text
tex1

ALDI

STORIES

Objavljen drugi javni poziv

2008-07-14

|

Meliha Gačanin

slika_1

U ponedeljak 14. jula objavljen drugi otvoreni poziv za preduzeća sa područja općina Goražde i Foča za učešće u programu opštinski/općinski poreski poticaj- fiskalni gotovinski povrat sredstava

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI u.g. uz pomoć  Središnjeg ureda Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji djeluje kao izvršna agencija za Razvojni program gornjedrinskog područja (UDRDP), u okviru aktivnosti na projektu "Opštinski / općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava", objavljuje:

DRUGI OTVORENI POZIV  ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM  "OPŠTINSKI / OPĆINSKI POREZNI POTICAJ – FISKALNI GOTOVINSKI POVRAT SREDSTAVA"  

1. Cilj programa: Program 'Opštinski / općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava' je usmjeren na stimulisanje mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) da prošire svoje aktivnosti, održe ili kreiraju nova radna mjesta na način koji će omogućiti smanjenje siromaštva i poboljšanje položaja posebnih ugroženih grupa u zajednici.  

2. Područje programa: Programom je planirano da se omogući stimulisanje mikro i MSP na područjima opština / općina Foča i Goražde.

3. Korisnici programa: Korisnici ovog program mogu biti pravna lica koja u potpunosti ispunjavaju slijedeće uslove:  Da su registrovani kao pravno lice (d.o.o. ili  d.d / a.d); Da su preduzeća aktivna u oblasti prehrambene i tekstilne industrije; Da su poslovno aktivni duže od dvije godine dana; Da su koristili zajmove od finansijskih institucija u protekle dvije godine; Da imaju minimalno deset registriranih zaposlenih radnika; Da obavljaju djelatnost u općinama iz tačke 2. poziva. U skladu sa ciljevima Programa, prioritet za učestvovanje u programu će biti dat aplikantima, koji pored obaveznih, budu ispunjavali i slijedeće posebne kriterije:  Žene poduzetnici i preduzeća koja u značajnijem obimu zapošljavaju žene; Povratnici poduzetnici i preduzeća koja omogućavaju pristup zapošljavanju za povratnike; Preduzeća koja zapošljavaju veći broj mladih (do 34 godine starosti).

4. Odabir korisnika: Prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoreno za sva pravna lica koja ispunjavaju uslove i., ii., iii., iv., v. i vi.  koji su definisani ovim pozivom. Odabir kandidata će se vršiti putem procesa selekcije u dva kruga koji će uključivati popunjavanje prijavnog obrasca, obilazak na terenu i procjenu finansijskog i poslovnog plana  kandidata koji uspješno prođu prvi krug selekcije.  

5. Oblik poticaja: Programom će se uspostaviti mehanizam za fiskalni gotovinski povrat sredstava utrošenih za troškove poreza i doprinosi koji proizilaze direktno iz troškova rada, kao što su doprinosi na plate (i iz plata u F BiH), porezi na plate i druga davanja na plate zaposlenih.  

6. Visina poticaja: Visina poticaja koji će biti na raspolaganju odabranim korisnicima programa iznosiće maksimalno 25 000 KM, u zavisnosti od:  Broja novootvorenih radnih mjesta; Broja zadržanih radnih mjesta; Ocjene finansijskog plana; Ostvarenog poslovnog rasta preduzeća.

7.  Način korištenja dobivenih sredstava: Sredstva dobivena kroz fiskalni poticaj, odabrani korisnici projekta će moći dobiti unaprijed kako bi mogla biti upotrijebljena u skladu sa poslovnim planom za kreiranje novih radnih mjesta i održavanje postojećih, kao što su investicije u mašine i opremu, investicije u tehnologiju, usluge i proizvode neophodne za proširivanje proizvodnje i sl.  

8. Način i vrijeme prijavljivanja: Zainteresovana preduzeća mogu preuzeti obrazac za prijavljivanje u prostorijama ALDI u.g., u Goraždu, naselje Panorama b.b. ili putem interneta na www.aldi.ba, od 14. jula 2008. godine. Rok za prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoren do 25. jula  2008. godine (petak) u 15:00 sati.  

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefon: 038 227-850, kontakt osoba: Vildana Kadrić vildana.kadric@aldi.ba ili direktno u prostorijama ALDI (Panorama bb – Goražde).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI