text
tex1

ALDI

STORIES

Održan prvi sastanak Selekcionog komiteta

2009-07-30

|

Meliha Gačanin

slika_1

U prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta koji je pregledao pristigle aplikacije i donio odluku o preduzećima koji će ući u u drugi ciklus procesa selekcije korisnika sredstava Fonda.

U četvrtak 30. jula 2009. godine, u prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta. Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo deset aplikacija. Selekciona komisija je na ovom sastanku odlučivala za svaku aplikaciju u dvije faze, prva je usklađenost sa osnovnim kriterijima koje je svaki aplikant morao ispunjavati, a druga je administrativna usklađenost, odnosno provjera da li su aplikanti dostavili traženu dokumentaciju na način kako je to traženo.  

Na ovom sastanku doneseni su zaključci da se pristupi provjeri na terenu, te da se organizuje Trening program na temu “Apliciranje prema stranim fondovima” kao neophodan korak u procesu edukacije privrednika.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI