Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti

Trenutni projekti

KOALICIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA BIH 'RADITI I USPJETI ZAJEDNO'


KAKO NEVLADINE ORGANIZACIJE VIDE FUNKCIONISANJE SOCIJALNIH PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA SIROMAŠNIH USLJED UVOĐENJA POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST (PDV) U BIH

Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 14/10/2005

U januaru 2005. godine Državni parlament je odobrio Zakon o Porezu na dodatnu vrijednost (PDV), koji će se obračunavati po jedinstvenoj stopi od 17 procenata, a koji će se implementirati od 01. januara 2006. godine.

Odobravanjem Zakona o PDV-u, Parlament je iskazao zabrinutost o mogućim negativnim efektima zakona zbog posljedica rasta cijena proizvoda koji su prema Zakonu o porezu na promet bili oporezivani nultom stopom (većina prehrambenih proizvoda) i nižom stopom od 10 procenata (većina proizvoda iz potrošačke korpe, uključujući el. energiju, komunalije i telekomunikacije). Prilikom usvajanja zakona, Parlament je obavezao Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da prezentira Prijedlog mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda usljed uvođenja PDV-a (socijalni program). Vijeće ministara je u julu 2005. godine prezentiralo Parlamentu prijedlog mjera koji predlaže da se za socijalne programe obezbijede sredstva od 50,44 miliona KM koja bi se centralizovano sa nivoa entiteta, distriburali siromašnim građanima Bosne i Hercegovine (približno 5,3 KM mjesečno po članu siromašne porodice). Više...

   

Potpisivanje Deklaracije u okviru Globalnog poziva na akciju protiv siromaštva u Goraždu


Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 05/07/2005

Globalni poziv na akciju protiv siromaštva obilježili su događaji širom Bosne i Hercegovine. Kao što je već poznato, ALDI u.g. je koordinator akcije za Bosnu i Hercegovinu pa je tako u predhodnih mjesec dana uspostavljena saradnja sa velikim brojem nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, što je ujedno i prvi put da tako veliki broj organizacija radi zajedno na istoj ideji.

Naime, ALDI u.g. je zadnjih mjeseci radio na organizaciji obilježavanja Dana bijelih traka i Dana borbe protiv siromaštva. U organizaciji obilježavanja ova dva značajna datuma (01. i 02. juli), ALDI-u su se pridružile još 96 NVO iz cijele Bosne i Hercegovine. Svaka od NVO je organizovala obilježavanje ovoga značajnog datuma u svom gradu različitim aktivnostima, mobilizirajući što veći broj građana da se pridruže ovoj akciji i na taj način daju glas protiv siromaštva. Do sada je tokom kampanje prikupljeno 2680 potpisa građana i potpisano je 542 deklaracije.

Više...

   

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Demir Imamović:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 21/06/2005

U okviru Globalnog poziva na akciju protiv siromaštva, danas je 66 organizacija civilnog društva uputilo zahtjev vlastima Bosne i Hercegovine da odmah i bez odlaganja ispune zahtjeve postavljene u cilju iskorjenjivanja siromaštva u Bosni i Hercegovini.

U okviru Globalnog poziva na akciju protiv siromaštva (GCAP) – Poziva na akciju u Bosni i Hercegovini, danas je članovima Predsjedništva BiH, Predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Predsjedniku F BiH, Premijeru vlade F BiH, Predsjedniku RS i Predsjedniku vlade RS, upućeno pismo u kojem se zahtijeva da odmah i bez odlaganja:

 • Primijene Milenijumske razvojne ciljeve na nacionalnom nivou ;
 • Osiguraju potrebna sredstva za obezbje đ enje visokokvalitetnih javnih usluga dostupnih svim građanima;
 • Aktivno uklju č e civilno dru š tvo u formulaciji nacionalnih razvojnih prioriteta , politika i planova ;
 • Da budu potpuno odgovorni i transparentni u upotrebi javnih resursa i da iskorijene korupciju ;
 • Da sprovedu u djelo politike na nacionalnom nivou od kojih ć e imati koristi ve ć ina gra đ ana i da nastoje umanjiti bespotrebne š tete , prouzrokovane vanjskim nametnutim uslovima.

Zahtjev domaćim vlastima upućen je od strane 66 organizacija civilnog društva koje su potpisale deklaraciju u kojoj pozivaju vlasti da odmah i bez odlaganja ispune nacionalne zahtjeve Globalnog poziva na akciju protiv siromaštva. Poziv na akciju u Bosni i Hercegovini iniciran je od strane ALDI u.g. u saradnji sa Novib Oxfam Holandija jednog od pokretača globalne kampanje. Tokom 2005. godine Globalni poziv na akciju je prerastao u najveći globalni pokret u istoriji svijeta, koji ima snagu da u 2005. godini napravi istorijski korak ka iskorijenjivanju siromaštva širom svijeta.

Kompletno saopštenje (pdf 127 KB)

Kompletno pismo koje je upućeno vlastima Bosne i Hercegovine možete pogledati ovde (pdf 91,6 KB )

   

Razlozi za promjenu uloge OHR-a u Bosni i Hercegovini


Demir Imamović:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 19/05/2005

U normalnim zemljama pored državne administracije, djeluju i brojne izvan-vladine institucije kojima je cilj razvoj blagostanja u zemlji. Izvan-vladine institicuje koje vode brigu o vladavini prava, ekonomskom prosperitetu, efikasnom funkcionisanju državnih institucija i koje su zainteresovane za unaprijeđenje ekonomskog i društvenog života obično nazivamo organizacijama civilnog društva (razne političke, akademske, ne-vladine, interesne, religiozne, i druge organizacije građana ili instritucija). U demokratskim zemljama organizacije civilnog društva imaju moć (koja je u BiH ekskluzivno u rukama OHR-a) da iniciraju ili utiču na bilo koju akciju javne administracije koja bi omogućila da građani maksimiziraju svoje blagostanje, odnosno da minimiziraju troškove koje ‘bi morali platiti’ zbog neefikasnosti političkih ili vladinih lidera.

Bosna i Hercegovina nikada neće postati demokratska, prosperitetna i stabilna država, sve dok OHR ekskluzivno koristi sve instrumente koje u demokratskim državama stoje na raspolaganju organizacijama civilnog društva. Građani Bosne i Hercegovine će prema OHR-u platiti ‘visoku cijenu’ nesposobnih domaćih lidera, bez obzira što je OHR uključen u sve ključne procese koji bi trebali građanima donijeti korist, a ne troškove. U normalnim zemljama građani dobrovljno daju podršku organizacijama civilnog društva da zastupaju njihove interese i da utiču na rad političkih i vladinih lidera. Ako bi građani jedne normalne države dobrovoljno dali tolika ovlaštenja samo jednoj instituciji (upoređujući sa OHR-om) koja bi imala presudan uticaj na: reformu ključnih zakona, propisa i mjera; uspostavu pravosudnih funkcija; krivičnih institucija; na borbu protiv kriminala i korupcije; na sistem provođenja krivičnih zakona; na stvaranje poslovnog okruženja sposobnog da privuče ulaganja i stvaranje radnih mjesta; na reformu poreskog i carinskog sistema, na rješavanje unurašnjeg duga, rekonstruriranje javnih preduzeća, na reformu Vijeća ministara, na povećavanje odgovornosti izabranih zvaničnika, na reformu javne uprave, jačanje statusa Distrikta Brčko, promoviranje regionalne stabilnosti i saradnje u okviru procesa Evropskih integracija, za reformu grada Mostara, za reformu općina i unaprijeđenje lokalne samouprave, na povratak izbjeglica, za reformu javnog radio televizijskog sistema, za reformu obavještajnog sektora, te za reformu odbrane, pitanje je kolika bi bila podrška građana toj instituciji kada bi ona jednog dana sazvala konferenciju za štampu i rekla ‘građani moraju platiti cijenu!’. Vjerujem da bi sva ovlaštenja dobivena od građana takvom izjavom bila svedena na ovlaštenje da se institucija izbriše iz registra organizacija civilnog društva bez obzira da li ju je osnovao predsjednik države, međunarodna zajednica ili grupa građana.

Više...

   

Odluka o sazivanju Skupštine ALDI u.g.

Vildana Kadrić: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ALDI u.g.
Goražde, 11/05/2005

Dana 18.03.2005. godine, na 14. sjednici Upravnog odbora Aldi u.g., a u skladu sa članom 19. Statuta Aldi u.g., Upravni odbor je donio odluku o sazivanju Skupštine Aldi u.g..

Redovna sjednica Skupštine ALDI u.g. održaće se u ponedjeljak, 16. 05. 2005. godine sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama ALDI u.g. Ul. Panorama bb. Goražde.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

 • Usvajanje Nacrta četverogodisnjeg izvještaja ALDI u.g.;
 • Usvajanje četverogodišnjeg izvještaja MIKRO ALDI;
 • Usvajanje Finansijskog izvještaja ALDI u.g.;
 • Usvajanje Finansijskog izvještaja MIKRO ALDI;
 • Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ALDI u.g.;
 • Ostala pitanja

Ovim putem pozivamo sve članove Skupštine ALDI u.g. da prisustvuju sjednici.

 

   

Promovisana knjiga "Od Dejtona do Brisela"

ALDI u.g.
Goražde, 09/05/2005

 

Organizatori promocije , referentna grupa Gornje Podrinje i UG « Aldi « namjeravaju pokrenuti projekat osnivanja « Biblioteke evropskih intergracija « . Počašćen sam što je , nakon sarajevske , druga promocija organizovana u Goraždu , izjavio je autor knjige mr. Emir Hadžikadunić , svršenik postdiplomskog programa Centra za intercisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i člannjegove Alumni asocijacijeReferentna grupa Gornje Podrinje i UG « Aldi « / članica RGP / upriličili su u Goraždu događaj vrijedan pažnje, ne samo ovdašnje javnosti . U povodu obilježavanja 9. maja , Dana Evrope i u okviru aktivnosti planiranih programom RGP , u konferencijskoj sali « Aldija « organizovana je promocija knjige , autora Emira Hadžikadunića « Od Dejtona do Brisela».

Više...

   

Obrazovanje odraslih

 analiza