text
tex1

ALDI

STORIES

Saopštenje za javnost

2008-04-02

|

Admin

slika_1

Nakon provedenog monitoringa poštivanja međunarodno priznatih ekonomskih i socijalnih prava, ALDI monitoring tim je prezentirao jasne dokaze da uzroci kršenja ekonomskih i socijalnih prava nisu posljedica nedostatka javnih resursa već nepoštivanje međunarodnog i domaćeg zakonodvstva od strane institucija vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima

Nakon jednogodišnjeg rada na monitoringu napredka Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava ALDI u.g. je prestavio preliminarne rezultate istraživanja koji govore o tome koliko je Bosna i Hercegovina uradila na ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u Evropskoj Uniji, a koji se odnose na poštivanje ljudskih prava.  Specifičan fokus monitoringa bila su ljudska prava iz kategorije ekonomskih i socijalnih prava, posebno jednakosti polova, dječija prava, radna prava, prava osoba sa onesposobljenjem i prava na zdravstvenu zaštitu, te problemi u poštivanju prava na obrazovanje, prava starijih osoba na socijalno osiguranje u starosti (penzije),  te prava siromašnih na socijalno osiguranje i socijalnu pomoć. Preliminarni rezultati istraživanja se mogu pogledati ovde. (http://aldi.ba/files/ALDI_Ekonomsko-socijalna_prava_2007.pdf )

   Pored utvrđivanja razlike između stvarnog i potrebnog nivoa poštivanja ekonomskih i socijalnih prava, istraživanjem se nastojali utvrditi uzroci koji su doveli do niskog nivoa poštivanja i kršenja ekonomskih i socijalnih prava stanovnika Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata istraživanja utvrđeno je da je glavni uzrok kršenja međunarodno priznatih ekonomskih i socijalnih prava nepoštivanje međunarodnog i domaćeg zakonodavstva o ljudskim pravima od strane institucija vlasti i da je nedostatak javnih resursa neophodnih za njihovo poštivanje posljedica a ne uzrok kršenja ekonomskih i socijalnih prava stanovnika Bosne i Hercegovine.    U saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva i Fondom otvoreno društvo 02. aprila 2008. godine će biti održana javna debata, na kojoj će predstavnici domaćih vlasti, organizacija za zaštitu ljudskih prava, nevladinih organizacija iz socijalnog sektora, sindikata i drugih nevladinih organizacija pokušati pronaći odgovor na pitanje kako osigurati veći nivo poštivanja ekonomskih i socijalnih prava u Bosni i Hercegovini.   Javna debata će se održati u Sarajevu u prostorijama ACIPS-a sa početkom u 11:00. Zaključci javne debate će biti uključeni u finalnu verziju izvještaja koja će biti prezentirana javnosti.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI