Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostali projekti Razvoj poduzetnika i malih farmera u okviru procesa Europskih integracija

Razvoj poduzetnika i malih farmera u okviru procesa Europskih integracija

EU INTEGRACIJE

Edita Bešlija,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 07/11/2007
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Vlasti u Bosni i Hercegovini u svim oblastima blokiraju proces EU integracija čime jasno pokazuju da njihov interes nije ulazak u Evropsku uniju
Vlasti Bosne i Hercegovine od početka 2006. godine do danas nisu uspjele ispuniti dvije trećine uslova koje je Evropska unija postavila u prioritetima i uslovima Evropskog  partnerstva, od kojih je pokretanje reforme policije samo jedan od 72 neispunjena ili nedovoljno ispunjena uslova.
---
Goražde, 07. novembar 2007. Objavljivanje Godišnjeg izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u procesu EU integracija za 2007. godinu i  prijedloga odluke Evropske komisije o dopuni prioriteta i uslova na putu ka članstvu u EU, pokazuje da ispunjavanje uslova koje postavlja Evropska unija nije uopšte prioritet za domaće vlasti. Iako u medijima lideri vladajućih političkih partija nastoje prikazati njihovu potpunu predanost cilju da Bosna i Hercegovina ubrzano postane nova članica Evropske unije, opravdavajući zastoj u EU integracijama političkim problemom u vezi reforme policije, rezultati ispunjavanja uslova koje je postavila Evropska unija govore da vlasti Bosne i Hercegovine nisu imale ''političku saglasnost'' za čak 72 od 108 uslova koji su u januaru 2006. godine postavljeni od strane Evropske komisije, od kojih je samo jedan reforma policije.
Grafikon: Neispunjeni i djelimično ispunjeni uslovi EU
   

STUDIJSKO PUTOVANJE U ITALIJU

Meliha Gačanin:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 17/05/2005
Studijsko putovanje u Italiju je organizovano od strane Italijanskog instituta za vanjsku trgovinu koji djeluje pri odjelu Italijanske Ambasade za promociju ekonomskih odnosa u Sarajevu. Posjeta Italiji je bila organizovana od 08.- 13. maja 2005 godine.
Učesnici ovog studijskog putovanja su bili predstavnici slijedećih firmi i oragnizacija: Kapetančić d.o.o. Gračanica, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Poljoprivredni Institut Sarajevo, Veterinarski fakultet Sarajevo, Vispak Visoko, Opština Laktaši, LIR Banja Luka, Vitaminka Banja Luka, Ministarstvo trgovine i turizma RS Banja Luka, Ministarstvo poljoprivrede RS Banja Luka, ALDI Goražde.
Studijsko putovanje je koncipirano tako da se obiđu vodeće italijanske firme za proizvodnju prehrambenih proizvoda tako da se učesnici direkno upoznaju sa procesom kontrole kvaliteta u proizvodnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Tokom boravka u Italiji delegacija iz Bosne se susrela i sa predstavnicima regije Emilia Romagna koja je jedna od najrazvijenijih regija u Italiji. Predstavnici regije su predstavili svoje proizvodne distrikte sa fokusom na poljoprivredno-prehrambeni sektor.
   

INFORMACIJE O IZVRŠENOJ EVALUACIJI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA PROJEKTU EUI

Meliha Gačanin:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 06/04/2005
Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative već drugu godinu implementira projekat “Razvoj malih farmera i poduzetnika u okviru sistema EU integracija”, a čiji je sveobuhvatni cilj ovog programa jeste jačanje položaja malih farmera, poduzetnika i malih biznisa u BiH u okviru trenutnog Procesa Stabilizacije i Pridruživanja (SAP) EU.
S ciljem identifikacije stavova direktnih korisnika u odnosu na projektne komponente koje su već implementirane Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative je tokom mjeseca marta 2005. godine izvršila telefonsko istraživanje. Osnovni pristupni model implementacije ovakvog vida evaluacije projekta baziran je na osnovnom cilju koji podrazumjeva identifikacije stavova direktnih korisnika projekta u svrhu svrsishodnog planiranja narednih projektnih aktivnosti. Više
   

POTREBNO HITNO OTPOČINJANJE REFORMI POLJOPRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI

Delila Klovo:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde 28/02/2005
ALDI u.g. je danas u 15:00 sati objavio rezultate tromjesecnog istraživanja o potrebi provodenja reformi u oblasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja su predstavljeni u Izvještaju : Bosna i Hercegovina i reforma poljoprivrede: Prvi ozbiljan korak ka Evropskim integracijama /Izvještaj broj: P/011/05 od 28. februar 2005/
Cilj pokretanja reformi u oblasti poljoprivrede mora biti poboljšanje životnog standarda za preko 1,6 miliona stanovnika koji žive u ruralnim podrucjima. Reformom bi se jasno dalo do znanja da je jedan od kljucnih prioriteta ne dozvoliti stvaranje ekstremnog siromaštva u selima širom BiH. Poljoprivredna politika treba biti kreirana tako da omoguci pokretanje konkretnih akcija na rješavanju problema sa kojima se suocava poljoprivredni sektor BiH. Zbog složenosti problema, ali i zbog potrebe ubrzavanja procesa približavanja Evropskoj uniji, državna poljoprivredna politika bi trebala u svojim prioritetima obuhvati minimalno pet kljucnih politika:
   

KLJUCNI PROBLEMI POLJOPRIVRDE I ULOGA JAVNOG SEKTORA U NJIHOVOM RJEŠAVANJU

Fatima Fejzić:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 15/01/2005
U cilju što bolje identifikacije ključnih problema sa kojima se susreće poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini, kao i u cilju procjene kvaliteta podrške i poticaja poljoprivrednoj proizvodnji ALDI u.g. je proveo istraživanje efekata vladinih politika za razvoj domaće poljoprivrede. U istraživanju je učestvovalo 30 poljoprivrednih zadruga sa prostora cijele BiH. Prema rezultatima ovog istraživanja:
 • Nedostatak finansijskih izvora za investiranje u vlastiti razvoj poljoprivredne proizvodnje predstavlja najveći problem sa kojim se susreću domaći poljoprivrednici, smatra 77,42%poljoprivrednih zadruga uključenih u istraživanje.
U vezi kvaliteta podrške koju zadruge dobivaju od entitetskih ministarstava za poljoprivedu, lokalnih vladinih institucija, polujavnih institucija, privatnih neprofitnih organizacija, nevladinih organizacija i privatnog sektora
 • 75% anketiranih zadruga smatra da je podrška od entitetskih ministarstava za poljoprivredu slaba ili nikakva,
 • Za samo 3,3% procenata poljoprivrednih zadruga, vladini poticaji razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje su ispunili očekivanja.
ALDI je takođe sproveo istraživanje javnog mnijenja koje je obuhvatilo 300 ispitanika sa prostora cijele Bosne i Hercegovine.U istraživanju stavova javnog mnijenja, istraživani su stavovi građana BiH o potrebnoj ulozi vladinih institucija u rješavanju problema sa kojima se suočava domaća poljoprivreda. Ključni stavovi javnog mnijenja su da:
 • 78,34% stanovnika Bosne i Hercegovine podržava formiranje Ministarstva poljoprivrede na državnom nivou,
 • 5,67% građana BiH je zadovoljno trenutnim stanjem javne uprave u oblasti poljoprivrednog sektora. Više
   

Seminar o procesu stabilizacije pridruživanju sa EU


Meliha Gačanin:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ALDI u.g.

Goražde, 17. Decembar 2004. godine

U cetvrtak 16. 12. 2004 u prostorijama ALDI u.g. održan je seminar na temu Evropske Integracije. Seminar je organizovan u suradnji sa Direkcijom za Evropske Integracije iz Sarajeva koja trenutno radi informativnu kampanju –Znanjem u Evropu. Predavaci su bili mr. Emir Hadžikadunic i Maja Rimac-Bjelobrk.

Cilj seminara bio je edukacija clanova ALDI projektnog tima, predstavnika kantona, opcina, NVO sa podrucja BPK, kao i predstavnika privrednih subjekata.

Tokom seminara prezentirane su slijedece teme: Ucešce BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja (SAP), Jedinstven ekonomski prostor i Programi pomoci EU i zemljama EU prema BiH. Poseban naglasak je dat na trenutnu situaciju u BiH i probleme koji se ticu ulaska BiH u Evrospku Uniju.

Tokom izlaganja gosp. Hadžikadunic je istakao znacaj kampanje informisanja stanovništva Bosne i Hercegovine o procesu ulaska u Evropsku Uniju. Boljom informisanišcu sve strukture društva pocevši od studenata, poduzetnika, poljoprivrednih proizvodaca, uposlenih u državnoj administarciji ce uvidjeti koje su prednosti i nedostaci ulaska u Evropsku Uniju, odnosno kakve mogucnosti za razvoj i unapredenje privrede i društva su pružene zemljama clanicama.

   
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI