text
tex1
slika
Šta misle poslodavci?
Stanje na tržištu rada

24.April, 2018

|

Armin Sijamić

ALDI BLOG

Kategorija: Digitalne tehnologije

Šta misle poslodavci?

"Istraživanje potreba za radnom snagom" (IPRS) je empirijsko istraživanje koje je provedeno da bi se odgovorilo na realno stanje, ne samo teoretski i sa preporukama, već sa tačnim podacima prikupljenim od poslodavaca sa područja BPK Goražde. Ovaj dio Istraživanja, u opširnom dokumentu stručnjaka Udruženja ALDI, govori o problemima i mogućnostima s kojima se poslodavci susreću u svom svakodnevnom radu.

Dokument je izrađen u okviru projekta "Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja", kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPK Goražde. 

Osnovna namjera koja leži iza pokretanja istraživanja potreba za radnom snagom (IPRS) na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jeste identifikacija ključnih potreba privatnog sektora za radnom snagom, kao i identifikacija mogućnosti za unaprijeđenje znanja i vještina radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada, konstatuje se na početku ovoga poglavlja u IPRS-u. 
Istraživanje je primano fokusirano na kompanije koje egzistiraju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ne uključujući javne institucije koje se finansiraju iz budžeta kantona, jedinica lokalne samouprave ili vanbudžetskih fondova.
Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 80 kompanija koje su u momentu istraživanja zapošljavale 2.907 radnika. Mogućnost za učestvovanje u istraživanju je bilo otvoreno za sva aktivna preduzeća, bez obzira na njihovo sjedište pod uslovom da imaju otvorena radna mjesta na području BPK Goražde.

Posmatrano u odnosu na ukupan broj aktivnih preduzeća, istraživanjem je obuhvaćeno 45 procenata preduzeća sa sjedištem BPK Goražde, koje su u 2017. godini zapošljavale 55 procenata radnika sa područja kantona. Neke kompanije, iz različitih razloga (poput onih vezanih za poslovne tajne) nisu uzele učešće u Istraživanju, iako im je to bilo ponuđeno. Međutim, prikupljeni podaci daju kvalitetan uvid u tržište radne snage u BPK Goražde i dovoljni su za razumijevanje trendova na tržištu. U isto vrijeme, otvoren je prostor za daljnja i preciznija istraživanja za sve one koji su zainteresovani za prikupljanje i obradu podataka ove vrste.

U Istraživanju je iz sektora proizvodnje obuhvaćeno 44 procenta svih aktivnih preduzeća, što je izuzetno važno obzirom da ova preduzeća zapošljavaju polovinu svih registrovanih radnika na prostoru BPK Goražde, dok je iz sektora usluga obuhvaćeno 53 procenta svih aktivnih preduzeća. Ovo je posebno važno za ovaj projekat, budući da je jedna od odlika privrede u BPK Goražde njena tržišna orijentisanost i u kojoj je veći procenat radnika u proizvodnji nego li je prosjek u Federaciji BiH.

Tako se Istraživanjem došlo do podatka da je 39% svih anketiranih otvorilo radna mjesta na prostoru BPK Goražde u 2016. godini, odnosno godini koja je prethodila godini kad je Istraživanje pokrenuto.

Nova radna mjesta? Da, ali postoje ograničenja

Dvije trećine ispitanika ima pozitivan stav prema otvaranju novih radnih mjesta do kraja 2020. godine, pokazuju daljnji podaci, što je svakako podatak koji raduje. Sada se nameće i pitanje saradnje svih nivoa vlasti i svih ključnih aktera kako bi ovaj broj bio i veći, te kako bi taj broj rastao u godinama koje dolaze.

Čak 66% anketiranih kompanija očekuje da će povećati broj radnih mjesta u svojoj kompaniji, što je svakako pozitivan indikator, mada ostaje pitanje zašto i ostali ne mogu planirati nova radna mjesta i shodno tome razvoj vlastitog biznisa. IPRS se bavio i tim problemom, a detaljni podaci o tome će biti predstavljeni prilikom prezentacije ovoga dokumenta krajem mjeseca od strane najodgovornijih za provođenje ovoga projekta.

Najveći uticaj na odluke o povećanju radne snage do 2020. godine imaju ulazak na nova tržišta, povećanje potražnje na postojećim tržištima i potreba za ispunjavanjem većih standarda u poslovanju, anketom su saopštili poslodavci. 

Izazovi u pronalaženju adekvatnih kadrova

Poslodavci su, očekivano, istakli da je prepreka u novim zapošljavanjima i nedostatak adekvatne radne snage, a to ponovo otvara priču o formalnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju na kojem Udruženje ALDI godinama predano radi.

Na pitanje u vezi izazova sa kojima se susreću poslodavci u pronalaženju adekvatnih kadrova, 78 procenata ispitanika uključenih u IPRS je istaklo da generalno postoje poteškoće u pronalaženju kadrova i da je njihov uticaj veoma visok. To je svakako alarm za uzbunu i poziv da zajednica odlučnije krene u rješavanje ovoga problema u vremenu koje dolazi.

Rezultati istraživanja ukazuju da kompanije na području BPK Goražde imaju najveće poteškoće u pronalaženju zanatskih majstora i srodnih visokokvalifikovanih radnika (VKV).

Sa druge strane, 30 posto ispitanika smatra da ne postoji problem u popuni radnih mjesta adekvatnim radnicima. Ispitanici su imali mogućnost zaokruživanja koliko je ova tvrdnja značajna za ponudu na tržištu rada na području BPK Goražde. Ova tvrdnja je rangirana sa prosječnom ocjenom 5,6,  znatno nižom u odnosu na faktore koji ukazuju na poteškoće u pronalaženju adekvatnih radnika na tržištu rada.

Međutim, i ovaj podatak je veoma važan na ukupnu sliku tržišta rada u BPK Goražde. Istraživanje pokazuje i druge važne indikatore, poput preciznih podataka o svim zanimanjima koja su potrebna tržištu rada, o saradnji poslodavaca i obrazovnih institucija da se taj problem prevaziđe, te o samoj povezanosti obrazovnih institucija i privrednih subjekata.

Kraće rečeno, Istraživanjem se došlo do podataka o tome koliko ova dva najvažnija faktora u zapošljavanju imaju direktne veze i u kojoj mjeri postoji saradnja. Istraživanje dalje nudi i podatke o specifičnim problemima poslodavaca i sortira ih u ukupnom zbiru, čime se dolazi do jasnih zaključaka šta treba raditi u narednom periodu kako bi se barem bio, ako ne i svi, problemi otklonili u vremenu koje dolazi. 

Okrugli sto na kojem će biti prezentovani ključni nalazi istraživanja potreba radne snage će se održati u četvrtak, 26. aprila 2018. U 11:00 sati u Hotelu Behar.