Agency For Local Development
  Initiatives

  Telephone : 387 (0)38 227 850;
  FAX: 387 (0)38 228 594
  Panorama b.b.; 73 000 Goražde;
 
Bosnia and Herzegovina

(c)2002 Aldi. All right reserved.
ALDI je bosansko-hercegovačka nevladina organizacija koja ima misiju da omogući građanima
BiH participaciju u stvaranju okruženja za razvoj otvorenog društva sa ekonomski nezavisnim građanima

 
 
 


Akcioni plan za razvoj poduzetništva
Datum  : 03/04/2003
Doc       : PRIJEDLOZI ZA PRIORITETNE AKTIVNOSTI

                      

Osnovne informacije                       

Ime i Prezime           

E-mail     
           

 

                   

Komunikacije

 

Razvoj poduzetništva

 

Unaprijeđenje izvora finansiranja

 

Strana direktne investicije

 

Zakonodavstvo

 

Stručna radna snaga

   

         

 

 


 

 

 

   


  
  The Web ALDI
 


ALDI Poslovni Centar je omogućio nove usluge za sve svoje korisnike. Popunjavanje aplikacija za korištenje usluga ALDI poslovnog centra je omogućeno On-line.