Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak Šta radimo

Šta radimo

ALDI ZAPOČEO IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "NOVI PRISTUP U KREIRANJU I MONITORINGU JAVNIH POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU U BOSNI I HERCEGOVINI"

E-mail Ispis PDF

Goražde, februar, 2007. godine
Vildana Kadrić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zahvaljujući podršci The National Endowment for Democracy (Central & Eastern Europe Region) ALDI je u februaru započeo implementaciju projekta "Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou u BiH". Ovim projektom će se kroz aktivnosti koje su planirane za period do februara 2008 godine, u petnaest općina u Bosni i Hercegovini obezbijediti jačanje uloge građana i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika.

Osnovni cilj ovog projekta jeste osnaživanje građana i lokalnih organizacija civilnog društva za zagovaranje uspostavljanja konkretnih socio-ekonomskih politika na lokalnom nivou. Projektom će se obezbijediti neophodni alati i nova znanja za civilne organizacije koje nastoje samostalno ili u saradnji sa građanima uticati na zagovaranje novih i monitoring uspostavljenih javnih politika koje direktno mogu doprinijeti ispunjavanju 12 ključnih građanskih socio-ekonomskih pitanja definisanih u 'Građanskoj platformi za izbore 2006. godine' . Projekat će osigurati razvoj kapaciteta deset lokalnih organizacija civilnog društva i petnaest neformalnih grupa građana, uključenih u pokret GROZD za zagovaranje konkretnih socio-ekonomskih politika na lokalnom nivou.

 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Drugo dopunjeno izdanje: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''

E-mail Ispis PDF

Goražde, 23. februar 2007. godine
ALDI, Fatima Imamović: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Agencija za lokalne razvojne inicijative je u mjesecu februaru u sklopu projekta: ''Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH'', koji se provodi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, promovisala u Goraždu, Doboju, Zvorniku i Travniku drugo revidirano izdanje Priručnika za lokalni ekonomski razvoj pod nazivom: ''Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou''.

 

Više...
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NOVI PRIRUČNIK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ: "KAKO UNAPRIJEDITI PROCES EKONOMSKOG RAZVOJA NA LOKALNOM NIVOU"

E-mail Ispis PDF

Goražde, 08. januar 2006. godine
ALDI / Odjeljenje za lokalni razvoj, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

GORAŽDE, 09. februar, 2007. Kako bi pomogao unaprijeđenju lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, ALDI je u sklopu projekta: 'Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio Priručnik za lokalni ekonomski razvoj "Kako unaprijediti proces ekonomskog razvoja na lokalnom nivou" .

Ovaj priručnik predstavlja drugo dopunjeno izdanje prvog domaćeg Priručnika za lokalni ekonomski razvoj "Kako započeti proces participativnog lokalnog ekonomskog razvoja" koji je, takođe uz podršku Evropske komisije, publikovan u septembru 2004. godine sa namjerom da proširi domaće znanje o procesu participativnog lokalnog ekonomskog razvoja, koje je neophodno prilikom dizajniranja konkretnih rješenja problema koji otežavaju proces lokalnog ekonomskog razvoja. Ovo izdanje priručnika za lokalni ekonomski razvoj govori o tome kako se boriti sa problemom ekonomske nerazvijenosti općina.

Drugo izdanje Priručnika za lokalni ekonomski razvoj namijenjeno je svima koji žele doprinijeti lokalnom razvoju, ali i onima koji žele detaljnije istražiti uzroke razlika u nerazvijenosti općina u Bosni i Hercegovini. Kako je Lokalni ekonomski razvoj među najvećim prioritetima općinske administracije i građana, ovaj priručnik imaće priliku koristiti službenici u svim općinama u BiH, predstavnici lokalnih političkih partija, nevladinih organizacija i lokalnih medija.

Kompletan priručnik možete pogledati ovdje . Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadrić, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '; document.write( '' ); document.write( addy_text21940 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NOVA STUDIJA O ULOZI OPĆINE U UNAPRIJEĐENJU ŽIVOTNOG STANDARDA GRAĐANA

Goražde, 08. januar 2006. godine

GORAŽDE, 08. januar 2007. Kako bi doprinijeli jačanju kapaciteta javne administracije za rješavanje prioritetnih problema svih građana Bosne i Hercegovine, ALDI je u sklopu projekta: 'Nova uloga NGO u procesu dizajniranja javnih politika' koji se provodi uz finansijsku podršku Evropske komisije, objavio izvještaj: ' UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNOG STANDARDA U BIH: Koliko je važna efikasna organizacija općina?'.

U studiji se nalazi prijedlog za unaprijeđenje životnog standarda građana Bosne i Hercegovine kroz uspostavljanje efikasne administracije lokalne samouprave. Suština dokumenta nalazi se u prijedlogu uspostavljanja efikasnije organizacije lokalne samouprave koja može doprinijeti bržem i efikasnijem provođenju vladinih politika na ubrzanju ekonomskog i socijalnog razvoja, na osnovu kojeg je realno moguće očekivati značajnije unaprijeđenje životnog standarda svih građana Bosne i Hercegovine. U ovom izvještaju posebna pažnja je posvećena masovnoj inicijativi civilnog društva u okviru Građanskog organizovanja za demokratiju (GROZD), zahvaljujući kojoj su stanovnici Bosne i Hercegovine postigli konsenzus oko ključnih socio-ekonomskih prioriteta za domaće vlasti na svim nivoima. Preporuke iz ovog izvještaja uključuju i stavove o tome kako i na koji način općinska administracija može efikasno doprinijeti ostvarivanju ciljeva koji su od strane GROZD-a postavljeni u Građanskoj platformi.

Kompletnu studiju sa preporukama možete pogledati ovdje. Za sve dodatne informacije i objašnjenja možete kontaktirati Vildanu Kadrić, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '; document.write( '' ); document.write( addy_text90081 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem tel/fax. na 038 227-850 i 038 228-594.
 

''Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“

Goražde 05. decembar 2006
ALDI, Vildana Kadrić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U drugoj polovini novembra 2006. godine, ALDI je zbog potrebe identifikacije percepcije građana o aktivnostima civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, proveo istraživanje javnog mnijenja o ''Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“. Osnovni zaključci istraživanja javnog mnijenja dati su u ovom izvještaju. Osnovni zaključak provedenog istraživanja jeste da:

Većina građana Bosne i Hercegovine smatra da nevladine organizacije imaju kapacitet da pokrenu aktivnosti koje mogu riješiti ključne lokalne probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju.

Provedeno istraživanje je nastavak sistemskog istraživanja koje provodi ALDI kako bi identificirao mogućnosti za razvoj uloge nevladinih organizacija u procesu kreiranja javnih politika. U ovom segmentu istraživanja, koje je provedeno u novembru 2006. godini nastojala se utvrditi percepcija građana o ulozi nevladinih organizacija u predizbornom periodu, raspoloženje građana za saradnju sa nevladinim organizacijama na rješavanju konkretnih problema, te percepciju kapaciteta nevladinih organizacija iz perspektive građana.

U prilogu istraživanja dat je pregled rezultata istraživanja koje je realizovano u mjesecu novembru 2006. godine.

Dokument možete pogledati ovdje.

 

U SRIJEDU, 08. NOVEMBRA, U PROSTORIJAMA ALDI U.G. ODRŽAN JAVNI FORUM "IZBORI POSLIJE IZBORA"

E-mail Ispis PDF

Goražde 10. novembar 2006
ALDI, Vildana Kadrić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

GROZD Goražde i ALDI u.g. u saradnji sa TV BPK organizovali su u srijedu, 08. novembra 2006., javni forum građana pod nazivom "Izbori poslije izbora". Građani, aktivisti GROZD-a Goražde razgovarali su sa predstavnicima stranaka koje učestvuju u skupštini BPK o formiranju vlasti na kantonalnom nivou i o odnosu novoizabranih zvaničnika prema Građanskoj platformi. Cijeli tok Foruma snimala je ekipa TV BPK, a snimak u formi cjelovite emisije emitiran je u četvrtak 09. novembra u večernjim satima.

Više...
 
Stranica 9 od 13

Obrazovanje odraslih

 analiza 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI


Učiradi

wwwuciRadi