text
text1

ALDI

Naši prioriteti do 2020.godine

slika_1

Digitalne tehnologije su motor rasta

Zašto fokus na digitalne vještine?

- Digitalna transformacija ekonomije je preoblikovala način na koji ljudi rade i obavljaju biznis. Novi oblici rada utiču na tipove vještina koje su potrebne, uključujući inovaciju i poduzetništvo. Ubrzana digitalna transformacija ekonomije znači da će skoro svi poslovi od sada zahtijevati neki nivo digitalnih vještina, a da će te vještine biti potrebne i za participaciju u društvu. Trenutna saradnička ekonomija mijenja poslovne modele, otvara nove mogućnosti i nove pravce ka radu, zahtijeva različit set vještina i donosi izazove kao što je pristup mogućnostima za nadogradnju vještina. Robotizacija i vještačka inteligencija zamjenjuje rutinske poslove, ne samo u fabrikama, već isto tako i u kancelarijama. Pristup uslugama, uključujući e-usluge se mijenja i zahtijeva kako korisnike, tako i pružaoce usluga. Države, biznisi i pojedinici trebaju da odgovore ovim izazovima i da investiraju više u formiranje digitalnih znanja, uključujući kodiranje i kompjuterske nauke kroz cijeli spektar obrazovanja i obuke.

Digitalne vještine za sve

Naš prvi fokus jeste osiguranje mogućnosti za unaprijeđenje digitalnih vještina koje omogućavaju svim građanima aktivnu participaciju u društvu koje svakim danom postaje sve više digitalizovano.

Digitalne vještine za radnu snagu

Kako bi snažnije doprinijeli smanjenju disbalansa između ponude i potražnje na tržištu rada naš drugi fokus jeste razvoj za tržište rada relevantnih vještina, a posebno digitalnih vještina za digitalnu ekonomiju kroz dodatno obučavanje, prekvalifikaciju radnika i nezaposlenih osoba, kao i kroz aktivnosti savjetovanja u karijeri.

Razvoj ICT profesionalaca

Naš treći fokus u narednom periodu jeste usmjeren ka stvaranju uslova da mlade osobe mogu iskoristiti svoj puni potencijal u digitalnoj ekonomiji kroz razvoj digitalnih vještina visokog nivoa za ICT profesionalce u svim industrijskim sektorima. Upravo iz tog razloga ALDI je pokrenuo Inovativni Trening Labaratorij koji će omogućiti mladim osobama sticanje digitalnih vještina ali i njihov razvoj u skladu sa savremenim zahtjevima tržišta.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI