IPRS
2018-2020
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
NOVE IDEJE, NOVI KADROVI

A(LDI) Analytics

April 2018

Cijeli izvještaj (PDF-14,5MB)
Sažetak (PDF-0,1MB)
Prezentacija (PDF-3MB)
Preuzmi
A(LDI) Analytics
Istrazivanje potreba za radnom snagom
2018-2020

By Demir Imamovic @demirimamovic

IPRS BPKG 2018-2020: Istraživanje potreba za radnom snagom na području BPK Goražde je usmjereno na pronalaženje odgovora na pitanje kakva je budućnost potražnje na tržištu rada, uzimajući u obzir da se tržište rada postepeno oporavlja i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine zahvaljući provođenju socio-ekonomskih reformi u zemlji ali i ekonomskom oporavku Evropske unije koja je glavno izvozno tržište industrije Bosne i Hercegovine.

Šta je IPRS?

Istraživanje potreba za radnom snagom (IPRS) provedeno je u period septembar – decembar 2017. godine među poslodavcima sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kako bi se identifikovali ključni trendovi u potražnji za radnom snagom kao i mogućnosti za unaprijeđenje ekosistema za razvoj vještina od 2018 do 2020. godine. Glavni ciljevi istraživanja bili su usmjereni na prikupljnje i analizu podataka o broju i vrsti za kojima se može očekivati potražnja te nivoa i vrste potrebnih vještina kao i trenutnih jazova u vještinama povezanim sa tim poslovima ili sektorima.
Pored toga, istraživanje je bilo usmjereno ka identifikaciji aktivnosti koje se poduzimaju od strane poslodavaca kako bi se prevazišli jazovi u vještinama te identifikovale uska grla ili prepreke koje stoje na putu unaprijeđenja dostupnosti radne snage u skladu sa razvojnim potrebama poslodavaca.Na kraju, ali ne i najmanje važno istraživanje je bilo usmjereno ka pronalaženju novih mogućnosti za saradnju između svijeta rada i svijeta obrazovanja na osiguranju adekvatne ponude radne snage sa znanjima i vještinama za kojima se očekuje povećana potražnja na tržištu rada u srednjeročnom periodu.

Ko je participitao u IPRS?

Učešće u IPRS istraživanju bilo je otvoreno za sve poslodavce sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su registrovani kao privredna društva (d.o.o. i d.d.) bez obzira na oblik vlasništva i na lokaciju sjedišta društva.Istraživanjem nisu obuhvaćene javne institucije koje finansiranje troškova radne snage osiguravaju iz javnih budžeta i koje politiku upravljanja ljudskim resursima provode u skladu sa zakonskom regulativnom, kao i obrti i radnici u slobodnim djelatnostima koji su registrovani u skladu sa zakonom o obrtu. Izuzetak od ovog pravila činila je mala grupa kontrolnih ispitanika koji su zaposleni u pravnim licima koje imaju status fondacije zadruge ili strukovnog udruženja iz oblasti biznisa kako bi se tokom provođenja istraživanja dobila dodatna perspektiva o njihovom viđenju stanja i perspektiva na tržištu rada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Zainteresovanost za istraživanje iskazalo je ukupno 80 poslodavaca od čega 70 privrednih društava i 10 organizacija u kontrolnoj grupi.

Tržište rada Federacije BiH i BPK Goražde

BPK Goražde dio je jedinstvenog tržišta rada Federacije BiH, ali ipak za razumjevanje potražnje na tržištu rada važno je imati uvid u specifičnosti tržišta rada u ovom kantonu u odnosu na Federaciju BiH. IPRS pruža uvid u specifičnosti tržišta rada u oblasti po pitanju sektorske, starosne i obrazovne strukture zaposlene radne snage, zanimanjima radnika, plata radnika po ekonomskim djelatnostima, kao i prosječnim plaćama po nivou obrazovanja. Uvid u ove karakteristike omogućavaju da bolje razumijemo prirodu očekivane potražnje za novim radnicima do 2020. godine.
Kao što prikaz ispod pokazuje, BPK Goražde ima znatno drugačiju ekonomsku strukturu u odnosu na ostale kantone u Federaciji BiH. BPK Goražde ekonomski rast crpi iz rasta industrijskog sektora što se ogleda u tome da čak 91,6 procenata svih registrovanih radnika radi u preduzećima a tek 8,4 procenta radnika je zaposleno u uobrtima i slobodnim djelatnostima, što je za 5,1 procenat više u odnosu na Federaciju BiH.
U BPK Goražde u sektoru industrije radi 51 procenat svih radnika što je skoro duplo veće učešće od Federacije BiH u kojoj je 26,6 procenata zaposleno u industriji. Sa druge strane sektor usluga je znatno nerazvijeniji i zapošljava 23,7 procenata radnika u odnosu na 45,5 procenata u Federaciji BiH.

U BPK Goražde se očekuje dalji rast potražnje za radnom snagom

Jedno od primarnih ciljeva istraživanja jeste utvrđivanje planova poslodavaca po pitanju promjene veličine radne snage do kraja 2020. godine. Dobiveni rezultati su veoma ohrabrujući jer na postavljeno pitanje da li planiraju promjene u veličine radne snage 53 od 80 ispitnika je odgovorio da planiraju povećanje radne snage do 2020. godine, od čega 17 ispitanika je sigurno da će povećati broj zaposlenih a dodatnih 36 ispitanika je odgovorio da vjerovatno očekuju povećanje radne snage.
Rezultati istraživanja pokazuju da su kompanije koje su bilježile rast zaposlenosti znatno optimističnije po pitanju dodatnog zapošljavanja u narednim godinama od kompanija koje stagniraju po pitanju nove zaposlenosti.

Detaljne informacije o strukturi potražnje, zanimanjima radnika za kojima postoji najveća potražnja možete pronaći u našem izvještaju koji možete pogledati u PDF formatu.

Najnovije publikacije
PRIJAVA ZA UPIS

Engleski za poslovnu administraciju

Forma za budžet

TREBAMO VAS za budući razvoj zajednice

APLIKACIJA ZA PROJEKTE/INICIJATIVE U ZAJEDNICI

TREBAMO VAS za budući razvoj zajednice

Javni poziv za dodjelu grantova

Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata/inicijativa nevladinih organizacija i neformalnih grupa građana

AKCIONI PLAN Podrška lokalne zajednice u razvoju karijere mladih ljudi u izrastajućim sektorima i zanimanjima

Podrška lokalne zajednice u razvoju karijere mladih ljudi u izrastajućim sektorima i zanimanjima