text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Stanje socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini

Da li pasivne politike zapošljavanja  mogu doprinijeti rastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini

Sažetak

Proteklih deset godina provođenja ekonomskih i socijalnih reformi došlo je do vrlo malog pomaka u obezbjeđenju efikasnog i funkcionalnog sistema socijalne zaštite nezaposlenih lica.
Direktna posljedica zanemarivanja reformi u oblasti politika rada jeste: neefikasan, nepravedan i nedjelotvoran sistem socijalne zaštine nezaposlenih koji ne obezbjeđuje adekvatnu sigurnost nezaposlenim licima, privatnom sektoru ne pruža osiguranje od tržišnih poremećaja , te kao takav otežava implementaciju politika koje bi mogle značajnije doprinijeti rastu zaposlenosti.
U ovom dokumentu nalazi se prijedlog četri alternativne politike koje mogu značajno doprinijeti rastu socijalne sigurnosti nezaposlenih lica, te značajnom jačanju kapaciteta javne administracije za borbu sa najvećim ekonomskim i socijalnim problemom današnje Bosne i Hercegovine - nezaposlenošću.

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE