Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti

Trenutni projekti

grb-kantona2

ANALIZA SOCIO-EKONOMSKOG STANJA RANJIVIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINA JUGOISTOČNE BOSNE

ALDI je tokom 2010. i 2011. godine, u saradnji sa udruženjima „Regionalni odbor za povratak u jugoistočnu Bosnu“ i „Udruženje demobilisanih boraca“, implementirao dva projekta za potrebe Vlade BPK Goražde, u okviru kojih se izvršila detaljna analiza socijalno-ekonomskog stanja povratnika i demobilisanih  boraca na području općina jugoistočne Bosne, te je na osnovu analize pripremljen niz preporuka za izvršne i zakonodavne vlasti kantona u cilju poboljšanja socio-ekonomskog položaja ovih kategorija stanovništva.

Više...

   

Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine.

 

Goražde, 15. septembar 2011.
Donator: Centri Civilnih Inicijativa (CCI)
Naziv projekta: Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine. 
Trajanje projekta: 01. septembar 2011. – 29. februar 2012.

ALDI je od početka septembra 2011. godine, u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: ''Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine''

Više...

   

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Finansijsko lice politike u Bosni i Hercegovini

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Finansijsko lice politike u Bosni i Hercegovini
Sarajevo, 29. 09. 2010. Na kraju izbornog mandata vlasti Bosne i Hercegovine ALDI BiH, uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat monitoringa javne potrošnje,objavio je cjeloviti Izvještaj o provedenoj analizi planirane budžetske potrošnje institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i svih deset kantona u Federaciji BiH za period od 2007. do 2010. godine.
----
Predmet analize budžeta institucija vlasti je utvrđivanje napretka domaćih vlasti na ostvarivanju ciljeva postavljenih u Građanskoj platformi koja je zvanično podržana od 27 političkih stranaka koje su učestvovale na općim izborima u oktobru 2006. godine.
U 2007., 2008., 2009. i 2010. godini vlasti su usvojile budžete u ukupnom iznosu od 24 milijarde i 718 miliona KM. U mandatnom periodu troškovi zaposlenih u državnim institucijama su iznosili 9,9 milijardi KM, 9,1 milijardu KM su iznosili troškovi transfera i grantova, 2,2, milijarde KM troškovi materijala i usluga, a 1,1 milijardu KM su iznosili planirani izdaci za investicije, dok je iznos od 2,5 milijarde KM planiran za ostale budžetske rashode uključujući rashode na kredite, kamate i budžetske rezerve i druge nerazvstane rashode.

Više...

   

Projekat: Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade

Goražde, Juni 2010. godine

Najznačajniji projekat koji ALDI implementira u 2010. godini jeste projekat “Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’ finansiran od strane Centra civilnih inicijativa (CCI) u okviru programa CAPP ll  čiji je osnovni cilj sprečavanje zloupotrebe budžetskih sredstava u političke svrhe tokom izborne 2010. godine i upoznavanje građana, civilnog društva i političke zajednice o efektima rada vladajuće koalicije u periodu 2006. – 2010. kroz prizmu promjena u potrošnji budžetskih sredstava.

Jedan od glavnih indikatora uspješnosti vlasti u upravljanju javnim sredstvima jeste u stepen korištenja budžetskog novca na realizaciju prioritetnih ciljeva vlade. U najvećem broju slučajeva proklamovani ključni ciljevi vlade na poboljšanju standarda života građana nisu u saglasnosti sa praksom potrošnje budžetskog novca, što otvara veliki prostor za zloupotrebu budžetskih sredstava za privatne interese i specifične političke interese političkih partija i grupa koje upravljaju zakonodavnom i izvršnom vlašću u zemlji. Ovakva praksa je prisutna bez razlike o kojem nivou vlasti se radi, entitetu ili kantonu u Federaciji BiH.

Više...

   

Projekat: Općinski poreski poticaj i aktivnosti razvoja poslovanja

Goražde, Juli, 2009. Godine
Donator: UNDP/UDRDP

Staratelj fonda: ALDI u.g.


Krajem 2007. godine, uz finansijsku i tehničku pomoć UNDP, ALDI je započeo sa programom ''Općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava'' putem kojeg se implementirao projekat fiskalnog gotovinskog povrata sredstava u opštinama/općinama Foča i Goražde koji je imao za cilj poboljšanje ekonomskog položaja siromašnih ljudi kroz pružanje tehničke i finansijske podrške razvoju mikropreduzeća u Gornjedrinskoj regiji koji je imao za cilj omogućiti saradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora u stvaranju povoljnih uslova za održivi rast vođen mikro i MSP koji će biti u stanju značajnije reducirati siromaštvo. Jedna od ključnih komponenti ovog projekta bila je uspostavljanje efikasnog i transparentnogstarateljstva nad fondom koji predstavlja mehanizam za poticanje privatnog sektora na kreiranje novih radnih mjesta sa istovremenim poticajem na povećanje lokalnih poreskih prihoda. Ciljani korisnici ovog projekta su primarno poduzetnici Gornjedrinske regije koji su  uključeni u program podsticaja razvoja poslovanja u okviru ovog projekta, a prioritet je dat poduzetnicima iz poslovnih segmenata kao što su žene, povratnici, mladi i poduzetnici koji su koristili ili koriste zajmove finansijskih institucija. U 2009. godini ALDI je nastavio aktivnosti staratelja nad fondom, kako bi na osnovu iskustva stečenog kroz dosadašnje aktivnosti u ovoj oblasti omogućili stvaranje preduslova za dugoročnije uspostavljanje instrumenta podrške razvoju privatnog sektora na području Gornjedrinske regije.

Više...

   

PROJEKAT EU VET 3 "KVALIFICIRAN VIŠE NEGO ŠTO MISLIŠ"

Goražde, 13. 01. 2009. Godine
Meliha Gačanin Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Tokom novembra i decembra 2008. godine ALDI je radio na implementaciji projekta EU VET 3 koji se finansira od strane Evrospke unije. EU VET 3 je posljednji u nizu projekata u oblasti razvoja stručnog obrazovanja i obuke i bavi se, između ostalog, i državnim okvirom kvalifikacija, izgradnjom institucija i kapaciteta za stručno obrazovanje i obuku, te njihovim finansiranjem. Zahtijev za pilot proceduru priznavanja ranijeg učenja su formulisali lokalni poslodavci iz Goražda, a Udruženje poslodavaca (EA), Ministarstvo obrazovanja kantona i Služba za zapošljavanje su potvrdili potrebu za ovim. 
Svrha projekta je unapređenje konkurentnosti kompanija i zapošljavanja radne snage, kao i doprinošenje balansiranju ponude i potražnje radne snage u Bosansko-podrinjskom kantonu.
Tokom implementacije projekta ALDI je prikupio podatke od 21 preduzeća, većinom članova Udruženja poslodavaca iz Goražda, sa područja BPK i na osnovu prikupljenih podataka uradio "Analizu prepoznatih potreba za priznavanje prethodno stečenih znanja/vještina". 
Radionica na kojoj će biti prezentirani rezulatati analize bit će održana 16. 01. 2009. godine u prostorijama  srednje škole Džemal Bijedić u Goraždu. Na radionici će uzeti učešće predstavnici svih preduzeća koja su učestvovala u istraživanju kao i predstavnici Općine Goražde, Udruženja poslodavaca BPK, Ministarstva privrede, Ministarstva obrazovanja, Zavoda za zapošljavanje i svi učesnici će na svoj način doprinijeti realizaciji ovog Pilot projekta.

   

Obrazovanje odraslih

 analiza