Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostali projekti Jačanje kapaciteta lokalne uprave u Kantonu Goražde

Jačanje kapaciteta lokalne uprave u Kantonu BPK

ODRŽANA RADIONICA «LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ U PRAKSI»

Delila Klovo:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 22. Decembar 2004. godine

U Velikoj Sali Opcine Goražde 22. decembra 2004. god., u cilju nastavka aktivnosti na uspostavljanju efikasnog okvira za LER u opcinama Kantona, proisteklih iz završenog Projekta, za novoizabrane predstavnike zakonodavne vlasti u opcinama Kantona, predstavnike lokalnih ne-vladinih organizacija i predstavnike mjesnih zajednica, održana je Radionica «Lokalni ekonomski razvoj u praksi». Na Radionici su uzeli ucešce i OSCE-Terenski ured Foca i REDRIN.

   

Promovisan Priručnik za Lokalni ekonomski razvoj «Kako započeti proces participativnog Lokalnog ekonomskog razvoja»


Delila Klovo:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 21. Oktobar 2004. godine
Dana 21. 10. 2004. na ALDI Press konferenciji je promovi san ALDI Priručnik “ Kako započeti process participativnog lokalnog ekonomskog razvoja”, koji je nastao u sklopu Projekta “ Jačanje kapaciteta lokalne uprave u Kantonu Goražde, kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka”, finansiranog od strane Delegacije Evropske Komisije u BiH .
Priručnik u sebi obuhvata praktične primjere planiranja, organizovanja, pripremanja i implementacije aktivnosti na stvaranju podsticajnog i privlačnog okruženja za razvoj privatnog sektora. Sam naziv Priručnika “Kako započeti proces participativnog lokalnog ekonomskog razvoja”, govori o njegovoj namjeni da ojača kapacitete lokalne administracije, u saradnji sa privatnim sektorom i građanima, u procesu donošenja ekonomskih odluka na lokalnom nivou.
   

Održana radionica na temu "Ljudska prava u teoriji i praksi"


Delila Klovo :  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
22. 09. 2004 godine
U utorak, 21.09.2004. godine u Konferencijskoj sali Aldi u.g., održana je radionica na temu 'Lljudska prava u teoriji i praksi'
Seminar je održan u organizaciji Centra za promociju civilnog društva i Udruženja građana Aldi u.g. Učesnici seminara bili su službenici opštine Goražde koji su prošli trening program iz Lokalnog ekonomskog razvoja u okviru Projekta « Jačanje kapaciteta lokalne uprave u Kantonu Goražde kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka » te predstavnici NVO.
Gost predavač bio je Mr . Esad Bajtal, koji je govorio o potrebi za upoznavanjem o ljudskim pravima, te značaju za lokalnu zajednicu upoznavanja i poštivanja ljudskih prava. Gospodin Bajtal je pozvao prisutne na diskusiju, pa je dalji tok radionice išao u smjeru razgovora , razmjene iskustava i praktičnih primjera. Ljudska prava su predstavljena kao vrijednost, a predstavljene su i posljedice njihovog kršenja u lokalnim zajednicama .
Gospodin Bajtal nije krio zadovoljstvo saradnjom i pozitivnim razmišljanjima učesnika seminara, te je na kraju rekao da je na ovoj radionici i on ponešto naučio .
Učesnicima radionice poklonjen je po primjerak knjige “Uvod u ljudska prava” autora Envera Đulimana i Gunnar M . Karlsen - a , za koju je zaključeno da bi bilo potrebno da je svaki građanin pročita , kako bi bio svjestan svojih prava, pa bi ih tako uspio lakše ostvariti .
   

Održan seminar "Opštinski menadžment-lokalna uprava kao servis građana"


Delila Klovo :  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
15. 09. 2004 godine

U srijedu, 15.09.2004. godine, u Konferencijskoj sali Aldi u.g. održan jednodnevni seminar na temu: 'Opštinski menadžment-lokalna uprava kao servis građana'.

Seminar je održan u organizaciji Centra za promociju civilnog društva i Udruženja građana Aldi u.g. Učesnici seminara bili su službenici opštine Goražde kao i predstavnici zakonodavne vlasti BPK.

Gosti predavači bili su Željko Varunek, šef službe za upravu opštine Centar – Sarajevo i Ljubiša Marković, Načelnik opštine Centar – Sarajevo.

Na seminaru se govorilo o komunikaciji između lokalne uprave i građana; komunikaciji u okviru lokalne uprave i stvaranju uslova za saradnju sa građanima. Gospodin Ljubiša Marković govorio je o iskustvima u uspostavi i funkcionisanju uprave po standardima i upravljanju procesom modernizacije, te prisutnima predstavio način na koji je opština Centar-Sarajevo postala prva u BiH, i primjer dobrog opštinskog menadžmenta.

Ovom prilikom je upriličena i promocija knjige 'Modernizacija lokalne uprave i samouprave' autora Ljubiše Markovića, Načelnika opštine Centar-Sarajevo, kojom je pokazao svoju spremnost da vlastito iskustvo podjeli s drugima za dobrobit zajednice u kojoj živimo.

   

URUČENE ZAHVALNICE NAČELNICIMA OPĆINA I CERTIFIKATI UČESNICIMA SEMINARA O LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU

Delila Klovo: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.09.09.2004. godine
U okviru Projekta «Jačanje japaciteta lokalne uprave u Kantonu Goražde, kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka», finansiranom od strane Delegacije Evropske komisije u BiH, 9. septembra je u konferencijskoj Sali ALDI u.g. upriličeno uručenje zahvalnica za Načelnike Općina Foča – Ustikolina, Pale – Prača i Goražde , Ministra privrede u Vladi BPK Goražde i certifikata za učesnike seminara.
Direktor ALDI u.g., Demir Imamović, uručio je Načelniku Općine Foča – Ustikolina, Salku Podrugu i Načelniku Općine Goražde, Mersudinu Kožu zahvalnice za njihovu podršku projektnim aktivnostima, koja je značajno doprinijela uspješnoj realizaciji programa edukacije općinskih službenika o lokalnom ekonomskom razvoju i pomoći poduzetništvu i za njihov doprinos u uspostavljanju sistema za rad na lokalnom ekonosmkom razvoju unutar općinskih administracija.
   

Održana treća radionica iz Lokalnog ekonomskog razvoja


Delila Klovo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g. 
Goražde 15.  Juli 2004
U Konferencijskoj Sali ALDI-ja, 15. jula 2004., u sklopu Projekta «Jačanje lokalne uprave u Kantonu Goražde, kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka» , koji finansira Delegacija Evroske komisije u BiH; održana je treća – završna radionica iz lokalnog ekonomskog razvoja. Osnovni cilj ove završne radionice bio je upoznavanje sa instrumentima za lokalni ekonomski razvoj, koji se kao alat LER-a koriste u općinama u Bosni i Hercegovini, kao i sa intrumentima koji se koriste u zemljama koje imaju potvrđen koncept rada na lokalnom ekonomskom razvoju.
   
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI