Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti

Trenutni projekti

Federacija BiH povukla iz parlamentarne procedure Nacrt zakona o poljoprivredi

Vildana Kadrić: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ALDI u.g.
Goražde, 15/04/2005

Nakon što je Vlada Federacije BiH u martu 2005. godine utvrdila Nacrt zakona o poljoprivredi, pomenuti Nacrt zakona se trebao naći na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta F BiH tokom dvodnevnog zasjedanja 12. i 13. aprila 2005. godine.

Kako je javila ONASA, s dnevnog reda sjednice Parlamenta F BiH, 13 aprila privremeno je povučen Nacrt zakona o poljoprivredi, zbog aktivnosti koje se vode oko donošenja zakona iz ove oblasti na državnom nivou. ALDI u.g. je dan ranije objavio svoje komentare na predloženi Nacrt zakona o poljoprivredi u kojima je obrazložena potreba da ciljevi poljoprivredne politike trebaju biti usaglašeni sa ciljevima koji bi se trebali utvrditi u državnom zakonu o poljoprivredi. Kako je za budući razvoj poljoprivrednog sektora od izuzetne važnosti donošenje krovnog zakona u ovoj oblasti, ovakva odluka Predstavničkog doma može značajno ubrzati donošenje zakona na državnom nivou, i samim tim doprinijeti bržem započinjanju reformi u oblasti poljoprivrede BiH.

Povezani tekst: Komentari ALDI u.g. na Nacrt zakona o poljoprivredi F BiH

 

   

FEDERACIJI BIH TREBAJU KONKRETNIJI CILJEVI POLJOPRIVREDNE POLITIKE

 

Komentari na nacrt zakona o poljoprivredi Federacije BiH

Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 12/04/2005

Ključni komentari na prijedlog ciljeva poljoprivredne politike F BiH

Nacrt Zakona o poljoprivredi pored konsultacija sa ostalim federalnim ministarstvima, kantonima i organizacijama civilnog društva kreiran je po uzoru na Zakon o poljoprivredi Republike Hrvatske iz 2001. godine (SCG još uvijek takođe nema Zakon o poljoprivredi). Zakon o poljoprivredi u F BiH ima izuzetne sličnosti sa Zakonom o poljoprivredi Republike Hrvatske, NN 66/01 sa dopunama NN 83/02 (Čak je 55 od 74 člana zakona sličan ili gotovo identičan). Zbog nekoliko ključnih razlika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske postavlja se pitanje da li Federaciji BiH odgovaraju ciljevi poljoprivredne politike slični Hrvatskim.

Više...

   

U ponedeljak, 21. februara ALDI Uputio otvoreno pismo Vijeću Ministara i entitetskim vladama

Delila Klovo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ALDI u.g.
Goražde 21/02/2005

Vijeće ministara, Vlada FBiH i Vlada RS, trebaju odgovoriti građanima koje prioritetne probleme stanovništva u zemlji planiraju rješiti i koliko budžetskih sredstava za njihovo rješavanje planiraju izdvojiti.

Vladine institucije postoje prvenstveno iz razloga da omoguće stvaranje uslova za povećanje životnog standarda stanovnika u zemlji. Javnost u Bosni i Hercegovini, napokon treba dobiti odgovor kako vladine institucije u BiH planiraju ispuniti ovu svoju osnovnu ulogu. Da bi omogućili bosanskohercegovačkoj javnosti da saznaju odgovor na ovo ključno pitanje, ALDI je Vijeću Ministara i Entitetskim vladama uputio otvoreno pismo u kojem traži:

  • Deset ključnih ciljeva, rangiranih prema prioritetu, koje vladine institucije žele ostvariti;
  • Razloge (opis problema) zbog kojih su rangirani ciljevi odabrani kao prioritetni;
  • Iznos budžetskih sredstava izdvojenih za realizaciju prioritetnih ciljeva;
  • Način na koji su vladine institucije identifikovale prioritetne ciljeve;
  • Detaljne planove implmentacije planiranih ciljeva;
  • Procjenu efekata ostvarenja ciljeva.

Pisma koje je upućeno od strane ALDI u.g. možete pogledati ovdje. 
Pismo za Vijeće Ministara (pdf 128 KB)
Pismo za Vladu F BiH (pdf 128 KB)
Pismo za Vladu RS (pdf 128 KB)

ALDI u.g. će insistirati na dobivanju odgovora od vladinih institucija i ovom prilikom poziva i ostale organizacije civilnog društva, posebno nevladine organizacije i medije da se zajedno uključe u inicijativu: Da vladine institucije detaljno upoznaju stanovništvo Bosne i Hercegovine o problemima koje aktualne vlade planiraju rješiti u svom mandatu. ALDI očekuje da će u kratkom roku dobiti odgovor od vladinih institucija o planovima i načinu rješavanja ekonomskih i socijalnih problema sa kojima se svi zajedno svakodnevno susrećemo.

Za sve dodatne informacije o ovoj inicijativi možete se obratiti Delili Klovo na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili telefon 038 227 850 / fax 038 228 594.

   

Izrada kratkog papira o potrebi reforme organa lokalne samouprave

FEBRUAR 2005

Tokom mjeseca februara 2005. godine, osoblje za lokalni ekonomski razvoj provodi istraživanje na temu da li Bosni i Hercegovini treba nova organizacija općina.

Trenutno se prikupljaju potrebne informacije od 143 općine iz cijele Bosne i Hercegovine o unutrašnjoj organizaciji izvršne i zakonodavne vlasti na lokalnom nivou. Ukoliko želite da saznate više o ovom istraživanju, možete kontaktirati Vildanu Kadrić na e-mail: vildana.kadric @aldi.ba Krajem mjeseca februara planirano je objavljivanje rezultata istra ž ivanja.

   

Publikacija izvještaja o potrebi hitne reforme poljoprivrednog sektora u BiH

JANUAR 2005

U periodu od oktobra 2004 do januara 2005. godine, osoblje ALDI je radilo na novom izvještaju o potrebi hitne reforme poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini. Izvještaj sadrži prijedloge za ključne poljoprivredne politike u oblasti poljoprivrede, usmjerene na rješavanje trenutnih najznačajniji problema sa kojima se suočavaju poljoprivrednici i stanovništvo u ruralnim područjima zemlje.
Rad na izvještaju ušao je u finalnu fazu. Publikacija izvještaja planirana je za kraj mjeseca februara 2005. godine. Ukoliko želite da saznate više informacija o ovom izvještaju, možete kontaktirati Melihu Gačanin na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

   

Ko marginalizira ulogu organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Demir Imamović: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ALDI u.g.
Goražde, 06. Decembar 2004. godine

U Sarajevu 07. decembra se održava prva konferencija nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Konferenciji u Sarajevu ce prisustvovati 300 predstavnika ne-vladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, okupljene u koaliciju 'Raditi i uspjeti zajedno'.

Na konferenciji u Sarajevu ALDI ce predstaviti sažetak papira za diskusiju pod naslovom: Ko marginalizira ulogu organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Sažetak dokumenta možete pogledati ovde.

   

Više članaka...

Obrazovanje odraslih

 analiza