text
text1

ALDI

Istraživanja i publikacije

Datum Publikovanja

April 25, 2018

Papir za diskusiju

IPRS BPKG 2018

Demir Imamovic

Istraživanje potražnje za radnom snagom je prvo sveobuhvatno istraživanje očekivanih potreba poslodavaca sa područja Bosansko podrinjskog kantona Goražde za novim radnicima. Istraživanje je provedeno krajem 2017. godine i uključivalo je 80 poslodavaca sa područja BPK Goražde. Istraživanje sadrži podatke u kontekstu tržišta radne snage u Bosni i Hercegovini, razlike u strukturi radne snage u F BiH i BPK Goražde, pregled očekivane potražnje sa najzastupljenijim zanimanjima, kao i stanje ekosistema za razvoja vještina radnika.

Više informacij možete vidit na ovom linku http://aldi.ba/pages/iprs2018.php 

Sekcije

Najnovije publikacije

Datum Publikovanja

Maj 17, 2017

Papir za diskusiju

Razvoj vještina u digitalnom dobu

Demir Imamović

Bosni i Hercegovini treba novi pristup obrazovanju kako bi se unaprijedio proces sticanja i razvoja vještina esencijalnih za napredak na sve zahtjevnijem tržištu rada. Novi pristup je potreban kako bi se uticalo na na smanjenje jaza u vještinama koji ometa produktivnost i ekonomski rast, kao i na smanjenje nestašice za vještinama prouzrokovaim starenjem radne snage. Dijelimični rezultati se mogu postići fokusiranjem na poboljšanje postojećeg modela obrazovanja odraslih, međutim to je dovoljno ...

Datum Publikovanja

April 20, 2012

Analize

Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini: Deset godina poslije

Istraživački tim ALDI

Nakon šestomjesečnog rada na analizi efekata politika rada u Bosni i Hercegovini u proteklih deset godina uz podršku Centara civilnih inicijativa u ovom izvještaju predstavljeno je viđenje Agencije za lokalne razvojne inicijative o značaju reforme sistema socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u borbi protiv nezaposlenosti. Ovaj izvještaj je kreiran kako bi se otpočeo proces zagovaranja odlučnog djelovanja vlasti Bosne i Hercegovine na smanjenju registrirane nezaposlenosti i poboljšanje svih aspekata soc ...

Datum Publikovanja

Septembar 6, 2010

Analize

Finansijsko lice politike u Bosni i Hercegovini

Istraživački tim ALDI

U ovom Izvještaju predstavljeni su nalazi provedene analize javne budžetske potrošnje u periodu od 2007 do 2010 godine na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se utvrdila usklađenost potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme koja je podržana od svih političkih partija na opštim izborima 2006. godine.Analizom budžetske potrošnje dobiveni su rezultati koji jasno ukazuju da domaće vlasti nisu ispunile obećanja data prihvaćanjem Građanske platforme, ...

Datum Publikovanja

Juli 16, 2010

Analize

Analiza stanja povratka u Jugoistočnu Bosnu do 2010. godine sa preporukama

Istraživački tim ALDI

ALDI je u suradnji sa Regionalnim odborom za povratak u Jugoistočnu Bosnu i Hercegovinu uradio analizu o stanju procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostor Jugoistočne Bosne i Hercegovine, sa glavnom svrhom da se doprinese jačanju sistemskog pristupa za stvaranje održivog procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj analize jeste davanje doprinosa jačanju sistemske podrške održivom povratku kroz utvrđivanje stvarnog stanja u oblasti povratka i kroz identifikaciju priorite ...

Objektivne analize za efikasne politike

Naše aktivnosti se zasnivaju na objektivnim istraživanjima i analizama koje koristimo kako bi bolje identifikovali probleme i kreirali aktivnosti na njihovom rješavanju.

Rezultate naših istraživanja koristimo ne samo da bi unaprijedili naše usluge i bili bolji u sektorima u kojima smo aktivni. Izvještaje koje kreiramo na osnovu naših istraživanja i analiza koristimo u procesu zagovaranja efikasnijih javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

U našoj biblioteci možete pronaći veliku zbirku podataka i statističkih analiza o socio-ekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini od 2000-te godine do danas. Ovi podaci mogu biti korisni svim zainteresovanim stranama za bolje dizajniranje i implementaciju razvojnih politika i programa.