U fokusu

text
tex1

Obukom do radnog mjesta

Februar, 27.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde danas je u Goraždu organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje za 52 nezaposlene osobe.

Tražiš posao? Prijavi se, obuči i zaposli!

Mart 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Otvoren javni poziv za obuku radnika u proizvodnji namještaja

Udruženje ALDI u partnerstvu sa JU Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde i JU Službom za zapošljavanje BPK Goražde,u okviru projekta „Osigura ...

Memorandum o saradnji sa općinom Vogošća

Februar, 26. 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji sa općinom Vogošća na izradi akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou& ...

Obuka novih mentora za podršku MSP

Februar, 21.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Obuka u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.”

U okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.” provodi se obuka prve grupe mentora za podr&scar ...

Sastanak partnera na ILO projektu

Februar, 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

ILO projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

U prostorijama Gradske uprave Grada Goražda, u utorak, 14. februara 2018. održan je redovni sastanak partnera na ILO projektu  „Uspostavljanje efikasnih načina partic ...

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde 2018-2022

Januar, 29.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage

Udruženje ALDI Goražde je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 29.01.2018. godine organizovalo Jav ...

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

Januar, 16.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Održan sastanak proširene radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" u prethodnom periodu organizovalo dva ...

ALDI Inovativni trening laboratorij

Novembar, 30.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Unaprijediti svoje digitalne vještine za potrebe radnog mjesta ili karijere u softwerskoj industriji

Jedan od velikih izazova sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina jeste kako smanjiti nezaposlenost u situaciji kada vještine radne snage ne odgovaraju potrebama savremenog ...

Razvoj vještina radnika u drvnoj industriji

Novembar, 30.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Za veću produktivnost kompanija u drvnoj industriji potrebni su obučeni radnici

Nakon uspješno završenih programa stručnog osposobljavanja radne snage za potrebe industrije u Goraždu, ALDI u saradnji sa Srednjom stručnom školom u Goraž ...

Nova strategija obrazovanja odraslih

Maj, 25.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Pridruži se izradi nove Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde do 2020. godine

Na osnovu ALDI Policy prijedloga "Razvoj novih vještina u digitalnom dobu" započete su aktivnosti na izradi Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Gor ...

Obrazovanje na radnom mjestu

August,17.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Saznaj više o aktivnostima na razvoju modela obuke na radnom mjestu u okviru srednjeg stručnog obrazovanja učenika

Razvoj sistema stručnog obrazovanja i obuke ključni je faktor za povećanje konkuretnosti lokalne industrije obzirom na njegove mogućnosti da lokalnim kompanijama obezbjedi stru ...

Koje su nove vještine potrebne lokalnoj industriji?

August, 06.2017

|

Demir Imamovic

slika_1

Istrazivanje potreba za vještinama radne snage na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde

Važan preduslov za planiranje obrazovnih programa koji imaju za cilj unaprijeđenje vještina radne snage je dobra identifikacija znanja i vještina koje su potrebne l ...