text
tex1

skill

ACELERATOR

Seminari

Steknite stručnu kvalifikaciju za rad na poslovima u drvnoj industriji

Datum publikovanja: Avrgust 20, 2017

Lokacija:

Početak događaja: Septembar 18, 2017
Trajanje događaja: 10 sedmica
Završetak događaja:
Kratak opis:
Stručno osposobljavanje za radnke zaposlene u drvnoj industriji i nezaposlene osobe koje su zainteresovane za sticanje znanja, vještina i stručnh kvalifikacija neophodnih za rad u drvnoj industriji.

Stručna kvalifikacija: operater za preradu drveta.

Program stručnog osposobljavanja provodi pružaoc usluga za obrazovanje odraslih : Srednja stručna škola Goražde, po nastavnom planu i programu odobrenom od strane Ministarstva za obrazovanje Bosansko-podrinjskog kanton Goražde.

Podobni kandidati:
Zaposleni radnici ili nezaposlene osobe sa područja BPK Goražde i opština: Foča RS, Višegrad, Rogatica, Čajniče, Rudo.