text
tex1
slika
Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu
IPRS dokument

20.April, 2018

|

Armin Sijamić

ALDI BLOG

Kategorija: Digitalne tehnologije

Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu

Rat, migracije, tranzicija i obnova dijela privrednih, društvenih, demografskih i drugih kapaciteta, te novi zamah u razvoju u sektorima privrede koji ranije nisu postojali u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, navode nas da detaljnije sagledavanje kretanja na tržištu rada. Promjene u strukturi radne snage koje su očigledne, kretanja koja su trenutno nezaustavljiva, zahtijevaju sagledavanje sveukupne situacije, ili barem jednog segmenta u tom polju. 

Udruženje ALDI, pokušavajući da sagleda stanje na tržištu radne snage u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (BPK Goražde), odlučilo se za provođenje istraživanja. Ono je u isto vrijeme empirijsko, jer provedena i opširna anketa, ali i kvalitativno te komparativno. Analizirajući stanje u BPK Goražde, detaljno ulazeći u dostupne podatke, napravljen je osvrt i na kretanja u Bosni i Hercegovini, ali i Evropskoj uniji. Sagledavajući lokalne prilike i evropske trendove istraživanjem se žele dati naznake koraka koje je potrebno poduzeti u vremenu koje dolazi, počevši čim prije. 
Tromjesečno istraživanje grupe istraživača Udruženja ALDI, a koje je predvodio Demir Imamović dipl. ecc. provedeno je tokom 2017. godine, uz veliko interesovanje i saradnju velikog broja privrednih subjekata (različitog profila i broja zaposlenih), postavilo je suštinska pitanja u namjeri da se pronađu odgovori na suštinske probleme s kojima će se suočiti, ovaj put ne samo poslodavci već i šira društvena zajednica koja mora dati odgovore na promjene koje diktira tržište rada.  

Odatle je Udruženje ALDI sačinilo opširan dokument pod nazivom Istraživanje potreba za radnom snagom (IPRS) kojima želi dati doprinos razvoju šire društvene zajednice, prevashodno asistirajući lokalnim vlastima, obrazovnim institucijama i privrednicima u pripremanju za neminovne promjene koje su prouzrokovane globalnim ekonomskim kretanjima i lokalnim specifičnostima prostora BPH Goražde.  
Dokument je izrađen u okviru projekta Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPK Goražde .  

Dokument će biti predstavljem u narednim sedmicama.  

Ključna pitanja i važnost istraživanja 

U izvještaju su predstavljene preporuke koje adresiraju neka od najčešće postavljnih pitanja u debatama koje se vode u vezi budućnosti tržišta rada. Da li će kompanije nastaviti sa trendom potražnje za radnom snagom i da li će lokalno tržište rada moći na njih odogvoriti? Da li postoje poteškoće u pronalaženju radnika sa adekvatnim vještinama i ako postoje koje korake poduzeti kako bi se uskladila ponuda sa rastućom potražnjom? U kom pravcu je potrebno ići da bi se zadržao trend otvaranja novih radnih mjesta i kakvu ulogu u tom procesu imaju akteri koji su uključeni u proces razvoja vještina radne snage? 

IPRS je proveden u BPK Goražde koji već deset godina bilježi snažan trend otvaranja novih radnih mjesta i koji iza Kantona Sarajevo ima najveću stopu zaposlenosti u Federaciji BiH.  
Provođenje IPRS-a je važno za BPK Goražde, budući da ovaj kanton ima znatno drugačiju strukturu radne snage u odnosu na Federaciju BiH (FBiH). Za razliku od FBiH u ovom kantonu ključni generatori novih radnih mjesta su velike kompanije i preduzeća srednje veličine koja su aktivna u industrijskim sektorima i koji zapošljavaju 50 procenata ukupnog broja registiranih radnika. Zbog toga je izuzetno važno da se razumije kako poslodavci vide trendove u potražnji radne snage i koji su njihovi najveći izazovi u popuni radnih mjesta. 

IPRS je obuhvatilo 70 kompanija sa područja BPK Goražde kao i 10 organizacija koje nisu registrovane kao preduzeća, ali igraju značajnu ulogu na tržištu rada, poput finansijskih fondacija, Privredne i Obrtničke komore BPK Goražde i čiji stavovi mogu biti jako korisni za definisanje prognoza u kretanjima na tržištu rada. Stopa učešća poslodavaca u IPRS je reprezentativna, obzirom da je ovo prvo istraživanje ovakve vrste u kojem je obuhvaćeno oko 45 procenata aktivnih preduzeća, koja zapošljavaju 55 procenata radnika u privatnom sektoru u BPK Goražde. U ovom istraživanju jednako su zastupljena mikro, mala i srednja preduzeća, kao i velike kompanije, te je obrazovna struktura i spolna zastupljnost radnika u ovim kompanijama proporcionalna ukupnoj obrazovnoj i starnosnoj strukturi svih registriranih radnika na području BPK Goražde, naglašeno je u istraživanju.   

Zašto ALDI i zašto IPRS? Zbog svega toga, ALDI kao lider u polju istraživanja na prostoru BPK Goražde, analizom želi dati doprinos daljnjem kreiranju kvalitetnih planova svih nivoa vlasti, privrednih subjekata, obrazovnih institucija i svih faktora koji se bave kretanjima na tržištu rada.  

Namjera ovog izvještaja je da pruži doprinos svim stakeholderima zainteresovanim za tržište rada kroz obezbjeđenje podataka koji omogućavaju stvaranje uvida u stanje i trendove u potražnji na tržištu rada. Izvještaj će pomoći i našoj organizaciji u formulisanju budućih ciljeva i aktivnosti u oblasti razvoja tržišta rada, posebno u identifikaciji strateških pravaca djelovanja na ispunjavanju naše misije na povećanju zaposlenosti i životnog standarda građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, istakla je direktorica Udruženja ALDI Meliha Gačanin i pozvala sve zainteresovane da se uključe u debatu o ovoj temi, putem svojih komentara i sugestija. 

Na ovom mjestu, u narednim danima prenosićemo ključne dijelove analize u namjeri da doprinesemo što preciznijem sagledavanju ekonomskih i društvenih tokova u ovom dijelu BiH. Skupljanje kvalitenih i preciznih podataka i njihovo sortiranje, a kasnije stalno dopunjavanje relevantnim podacima, prvi su korak ka razvijanju kvalitetnih razvojnih politika. Direktorica Gačanin i tim istraživača Udruženja ALDI smatraju da se BPK Goražde može nositi sa potrebama tržišta radne snage ukoliko bude zajedničkog nastupa lokalnih vlasti, privrednika, nevladinog sektora i šire društvene zajednice, baš kao što je to bio slučaj u ranijim godinama na različitim projektima.