Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostali projekti Nova uloga NVO u dizajniranju javnih politika u Bosni i Hercegovini

Nova uloga NVO u dizajniranju javnih politika u BH

Drugo dopunjeno izdanje: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''

Goražde, 23. februar 2007. godine
ALDI, Fatima Imamović,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
PROMOCIJA PRIRUCNIKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Drugo dopunjeno izdanje: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''

Agencija za lokalne razvojne inicijative je u mjesecu februaru u sklopu projekta: ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH'', koji se provodi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, promovisala u Goraždu, Doboju, Zvorniku i Travniku drugo revidirano izdanje Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj pod nazivom: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''.

   

NOVI PRIRUCNIK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ: „KAKO UNAPRIJEDITI PROCES EKONOMSKOG RAZVOJA NA LOKALNOM NIVOU“

Goražde, 08. januar 2006. godine
ALDI / Odjeljenje za lokalni razvoj, e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


 GORAŽDE, 09. februar, 2007. Kako bi pomogao unaprijedenju lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, ALDI je u sklopu projekta: ‘Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio Prirucnik za lokalni ekonomski razvoj „Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou“ . 

Ovaj prirucnik predstavlja drugo dopunjeno izdanje prvog domaceg Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj „Kako zapoceti proces participativnog lokalnog ekonomskog razvoja“ koji je, takode uz podršku Evropske komisije, publikovan u septembru 2004. godine sa namjerom da proširi domace znanje o procesu participativnog lokalnog ekonomskog razvoja, koje je neophodno prilikom dizajniranja konkretnih rješenja problema koji otežavaju proces lokalnog ekonomskog razvoja. Ovo izdanje prirucnika za lokalni ekonomski razvoj govori o tome kako se boriti sa problemom ekonomske nerazvijenosti opcina.

Drugo izdanje Prirucnika za lokalni ekonomski razvoj namijenjeno je svima koji žele doprinijeti lokalnom razvoju, ali i onima koji žele detaljnije istražiti uzroke razlika u nerazvijenosti opcina u Bosni i Hercegovini. Kako je Lokalni ekonomski razvoj medu najvecim prioritetima opcinske administracije i gradana, ovaj prirucnik imace priliku koristiti službenici u svim opcinama u BiH, predstavnici lokalnih politickih partija, nevladinih organizacija i lokalnih medija.

Kompletan prirucnik možete pogledati ovdje . Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadric, na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.

   

NOVA STUDIJA O ULOZI OPCINE U UNAPRIJEÐENJU ŽIVOTNOG STANDARDA GRAÐANA

Goražde, 08. januar 2006. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

GORAŽDE, 08. januar 2007. Kako bi doprinijeli jacanju kapaciteta javne administracije za rješavanje prioritetnih problema svih gradana Bosne i Hercegovine, ALDI je u sklopu projekta: ‘Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio izvještaj: ‘ UNAPRIJEÐENJE ŽIVOTNOG STANDARDA U BIH: Koliko je važna efikasna organizacija opcina?'.

U studiji se nalazi prijedlog za unaprijedenje životnog standarda gradana Bosne i Hercegovine kroz uspostavljanje efikasne administracije lokalne samouprave. Suština dokumenta nalazi se u prijedlogu uspostavljanja efikasnije organizacije lokalne samouprave koja može doprinijeti bržem i efikasnijem provodenju vladinih politika na ubrzanju ekonomskog i socijalnog razvoja, na osnovu kojeg je realno moguce ocekivati znacajnije unaprijedenje životnog standarda svih gradana Bosne i Hercegovine. U ovom izvještaju posebna pažnja je posvecena masovnoj inicijativi civilnog društva u okviru Gradanskog organizovanja za demokratiju (GROZD), zahvaljujuci kojoj su stanovnici Bosne i Hercegovine postigli konsenzus oko kljucnih socio-ekonomskih prioriteta za domace vlasti na svim nivoima. Preporuke iz ovog izvještaja ukljucuju i stavove o tome kako i na koji nacin opcinska administracija može efikasno doprinijeti ostvarivanju ciljeva koji su od strane GROZD-a postavljeni u Gradanskoj platformi.

Kompletnu studiju sa preporukama možete pogledati ovdje. Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadric, na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.
   

Osnovni zaključci istraživanja javnog mnijenja

Goražde 05. decembar 2006
ALDI, Vildana Kadrić,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U drugoj polovini novembra 2006. godine, ALDI je zbog potrebe identifikacije percepcije građana o aktivnostima civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, proveo istraživanje javnog mnijenja o ''Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“.

Osnovni zaključci istraživanja javnog mnijenja dati su u ovom izvještaju. Osnovni zaključak provedenog istraživanja jeste da:

Većina građana Bosne i Hercegovine smatra da nevladine organizacije imaju kapacitet da pokrenu aktivnosti koje mogu riješiti ključne lokalne probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju.

Provedeno istraživanje je nastavak sistemskog istraživanja koje provodi ALDI kako bi identificirao mogućnosti za razvoj uloge nevladinih organizacija u procesu kreiranja javnih politika. U ovom segmentu istraživanja, koje je provedeno u novembru 2006. godini nastojala se utvrditi percepcija građana o ulozi nevladinih organizacija u predizbornom periodu, raspoloženje građana za saradnju sa nevladinim organizacijama na rješavanju konkretnih problema, te percepciju kapaciteta nevladinih organizacija iz perspektive građana.

U prilogu istraživanja dat je pregled rezultata istraživanja koje je realizovano u mjesecu novembru 2006. godine.

Dokument možete pogledati ovdje.

   

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA

Goražde 25. septembar 2006
ALDI, Vildana Kadrić,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Osnovni podaci: 
Geografsko podrucje: Bosna i Hercegovina 
Period istraživanja: 28.08.2006. – 10.09.2006. 
Broj ispitanika: 1.500 
Narucioc usluga: ALDI/Program zagovaranja javnih politika 
Kontakt:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Na osnovu rezultata istraživanja javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini provedenog u cilju utvrdivanja stavova gradana o uticanju na proces kreiranja javnih politika u predizbornom periodu, može se sa visokim stepenom pouzdanosti zakljuciti da:
Gradani nisu dovoljno upoznati sa programima politickih stranaka za opce izbore u Bosni i Hercegovini
Kako bi omogucili bolje razumijevanje pozicije gradana Bosne i Hercegovine u procesu kreiranja javnih politika tokom predizbornog perioda, ALDI je u okviru projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH' proveo istraživanje javnog mnijenja sa ciljem identifikacije stavova gradana koji znacajno mogu uticati na proces kreiranja javnih politika. Istraživanje je imalo za cilj da identifikuje specificne stavove gradana BiH u odnosu na izborni proces, informisanost o politickih programima stranaka kandidiranim za opce izbore, uticaj informacija nevladinih organizacija na stavove gradana u izbornom procesu.
   

KAKO GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE VIDE RAD NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Goražde 25. juli 2006
ALDI, Mirnes Uhota, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Građani BiH smatraju da bi Bosna i Hercegovina imala višestruke koristi kada bi NVO bile više uključene u proces kreiranja javnih politika
Tokom mjeseca juna 2006. godine ALDI je realizovao telefonsko istraživanje sa ciljem identifikovanja i utvrđivanja stepena percepcije građana Bosne i Hercegovine po pitanju poznavanja načina rada nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ovakva istraživanja radimo u okviru projekta ‘Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika’ koji podržava Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Ovim istraživanjem javnog mišljenja obuhvaćeno je 1 500 ispitanika iz cijele BiH srazmjerno broju stanovnika po općinama/opštinama.  U daljem tekstu možete vidjeti neke od rezultata ovog istraživanja.
Ključni nalazi:
   
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI