text
tex1

ALDI

Kratak pregled naše istorije

slika_1

Od mikrokredita do digitalnih tehnologija

1996 - 1999

Fokus na finansijama i soft skills

Nakon prvih koraka u poslijeratnoj, ekonomskoj, društvenoj i političkoj tranziciji Bosne i Hercegovine u Goraždu je uz pomoć međunarodnih partnera osnovana Agencija za lokalne razvojne inicijative, kao domaća nevladina, neprofitna i nepolitična organizacija sa misijom da pomogne aktivnostima socijalnih partnera u poslijeratnom procesu obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine. U početku organizacija se bavila razvojem poduzetništva kroz mikrokreditiranje, pružanje usluga poslovnog planiranja i edukaciju poduzetnika u soft-skills kao što su poduzetništvo, razvoj poslovnih ideja i biznis planiranje.

2000 - 2007

Fokus na poslovnim uslugama i zapošljavanju

Nakon prvih koraka u poslijeratnoj, društvenoj i političkoj tranziciji Bosne i Hercegovine u Goraždu je uz pomoć međunarodnih partnera osnovana Agencija za lokalne razvojne inicijative, kao domaća nevladina, neprofitna i nepolitična organizacija sa misijom da pomogne aktivnostima socijalnih partnera u poslijeratnom procesu obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine. U početku organizacija se bavila razvojem poduzetništva kroz mikrokreditiranje, pružanje usluga poslovnog planiranja i edukaciju poduzetnika u soft-skills kao što su poduzetništvo, razvoj poslovnih ideja i biznis planiranje.
Do 2008. godine organizacija je razvila značajne kapacitete za izradu objektivnih i relevantnih socioekonomskih analiza koje su imale značajan utjecaj na formiranje ekonomskih agendi domaćih vlasti na svim nivoima.

2008 - 2016

Fokus na razvoju vještina radne snage

U 2008. godini organizacija je ponovo ušla u fazu reorganizacije kako bi se bolje fokusirala na razvoj vještina radne snage čiji nedostatak je predstavljao glavnu barijeru za smanjenje visokih stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Kako bi se osiguralo smanjenje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom, organizacija je nastojala razviti kapacitete socijalnih partnera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora kako bi se svi zajedno aktivno uključili po pitanju osiguranja kvalitetnih i za tržište rada relevantnih vještina radne snage.
U ovom periodu organizacija je aktivno pružala direktne usluge građanima kako bi unaprijedili svoje stručne vještine ali je također aktivno sarađivala sa lokalnim vlastima kako bi se izgradio institucionalni okvir za razvoj cjeloživotnog učenje u Bosni i Hercegovini.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI