Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti

Trenutni projekti

'OPŠTINSKI/OPĆINSKI POREZNI POTICAJ - FISKALNI GOTOVINSKI POVRAT SREDSTAVA'

Goražde, 03. 01. 2008. Godine
Vildana Kadrić vildana.kadric@aldi.ba


UNDP/UDRDP - Središnji ured Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini - djeluje kao izvršna i provedbena agencija za Razvojni program gornjedrinskog područja. 
Jedna od komponenti programa je podrška u revitalizaciji lokalne ekonomije. Poboljšanje učinkovitosti lokalne ekonomije u smislu pružanja usluga je ključna tačka u podršci razvoju područja te u poboljšanju pristupa ekonomskim prilikama i mogućnostima zapošljavanja.

Cilj UNDP programa 'Opštinski/Općinski porezni poticaj - fiskalni gotovinski povrat sredstava' jeste da lokalni partner (staratelj nad fondom) nadoknadi malim i srednjim preduzećima (korisnicima projekta) dio poreza plaćenih u prethodnoj fiskalnoj godini. Ovakav način povrata plaćenih poreza predstavlja jednu interesantnu alternativu tradicionalnim grantovima podrške biznisu. Uspostavljanjem mehanizama za ovakav povrat sredstava omogućava se malim i srednjim preduzećima da otvore nova radna mjesta, zadrže postojeća, da prošire svoju proizvodnju, dok se s druge strane povećava prikupljanje poreza.

U jesen 2004. godine UNDP/SRRP u Srebrenici je uspostavio mehanizam za fiskalni retroaktivni gotovinski povrat s ciljem stimulisanja rasta lokalnih preduzeća i održavanja zaposlenosti. Privreda Srebrenice je jako uništena u ratnim dejstvima, a zaposlenost je bila izuzetno niska. Pristup fiskalnog retroaktivnog gotovinskog povrata se pokazao efikasnim u ovoj općini, te je UNDP/UDRDP odlučio slične mehanizme uspostaviti u gornjedrinskoj regiji, tačnije u općinama Foča i Goražde.

Više...

   
s1

U okviru projekta „Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou“ održan trening program: Osnove analize javnih politika / Lokalni nivo

Goražde, 17. maj 2007. godine
Vildana Kadric,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U srijedu, 16. maja 2007 u prostorijama hotela „Park“ u Vogošći, ALDI je u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva Sarajevo, organizovao trening program / radionicu : Osnove analize javnih politika / Lokalni nivo. Ovaj trening je organizovan u okviru projekta „Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou u BiH“ i njegov osnovni cilj je bio da se učesnici radionice upoznaju sa teorijskim osnovama procesa kreiranja javnih politika, osnovnim tehnikama analize javne politike, tehnikama izrade policy prijedloga, te o tehnikama procjenjivanja policy alternativa. Treningu je prisustvovalo oko 30 učesnika iz 25 lokalnih nevladinih organizacija iz isto toliko općina cijele BiH. Pored teoretskog dijela, učesnicima su prezentirane smjernice za izradu akcionog plana za zapošljavanje u lokalnim zajednicama, nakon čega je uslijedila diskusija gdje su učesnici postavljali konkretna pitanja o tome kako da oni urade analize određenih javnih politika na koje su se fokusirali i na koji način da ih predstave općinskim vlastima. Na kraju treninga je dogovoreno da će ALDI u narednom periodu pružati ekspertske usluge za sva pitanja koja se odnose na djelovanje ovih lokalnih organizacija u njihovim općinama a koja se tiču unaprijeđenja životnog standarda građana.

   

ALDI ZAPOČEO IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "NOVI PRISTUP U KREIRANJU I MONITORINGU JAVNIH POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU U BOSNI I HERCEGOVINI"

Goražde, februar, 2007. godine
Vildana Kadrić,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zahvaljujući podršci The National Endowment for Democracy (Central & Eastern Europe Region) ALDI je u februaru započeo implementaciju projekta "Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou u BiH". Ovim projektom će se kroz aktivnosti koje su planirane za period do februara 2008 godine, u petnaest općina u Bosni i Hercegovini obezbijediti jačanje uloge građana i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika.

Osnovni cilj ovog projekta jeste osnaživanje građana i lokalnih organizacija civilnog društva za zagovaranje uspostavljanja konkretnih socio-ekonomskih politika na lokalnom nivou. Projektom će se obezbijediti neophodni alati i nova znanja za civilne organizacije koje nastoje samostalno ili u saradnji sa građanima uticati na zagovaranje novih i monitoring uspostavljenih javnih politika koje direktno mogu doprinijeti ispunjavanju 12 ključnih građanskih socio-ekonomskih pitanja definisanih u 'Građanskoj platformi za izbore 2006. godine' . Projekat će osigurati razvoj kapaciteta deset lokalnih organizacija civilnog društva i petnaest neformalnih grupa građana, uključenih u pokret GROZD za zagovaranje konkretnih socio-ekonomskih politika na lokalnom nivou.

   

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Drugo dopunjeno izdanje: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''

Goražde, 23. februar 2007. godine
ALDI, Fatima Imamović,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Agencija za lokalne razvojne inicijative je u mjesecu februaru u sklopu projekta: ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH'', koji se provodi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, promovisala u Goraždu, Doboju, Zvorniku i Travniku drugo revidirano izdanje Priručnika za lokalni ekonomski razvoj pod nazivom: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''.

Na promocijama je prisustvovalo preko 70 predstavnika nevladinog sektora, opština, omladinskih organizacija, privatnog sektora, sindikata, građana i penzionera iz općina: Goražde, Doboj, Doboj-jug, Petrovo, Zvornik, Bratunac i Travnik.

Više...

   

OVI PRIRUČNIK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ: "KAKO UNAPRIJEDITI PROCES EKONOMSKOG RAZVOJA NA LOKALNOM NIVOU"

Goražde, 08. januar 2006. godine
ALDI / Odjeljenje za lokalni razvoj, e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

GORAŽDE, 09. februar, 2007. Kako bi pomogao unaprijeđenju lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, ALDI je u sklopu projekta: 'Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio Priručnik za lokalni ekonomski razvoj "Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou" .

Ovaj priručnik predstavlja drugo dopunjeno izdanje prvog domaćeg Priručnika za lokalni ekonomski razvoj "Kako započeti proces participativnog lokalnog ekonomskog razvoja" koji je, takođe uz podršku Evropske komisije, publikovan u septembru 2004. godine sa namjerom da proširi domaće znanje o procesu participativnog lokalnog ekonomskog razvoja, koje je neophodno prilikom dizajniranja konkretnih rješenja problema koji otežavaju proces lokalnog ekonomskog razvoja. Ovo izdanje priručnika za lokalni ekonomski razvoj govori o tome kako se boriti sa problemom ekonomske nerazvijenosti općina.

Drugo izdanje Priručnika za lokalni ekonomski razvoj namijenjeno je svima koji žele doprinijeti lokalnom razvoju, ali i onima koji žele detaljnije istražiti uzroke razlika u nerazvijenosti općina u Bosni i Hercegovini. Kako je Lokalni ekonomski razvoj među najvećim prioritetima općinske administracije i građana, ovaj priručnik imaće priliku koristiti službenici u svim općinama u BiH, predstavnici lokalnih političkih partija, nevladinih organizacija i lokalnih medija.

Kompletan priručnik možete pogledati ovdje . Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadrić, na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.

   

NOVA STUDIJA O ULOZI OPĆINE U UNAPRIJEĐENJU ŽIVOTNOG STANDARDA GRAĐANA

Goražde, 08. januar 2006. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

GORAŽDE, 08. januar 2007. Kako bi doprinijeli jačanju kapaciteta javne administracije za rješavanje prioritetnih problema svih građana Bosne i Hercegovine, ALDI je u sklopu projekta:'Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio izvještaj: ' UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNOG STANDARDA U BIH: Koliko je važna efikasna organizacija općina?'.

U studiji se nalazi prijedlog za unaprijeđenje životnog standarda građana Bosne i Hercegovine kroz uspostavljanje efikasne administracije lokalne samouprave. Suština dokumenta nalazi se u prijedlogu uspostavljanja efikasnije organizacije lokalne samouprave koja može doprinijeti bržem i efikasnijem provođenju vladinih politika na ubrzanju ekonomskog i socijalnog razvoja, na osnovu kojeg je realno moguće očekivati značajnije unaprijeđenje životnog standarda svih građana Bosne i Hercegovine. U ovom izvještaju posebna pažnja je posvećena masovnoj inicijativi civilnog društva u okviru Građanskog organizovanja za demokratiju (GROZD), zahvaljujući kojoj su stanovnici Bosne i Hercegovine postigli konsenzus oko ključnih socio-ekonomskih prioriteta za domaće vlasti na svim nivoima. Preporuke iz ovog izvještaja uključuju i stavove o tome kako i na koji način općinska administracija može efikasno doprinijeti ostvarivanju ciljeva koji su od strane GROZD-a postavljeni u Građanskoj platformi.

Kompletnu studiju sa preporukama možete pogledati ovdje. Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadrić, na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.

   

Obrazovanje odraslih

 analiza