text
tex1
slika
Da li možemo bolje?
Da li mi kao lokalna zajednica možemo napraviti novi iskorak?

April, 26.2018

|

Armin Sijamić

ALDI BLOG

Kategorija: Digitalne tehnologije

Da li možemo bolje?

Već postignuto u razvoju kantona, kao i u pružanju obuke nezaposlenim licima i njihovo zapošljavanje u skladu sa potrebama tržišta rada, nije dovoljno i potrebno je napraviti novi iskorak.
Međutim, da li mi kao lokalna zajednica to možemo postići? Upravo na to pitanje pokušava se dati odgovor u posljednjem poglavlju Istraživanja.

Detaljnu analizu kretanja i preporuke autor Istraživanja će dati na samoj prezentaciji, ali za ovu najavu pomenute prezentacije istaknimo nekoliko zanimljivih zapažanja iz samog Istraživanja.

"Na polju razvoja vještina radne snage izuzetno dobro funkcioniše institucionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora koje je zakonski regulisano putem kojeg obrazovne vlasti, škole, javni servisi za zapošljavanje kontinuirano rade na razvoju ekosistema u kojem radnici ali i sve odrasle osobe mogu dobiti priliku za razvoj vještina neophodnih za napredak u profesionalnom i ličnom životu.
Učenje na radnom mjestu ima izuzetan uticaj na razvoj znanja i vještina radne snage koje doprinosi povećanju produktivnosti i konkurentnosti kompanija, a isto tako doprinosi kreiranju više i bolje plaćenih radnih mjesta. Na pitanje da li je njihovo preduzeće do sada imalo saradnju sa školama po pitanju osposobljavanja i obuke radne snage, jedna trećina preduzeća je odgovorilo pozitivno kao i većina preduzeća srednje veličine. Veće učešće u saradnji sa školama navela su preduzeća koja su zapošljavala radnike u protekloj godini, preduzeća koja imaju zaposlena dva i više radnika sa univerzitetskim obrazovanjem, kao i preduzeća koja posluju u industrijskim sektorima.
Sa druge strane među ispitanicima koji do sada nisu uspostavili saradnju sa školama u oblasti obuke radne snage najveći dio je preduzeća koja nisu zapošljavale nove radnike u protekloj godini, preduzeća do 10 zaposlenih radnika, koja imaju maksimalno jednog zaposlenog radnika sa univerzitetskim obrazovanjem, kao i preduzeća koja posluju u sektoru usluga. Zanimljivo je da skoro 2/3 preduzeća koje imaju planove zapošljavanja do 2020. godine do sada nisu imale iskustvo u saradnji sa školama po pitanju osposobljavanja i obuke radne snage“, navodi autor, implicirajući važnost saradnje privrede i obrazovnih institucija i njihovo zajedničko djelovanje na poboljšanju prilika na tržištu rada.

Dalje, navodi se u IPRS-u, najveći dio kompanija je izrazio potrebu i dobru volju za saradnjom sa obrazovnim institucijama. "Uključivanjem većeg broja zainteresovanih organizacija iz privatnog sektora u partnerstvo sa školama značajno bi povećao kapacitete obrazovnog sistema za razvoj vještina radne snage", konstatuje se u Izvještaju, čime se u korelaciju dovodi obrazovanje i ekonomija.

Autor dalje navodi i važnost upravljanja ljudskim resursima, kao domen kojem poslodavci trebaju posvetiti posebnu pažnju i konstatuje da je taj domen poprilično zapostavljen kod malih i srednjih preduzeća.
O svim ovim aspektima i mnogim drugim zanimljivim stvarima, Demir Imamović, kao vođa ovoga istraživanja govoriće danas na Okruglom stolu koji počinje u 11h u prostorijama hotela "Behar" u Goraždu.

Ovo je prava prilika da kroz predavanje i debatu dođemo do novih konkretnih spoznaja o stanju u BPK Goražde i zajednički promišljamo ekonomske trendove u vremenu koje dolazi.