text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Finalna lista polaznika akreditovanog programa

Engleski jezik za poslovnu administraciju

08.04.2024

|

Udruženje ALDI

Sažetak

FINALNA LISTA POLAZNIKA AKREDITOVANOG PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA USAVRŠAVANJE U OBLASTI ENGLESKI JEZIK ZA POSLOVNU ADMINISTRACIJU

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE