Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostali projekti Nova uloga NVO u dizajniranju javnih politika u Bosni i Hercegovini

Nova uloga NVO u dizajniranju javnih politika u BH

DANAS, 21.02.2006. POČELO ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA U SKLOPU PROJEKTA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH'.


Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 21/02/2006

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste saznati koliko su građani upoznati sa radom općinskih vlasti u svojim općinama i kakvi su stavovi građana o radu općinskih vlasti. Takođe, ovo istraživanje daće nam odgovor na pitanja koliko građani imaju mogućnosti da utiču na rad općinskih vlasti u svojoj općini i da li je došlo do pozitivnih promjena u protekloj godini u i u kojoj oblasti.

Biće ispitano 1 500 građana iz svih općina u Bosni i Hercegovini. Odabir ispitanika izvršen je metodom slučajnog uzorka, proporcionalno broju stanovnika u općinama.

U daljem tekstu možete pogledati anketni obrazac sa pitanjima koja ćemo uputiti građanima u ovom istraživanju.

EIHDR 2005 PROJEKAT
NOVA ULOGA NVO U DIZAJNIRANJU JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

21. februar, 2006.

Predmet: Pitanja za istraživanje javnog mnijenja

1. Da li ste u 2005. godini primjetili poboljšanja u radu općinskog načelnika?

a.) Da, uočio sam konkretna i vidljiva poboljšanja, koja su iznad mojih očekivanja
b.) Rad općinskog načelnika je u skladu sa mojim očekivanjima
c.) Rad i rezultati općinskog načelnika su ispod mojih očekivanja
d.) Uopšte ne primjećujem poboljšanje u radu načelnika i općinske administracije
e.) Ne znam 
f.) Ne želim odgovoriti

2. Da li ste u protekloj godini imali priliku razgovarati sa općinskim načelnikom o pitanjima važnim za vašu općinu?

a.) Da
b.) Nisam nikad imao priliku da razgovaram sa načelnikom u protekloj godini
c.) Ne želim odgovoriti

3. Da li ste u protekloj godini imali priliku razgovarati sa općinskim vijećnicima u vašoj općini?

a.) Da, sa većim brojem vijećnika iz različitih političkih partija
b.) Da, ali samo sa vijećnicima iz političke partije čiji sam simpatizer ili član 
c.) Ne

(pitanje u slučaju negativnog odgovora na pitanja 2. i 3.)

4. Da li smatrate da bi svojim prisustvom na sastancima/skupovima sa načelnikom ili općinskim vijećnicima, mogli prezentirati prijedloge za rješavanje nekih od ključnih problema u vašoj općini?

a.) Da
b.) Ne
c.) Ne znam

5. Da li ste upoznati sa nekom inicijativnom građana koja je usvojena i implementirana od strane općinskog naćelnika ili općinskog vijeća u protekloj godini?

a.) Da, znam za takve primjere 
b.) Nisam upoznat sa takvim porimjerima

6. Kako ocjenjujete rad općinskog vijeća u protekloj godini na rješavanju nekih od ključnih problema u vašoj općini:

a.) Zadovoljan sam radom općinskog vijeća jer rade maksimalno u skladu sa mogućnostima; 
b.) Nisam zadovoljan, ali nisam ni nezadovoljan radom općinskog vijeća 
c.) Nisam zadovoljan radom općinskog vijeća 
d.) Ne znam 
e.) Ne želim odgovoriti

7. U odnosu na proteklu godinu u kojim od slijedećih oblasti smatrate da je došlo do najvećeg poboljšanja:

a.) Smanjenju siromaštva 
b.) Smanjenju nezaposlenosti 
c.) Poboljšanju statusa penzionera 
d.) Poboljšanju socijalne i zdravstvene zaštite 
e.) Nešto drugo, _____________________

8. U odnosu na proteklu godinu u kojim od slijedećih oblasti smatrate da je došlo do najvećeg pogoršanja:

a.) U povećanju siromaštva
b.) Povećanju nezaposlenosti
c.) Pogoršanju statusa penzionera 
d.) Pogoršanju socijalne i zdravstvene zaštite 
e.) Nešto drugo, _____________________

   

NOVA ULOGA NVO U DIZAJNIRANJU JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI' PROJEKAT JE KOJI JE ALDI u.g. POTPISAO SA DELEGACIJOM EVROPSKE KOMISIJE U BIH 12.DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU.


Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 30/01/2006
Kako bi doprinijeli snažnijem poticaju lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge NGO u procesu kreiranja javnih politika od 12. decembra 2005. godine ALDI implementira projekat 'Nova uloga NGO u dizajniranju javnih politika u BiH'. Ključni cilj ovog projekta jeste razvoj kapaciteta nevladinih organizacija za učestvovanje u procesu kreiranja/dizajniranja javnih politika. Ovaj projekat je isključivo usmjeren na javne politike na lokalnom nivou. Specifični ciljevi projekta jesu:
  • Jačanje svijesti građana, posebno mladih, o potrebi za kvalitetnijim javnim politikama;
  • Jačanje kapaciteta NVO za učestvovane u procesu dizajniranja javnih politika;
  • Jačanje mehanizma lokalnih vladinih institucija za razvoj kvalitetnih javnih politika / Uspostavljanje mehanizma lokalne javne administracije koji će omogućiti NVO aktivni doprinos u procesu dizajniranja javnih politika.
Ključno pitanje na koje treba da odgovori ovaj projekat jesu očekivani rezultati projekta. Ciljane grupe ovog projekta su građani, nevladine organizacije i općine. Ovim projektom će se doprinijeti unaprijeđenju položaja sve tri grupe korisnika i to na slijedeći način:
   

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI