Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostali projekti Nova uloga NVO u dizajniranju javnih politika u Bosni i Hercegovini

Nova uloga NVO u dizajniranju javnih politika u BH

DOBOJ: U UTORAK, 20. JUNA 2006. ODRŽANA RADIONICA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITKA' NAMIJENJENA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Goražde 21. juni 2006
ALDI, Vildana Kadrić,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


U okviru projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH', ALDI je juče u saradnji sa organizacijom TOPEER, U hotelu 'Bosna' u Doboju, organizovao jednodnevnu radionicu za NVO regije Doboj. 
Osnovni cilj radionice bio je prezentirati mogućnosti za zajednički rad na analizi javnih politika, policy procesu, identifikaciji alternativa ili policy evaluaciji, te diskutovati o drugim temama koje su bitne za efikasnu participaciju u procesu dizajniranja javnih politika.  Radionici je prisustvovao 21 predstavnik NVO sekotora, sindikata i različitih udruženja.  Ova radionica sadržavala je tri prezentacije: 'Sposobnost općinske administracije da sarađuje sa nevladnim organizacijama u procesu kreiranja javnih politika', 'Uticaj organizacija civilnog društva na javne politike', i ' Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika'. Pored ovih prezentacija, uspješnost radionice potvrdilo je veoma aktivno učešće svih prisutnih. Takođe, ALDI je ponudio listu usluga koje mogu pomoći nevladinim organizacijama koje su zainteresovane za aktivno učešće u procesu kreiranja javnih politika u Bosni i Hercegovini.

   

U OKVIRU PROJEKTA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH' ALDI OBJAVLJUJE REZULTATE ISTRAŽIVANJA JAVNOG MIŠLJENJA O RADU OPĆINSKIH/OPŠTINSKIH VLASTI U BIH

Goražde 25. maj 2006
ALDI, Vildana Kadrić,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Tokom mjeseca marta 2006. godine Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative je realizovala telefonsko istraživanje sa ciljem identifikovanja i utvrđivanja stepena percepcije građana Bosne i Hercegovine po pitanju kvalitete rada lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovim istraživanjem javnog mišljenja obuhvaćeno je 1 500 ispitanika iz cijele BiH srazmjerno broju stanovnika po općinama/opštinama. 

Ključni nalazi:

Izostanak saradnje građana i lokalne administracije na planiranju i implementaciji lokalnih javnih politika.
Tokom istraživanja 84,5 procenata ispitanika je izjavilo da nije upoznato da li je u protekloj godini od strane općinskog/opštinskog načelnika ili OV/SO usvojena ili implementirana bilo koja  inicijativa građana u njihovoj općini. U isto vrijeme, ovakav rezultat potvrđuje neophodnost uključivanja civilnog društva u proces kreiranja javnih politika. 
   

12. MAJ 2006 - U OKVIRU PROJEKTA "NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH" ODRŽAN JOŠ JEDAN OKRUGLI STO


Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 12/05/2006

U četvrtak, 11. maja 2006. u okviru projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika' ALDI je u saradnji sa općinom Vogošća organizovao okrugli sto kojem su pored ALDI tima prisustvovali načelnik općine Vogošća, gospodin Asim Sarajlić sa svojim saradnicima, predsjednica OV Vogošća gospođa Nada Šućur, drugi predstavnici općinskog vijeća i klubova vijećnika, te direktorica  NVO 'Žene ženama' gospođa Nuna Zvizdić iz Sarajeva. Sastanku je prisustvovala i gospođa Gordana Šuvalija ispred Delegacije Evropske komisije u BiH.

   
img1

20. APRIL 2006. – ODRŽAN PROMOTIVNI SASTANAK U TUZLIFatima Imamović:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 21/04/2006
U Tuzli je 20. aprila 2006. godine održan Promotivni sastanak u okviru projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika''. Sastanak je održan u BIT Centru (Business Inovation and Technology Centre), koji su prusutni nakon sastanka imali priliku obići, a se sastoji od:
1.       Poslovnog inkubatora fokusiranog na pomaganju ICT poduzetnicima da započnu poslove i povežu se sa međunarodnim kompanijama kako bi stekli znanja i otpočeli nove poslove.
2.       Centra za nove tehnologije sa ciljanim tržištem na razvoj ICT poslova u tuzlanskoj regiji, uključujući upravljanje i komercijalizaciju projekata istraživanja i razvoja, kao i trening programi za poduzetnike.
   
img3

06. APRIL 2006. – ODRŽAN PROMOTIVNI SASTANAK U OPĆINI GORAŽDE


Fatima Imamović:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 07/04/2006

ALDI u.g. je 06. aprila 2006. godine u sklopu projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika'' održao Promotivni sastanak u općini Goražde. Na sastanku su prisustvovali Načelnik općine Goražde Mustafa Kurtović, Načelnik općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac, Pomoćnik Načelnika opštine Novo Goražde Dušan Pribilović, Predstavnici NVO (CPCD, U.Ž. ''Goraždanke'', Savjet mladih Goražde, Udruženje penzionera Goražde), te građani aktivni članovi GROZD-a. 

Predstavnici ALDI su nakon kratke prezentacije projekta i ostavarenih aktivnosti na projektu, ukazali na veoma važnu temu, učešće NVO u procesu dizajniranja javnih politika i uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Suština ovog projekta je da se pomogne građanima i NVO kako bi bili sposobniji i kako bi bolje mogli uočiti probleme u lokalnoj zajednici, kako bi bolje mogli prepoznati pravo rješenje za te probleme i uticati na opštinu da se ti problemi riješe.

ALDI u.g. je podsjetio prisutne da je u julu prošle godine sa 94 NVO iz cijele BiH tražio od Parlamenta BiH da usvoji rezoluciju i zaključke kojim će obavezati sve nivoe vlasti da u proces kreiranja javnih politika aktivno uključe civilno društvo.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine je 31. avgusta 2005. godine usvojio rezoluciju ''Globalni poziv na akciju protiv siromaštva'', koja je u potpunosti sadržavala naše zahtjeve, a Vijeće ministara je 09. februara ove godine donijelo zaključak sa sličnim sadržajem zahtjeva iz rezolucije.

U toku diskusije nakon prezentiranih aktivnosti projekta, prisutni su popunili upitnik.

   

23. MART 2006. – ODRŽAN PROMOTIVNI SASTANAK U OPĆINI TRAVNIK


Fatima Imamović:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ALDI u.g.

Goražde, 23/03/2006

23. marta 2006. godine održan je Promotivni sastanak u općini Travnik u okviru projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika'', koji je finansiran od strane Delegacije Evropske komisije u BiH.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici NVO (Alter Art i In Media Res), vijećnici u Općinskom vijeću i pomoćnici načelnika općine Travnik.

Predstavnici Agencije za lokalne razvojne inicijative su na samom početku ovog sastanka predstavili ciljeve ovog projekata, korisnike i ključne metode u implementaciji projekta, očekivane rezultate projekta i publikacije i otuput-e koji će biti proizvedeni u toku implementacije projekta ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika''.

   

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI