat projekta jeste institucionalni razvoj mehanizama za obrazovanje odraslih kroz povećanje saradnje između obrazovnih institucija i poslodavaca u procesu planiranja obrazovanja i obuke. Dodatna vrijednost projekta jeste što će nastaviti promovisanje tehničkog obrazovanja i promociju zanimanja za kojima postoji potražnja na tržištu radne snage. Kroz implementaciju projekta biće identifikovane potrebe za novim programima obuke i kurikulima, ojačan mehanizam saradnje između obrazovnih institucija, službe za zapošljavanje i poslodavaca, te unaprijeđen mehanizam koordinacije između ovih institucija koji će omogućiti sistemski pristup po pitanju obrazovanja odraslih.

 

Obrazovanje odraslih

 analiza