Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostale aktivnosti IFAD Projekat

Razvoj stočarsta i ruralnog finansiranja - IFAD

IFAD projekat

 

Projekat ˝Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja˝ je treći projekat Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) za Bosnu i Hercegovinu, a drugi za Republiku Srpsku. Ovaj projekat finansira IFAD, putem kredita za BiH. Učešće IFAD-a u ukupnom iznosu projekta je 2/3, dok 1/3 obezbjeđuje vlada entiteta. Za razliku od prethodna dva projekta , koji su imali karakter hitnih socijalnih intervencija, projekat ˝Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja˝ ima razvojni karakter.
Ugovorom potpisanim 30. Decembra 2003. godine između Agencije za lokalne demokratske inicijative (ALDI), Goražde i Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU), Banja Luka definisani su ciljevi i zadaci u okviru projekta  ˝Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja˝. Cilj projekta je da se podrži razvoj Malih i Srednjih Preduzeća (MSP) sa posebnom kreditnom linijom i sa savjetodavnim uslugama za poslovni razvoj MSP.
U skladu sa Terms of Reference za poslovno savjetodavne usluge ciljevi poslovnog razvoja MSP su da se omogući:
 • identifikacija i procjena ideja poduzetnika,
 • upoznavanje  sa kreditnim uslovima,
 • upoznavanje sa metodologijom i pružanje asistencije u razvoju poslovnih planova koji odgovaraju komercijalnoj banci,
 • menadžment trening za preduzeća koja su primila kredite.
Preduzeća, potencijalni primaoci kredita, pod ovom kreditnom linijom trebaju biti povezani sa poljoprivredom. Slijedeće oblasti i tipovi aktivnosti mogu biti podržane projektom:
 • Proizvodnja i prerada mlijeka,
 • Proizvodnja i prerada mesa,
 • Proizvodnja jaja,
 • Pčelarstvo i proizvodnja meda,
 • Proizvodnja i prerada voća, povrća i žitarica,
 • Proizvodnja sirovina i stočne hrane,
 • Proizvodnja gljiva i cvijeća,
 • Druge proizvodnje povezane sa preradom hrane.
U kreditne linije takođe mogu biti uključene i sve druge ne-poljoprivredne seoske aktivnosti koje će omogućiti seoskom stanovništvu da bude zaposleno i da ostvari dodatni prihod.
Pružanje poslovih razvojnih usluga u pilot fazi projekta je planirano da se odvija u periodu od 30. decembra 2003. do 30. marta 2005. godine u slijedećim pilot područjima:
 • Opštine Derventa i Srpski Brod,
 • Opštine Rogatica i Srpsko Goražde,
 • Opštine Kalinovik, Nevesinje i Berkovići.
U ovom vremenskom periodu planirano je da se realizuju sve ugovorene aktivnosti na projektu.
   

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI