Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak Dokumenti

ALDI-DOKUMENTI

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ANALIZE USKLAĐENOSTI IZBORNIH PROGRAMA POLITIČKIH STRANAKA SA GROZD GRAĐANSKOM PLATFORMOM

E-mail Ispis PDF

U cilju bolje informisanosti građana o ciljevima, planovima i mjerama koje političke stranke planiraju provesti u Bosni i Hercegovini u cilju rješavanja 12 najznačajnijih socioekonomskih problema identifikovanih od strane GROZDa, ALDI je zajedno sa Transparency International BiH publikovao analizu usklađenosti izbornih programa političkih stranaka sa građanskom platformom. U ovoj analizi se nalaze informacije o tome koliko je političkih stranaka uskladilo svoj izborni program sa građanskom platformom, način na koji su političke stranke uskladile svoj izborni program, te osnovne informacije kako su političke stranke uskladile svoj izborni program sa svih 12 pitanja sadržanih u građanskoj platformi. U izvještaju se takođe nalazi pregled usklađenosti izbornog programa pojedinačnih političkih stranaka čiji izborni programi su bili predmet ove analize.

Download cijeli dokument PDF (1,37 MB) Septembar 2006
 

SOCIJALNA SIGURNOST NEZAPOSLENIH: Da li pasivne politike zapošljavanja mogu doprinijeti rastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis PDF

Proteklih deset godina provođenja ekonomskih i socijalnih reformi došlo je do vrlo malog pomaka u obezbjeđenju efikasnog i funkcionalnog sistema socijalne zaštite nezaposlenih lica. Direktna posljedica zanemarivanja reformi u oblasti politika rada jeste: neefikasan, nepravedan i nedjelotvoran sistem socijalne zaštine nezaposlenih koji ne obezbjeđuje adekvatnu sigurnost nezaposlenim licima, privatnom sektoru ne pruža osiguranje od tržišnih poremećaja , te kao takav otežava implementaciju politika koje bi mogle značajnije doprinijeti rastu zaposlenosti. U ovom dokumentu nalazi se prijedlog četri alternativne politike koje mogu značajno doprinijeti rastu socijalne sigurnosti nezaposlenih lica, te značajnom jačanju kapaciteta javne administracije za borbu sa najvećim ekonomskim i socijalnim problemom današnje Bosne i Hercegovine - nezaposlenošću.

Download cijeli dokument PDF (341 KB) Avgust 2006
Download Policy Brief PDF (208 KB) Avgust 2006
 

KAKO GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE VIDE RAD NEVLADINIH ORGANIZACIJA

E-mail Ispis PDF

Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini postaje sve važniji. U situaciji kada se veći dio nevladinih organizacija i dalje bori da obezbijedi osnovne resurse za efikasno funkcionisanje, pitanje kako građani vide mogućnosti za saradnju sa nevladinim organizacijama i dalje je marginalizirano. Odnosi sa javnošću, kao jedan sastavni dio svake iole ozbiljne promotivne strategije, su od većine NVO organizacija na našem prostoru potpuno zanemareni. Ovo istraživanje primarno je orijentisano na mjerenje stepena poznavanja nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini od strane građana. Također, analiza pored svoje izvorne namjene ukazuje i na bitne prioritete rada bilo NVO ili vladinih agencija, a koji su iznimno bitni za izgradnju BiH kao društva koje njeguje sve ozbiljne principe socijalne demokratije.

Download cijeli dokument PDF (181 KB) Juli 2006
 

KOMPARATIVNA ANALIZA NAJZNAČAJNIJIH SOCIO-EKONOMSKIH PROBLEMA U BIH

E-mail Ispis PDF

Komparativna analiza sedam najznačajnijih socio-ekonomskih problema koji su identifikovani od strane građana Bosne i Hercegovine, provedena za potrebe GROZD-a. Analiza je proizvedena u periodu od februara do maja 2006. godine tokom koje je ALDI radio na detaljnoj analizi trenutnog stanja 7 od 12 identifikovanih prioritetnih problema građana, komparativnoj analizi stanja svakog problema u devet zemalja regiona (pet zemalja zapadnog Balkana, plus Bugarska, Rumunija, Slovenija i Mađarska), a podaci zemalja EU-15 su korišteni za poređenje trenutnog stanja i odstupanja. U dokumentu se nalazi finalna verzija analize koja je korištena u javnoj raspravi GROZD-a, sa detaljnim opisom trenutnog stanja svakog identifikovanog problema, te promjena koje su ostvarene u periodu 2001-2005, uključujući i komparativnu analizu u odnosu na zemlje u regionu.

Download cijeli dokument PDF (1,94 MB) Maj 2006
Dodatak :
Finalna verzija Građanske platforme usvojena na konferenciji GROZD-a: Građanska platforma za izbore 2006. godine koja je održana u Sarajevu, 24. maja 2006. godine.
Download cijeli dokument PDF (584 KB)
Maj 2006
 
Stranica 3 od 4

Obrazovanje odraslih

 analiza 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI