Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak Dokumenti

ALDI-DOKUMENTI

ISTRAZIVANJE O NIVOU UCESCA GRAĐANA U BUDZETSKOM PROCESU NA LOKALNOM NIVOU (Općina Goražde)

E-mail Ispis PDF

U okviru projekta ''Jačanje lokalne zajednice u općini Goražde kroz izgradnju partnerske saradnje vladinog, nevladinog i poslovnog sektora'' kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku UNDP krajem mjeseca oktobra 2007. godine provedena je anketa sa ciljem utvrđivanja stanja učešća građana Goražda u budžetkom procesu. Anketa je provedena od strane Centra za promociju civilnog društva na uzorku od 500 ispitanika koji su odabrani slučajnim uzorkom, a prikupljeni podaci su obrađeni od strane Agencije za lokalne razvojne inicijative (ALDI).

Download cijeli dokument
PDF (996 KB) Novembar 2007
 

FINALNI IZVJEŠTAJ O ANALIZI PROGRAMA RADA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINE (Institucije BiH, Federacija BiH, Republika Srpska i sedam kantona i Federaciji BiH)

E-mail Ispis PDF

ALDI u saradnji sa Transparency International BiH proveo je analizu planova rada novoizabranih vlasti Bosne i Hercegovine u cilju utvrđivanja svih aktivnosti domaćih vlasti koje direktno mogu doprinijeti ispunjavanju zahtjeva sadržanih u Građanskoj platformi.  U analizu su uključeni planovi rada Vijeća ministara, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade i Skupštine Republike Srpske i Vlada i/ili skupština sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine

Download cijeli dokument
PDF (1,29 MB) Juni 2007
 

FINALNI IZVJEŠTAJ O ANALIZI JAVNE POTROŠNJE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2007. GODINE (Institucije BiH, Federacija BiH, Republika Srpska i deset kantona i Federaciji BiH)

E-mail Ispis PDF


Predmet analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme bili su budžeti institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu. U analizu su uključeni i finansijski planovi vanbudžetskih institucija u oblasti penzionog i zdravstvenog osiguranja, te u oblasti zapošljavanja. Osnovni cilj analize bio je utvrđivanje usklađenosti budžetske i vanbudžetske potrošnje u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu sa zahtjevima koji su postavljeni u GROZD Građanskoj platformi.

Download saopštenje za javnost PDF (77 KB) Juni 2007
Download cijeli dokument
PDF (1,09 MB) Juni 2007
 

DJELIMIČNI PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ O USKLAĐENOSTI JAVNIH RASHODA INSTITUCIJA BiH ZA 2007. GODINU SA CILJEVIMA IZ GROZD GRAĐANSKE PLATFORME

E-mail Ispis PDF

 

Monitoring tim sastavljen od eksperata iz organizacija ALDI Goražde i Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH), u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa, danas je dostavio zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH nalaze i preporuke na osnovu izvršene analize usklađenosti nacrta budžeta institucija BIH sa zahtjevima iz Građanske platforme. U okviru sveobuhvatnog procesa monitoringa, kao poseban segment provodi se monitoring procesa planiranja javnih rashoda budžetskih i vanbudžetskih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona u Federaciji BiH sa ciljem utvrđivanja objektivnih informacija o tome kako i na koji način novoizabrani predstavnici vlasti, prilikom donošenja odluka o budžetima uzimaju u obzir prioritete definisane u Građanskoj platformi.

Download cijeli dokument PDF (248 KB) April 2007
Download pismo upućeno poslanicima
PDF (141 KB) April 2007
 
Stranica 2 od 4

Obrazovanje odraslih

 analiza 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI