Agency For Local Development
  Initiatives

  Telephone : 387 (0)38 227 850;
  FAX: 387 (0)38 228 594
  Panorama b.b.; 73 000 Goražde;
 
Bosnia and Herzegovina

(c)2002 Aldi. All right reserved.
ALDI je bosansko-hercegovačka nevladina organizacija koja ima misiju da omogući građanima
BiH participaciju u stvaranju okruženja za razvoj otvorenog društva sa ekonomski nezavisnim građanima

 
 
 


Akcioni plan za razvoj poduzetništva
Datum  : 03/04/2003
Doc       : OBRAZAC ZA KOMENTARE ZA AKCIONI PLAN

                      

Osnovne informacije                       

Ime i Prezime          

E-mail *                     

 

Komentar * 

         

                                          

 

 

   


  
  The Web ALDI
 


ALDI Poslovni Centar je omogućio nove usluge za sve svoje korisnike. Popunjavanje aplikacija za korištenje usluga ALDI poslovnog centra je omogućeno On-line.