Business

Community

Initiative

text
text

Naša organizacija ima 17 godina iskustva u saradnji sa privatnim sektorom na implementaciji poslovnih inicijativa koje doprinose rastu, produktivnosti i zapošljavanju u zajednicama. Businness Community Initiatives je nasljednik ALDI Business Resources Centra koji je nastao kao odgovor na potrebe poduzetnika i malih biznisa za poslovnim uslugama u oblasti poduzetništva, finansija i poslovnog planiranja.

Javno-privatno partnerstvo

Mi pomažemo kompanijama u kreiranju javno-privatnog partnerstva sa lokalnim i regionalnim vlastima koja mogu doprinijeti razvoju i otvaranju novih radnih mjesta

Partnerstvo u razvoju kadrova

Ljudski resursi su osnovni faktor za povećanje produktivnosti u kompanijama. Kompanije koriste naše usluge kako bi unaprijedile vještine i kompetencije svojih zaposlenih radnika.

Poslovno planiranje

Privatni sektor koristi naše usluge u kreiranju planova korištenja finansijskih i ljudskih resursa za realizaciju svojih poslovnih inicijativa