Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak Vijesti Vijesti Održana andragoška obuka za prosvjetne radnike i inžinjere sa područja BPK Goražde

Održana andragoška obuka za prosvjetne radnike i inžinjere sa područja BPK Goražde

E-mail Ispis PDF

1

U Goraždu je, u Hotelu „Behar“ od 18.01.2017-20.01.2017. godine održana andragoška obuka za prosvjetne radnike i inžinjere sa područja BPK Goražde koja se održava u sklopu projekta „Osiguranje i podizanje kvaliteta obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

 

 

Predavači na ovoj obuci bili su prof.dr. Mirijana Mavrak i Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH, a neke od tema koje su obrađivane su:

 • Značaj, potrebe i funkcije obrazovanja odraslih – individualne i socijalne;
 • Motivacija, spremnosti i barijere u procesu obrazovanja odraslih;
 • Principi obrazovnog rada sa odraslima sa posebnim osvrtom na individualizaciju;
 • Upravljanje dinamikom obrazovne grupe – metode i sredstva;
 • Neverbalna komunikacija;
 • Vizualizacija u obrazovnom radu s odraslima;
 • Polazišta i kompomente interaktivne obuke i dr.

Na današnjem predavanju, prisutnima su se, pored predavača Emira Avdagića direktor DVV International - Ureda za BiH, obratili i direktorica udruženja ALDI Meliha Gačanin i direktor srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Rifet Bečić. Istaknuo je da andragoške edukacije imaju cilj da doprinesu ekonomskom razvoju savremenog društva, kao i stvaranju više prostora za djelotvorno sudjelovanje građanja u rješavanju različitih problema u užoj i široj zajednici. Što je veća ekonomska moć pojednica i što je društvo razvijenije, veća je i svijest o potrebi obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, zaključeno je na današnjem predavanju.

2

Projekat ''Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja'' finansira se sredstvima Evropske unije. Nosioci projekta su Udruženje ALDI i Srednja stručna škola ''Džemal Bijedić'' Goražde. Sveobuhvatni cilj projekta jeste razvoj programskih i institucionalnih mogućnosti, te unaprijeđenje dostupnosti obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Osnovni rezultati koji će biti ostvareni ovim projektom su:

 • Izrađena Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
 • Obezbjeđeni andragoški seminari za 20 prosvjetnih radnika i inžinjera;
 • Certificirano 250 osoba osposobljenih za rad;
 • Stvaranje mogućnosti za polaganje majstorskog ispita za 30 osoba zaposlenih u kompanijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

3

Ažurirano ( Petak, 20 Januar 2017 14:55 )  

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI