text
tex1
slika
Svi pričaju o digitalnoj transformaciji, zašto ne bi i mi
Tehnologije nam mogu pomoći da redefinišemo vlastiti biznis, a mi smo tu da vam ponudimo jedan recept.

13.April, 2018

|

Belma Halilović

ALDI BLOG

Kategorija: Digitalne tehnologije

Svi pričaju o digitalnoj transformaciji, zašto ne bi i mi

Digitalna transformacija je top tema među rukovodiocima, zaposlenicima, tražiocima posla i svima koji razmišljaju kako unaprijediti svoj biznis ili razviti karijeru. Možda neki o ovoj temi pričaju radi zabave, ali ipak digitalna transformacija je top tema zbog mogućnosti da njenim korištenjem radikalno poboljšamo i potpuno promijenimo performanse našeg biznisa ili profesije. 

Rukovodioci u svim industrijama koriste digitalni napredak u oblastima kao što su analitika, mobilnost, društveni mediji, pametni uređaji; pronalaze nove načine upotrebe tradicionalnih tehnologija kao što je ERP za promjenu odnosa sa kupcima, internih procesa u preduzeću i pronalasku novih vrijednosti za svoje proizvode. Drugi, videći kako brzo digitalna tehnologija remeti brojne industrije, polako shvataju da treba obratiti pažnju na promjene koje se dešavaju u svakoj industriji, pa i njihovoj.

Ovo je samo grebanje po površini. U MsKinsey-jevom kvartalnom članku: "Why digital transformation is now on the CEOs shoulders" se potcrtava da "Big data, Internet of Things, i vještačka inteligencija drži takvu remetilačku snagu (distruptive power) da su okrenuli naopačke dinamiku tehnološkog liderstva".

Šta to zapravo znači? Prije tri godine John Chambers, tadašnji CEO Cisco Systems u San Diego održao keynote govor pred 25.000 rukovodioca u kojem je prognozirao da "40 procenata biznisa u ovoj sobi, nažalost, neće egzistirati u značajnijem smislu za 10 godina", dodajući da će 70% kompanija pokušati da idu digitalno, ali da će samo 30% njih u tome uspjeti. "Ovo će biti digitalni svijet koji će promijeniti naše živote, naše zdravlje, naše obrazovanje, naše poslovne modele“, rekao je tom prilikom Chambers.

Hm, mnogi će reći, ok ali to je još uvijek svjetlosnim godinama udaljeno od nas sa zapadnog Balkana. Da li je?

Kada se nauka i tehnologija sretne sa socijalnim i ekonomskim sistemom, skloni smo vidjeti nešto slično onome što je pokojni Stephen Jay Goud nazvao "isprekidanom ravnotežom" u njegovom opisu evolutivne biologije. Nešto što je bilo stabilno za dugi vremenski period je iznenada radikalno poremećeno – i onda se smirilo u novoj ravnoteži. Analogija u socijalnoj i ekonomskoj istoriji uključuje otkrivanje vatre, pripitomljavanje životinja, izrastanje poljoprivrednih tehnologija, otkriće Gutenbergove štamparske prese, Jacquard-ovog stana za tkanje, elektrifikacije, automobila, mikroprocesora i Interneta. Svaka od ovih inovacija se sudarila sa društvom koje je bilo u periodu relativnog zastoja – nakon čega je usljedio masivni poremećaj.

Ok, neko će reći mi smo velika i stabilna kompanija sa uspješnim modelom poslovanja kojeg promjene koje se dešavaju u digitalnom svijetu toliko ne zanimaju. Za mnoge od njih jedan savjet - Razmislite ponovo. Dokazi sugerišu da mi gledamo masivni poremećaj u korporacijskom svijetu koji je sličan Gouldovim ponavljajućim epizodama masivnog izumiranja vrsta. Od 2000-te godine, preko 50 procenata Fortune 500 kompanija je kupljeno, spojeno ili su proglasili bankrotstvo i ovome kraj još nije na vidiku. Ako i to nije dovoljno, mislim da je korisno podsjetiti na Siemens koji je tradicionalno zapošljavao mašinske i elektro inžinjere a u kojem danas radi više od 17.000 softwerskih inžinjera i koji je iza SAP druga po veličini softwerska kompanija u Evropi. Ili možda ABB Švedsko-Švicarske kompanije poznate uglavnom po njihovim čuvenim transformatorima i električnoj opremi koja danas ima misiju da postane vodeća kompanija za digitalne tehnologije za industriju posebno u oblasti robotike i automatizacije. Lista primjera mogla bi se lako proširiti, ali da skratim dugu priču, poenta je da različite kompanije napreduju sa digitalnom transformacijom u različitim koracima i doživljavaju različite nivoe uspjeha. Neke još uvijek razrađuju strategiju, neke uveliko preobrazuju dijelove svojih kompanija, a neke još uvijek ne mogu da se suoče sa izazovima koji ih spriječavaju da se uspješno transformišu. Ali jedno je jasno. Najbolje kompanije kombinuju digitalnu aktivnost sa jakim vodstvom kako bi tehnologiju pretvorili u transformaciju. To je nešto što na MIT zovu digitalna zrelost. Kompanije se razlikuju u svojoj digitalnoj zrelosti, a oni koji su zreliji nadmašuju one koji to nisu. 

Dakle, da li ste zainteresovani da saznate šta zapravo čini skup građevinskih blokova za digitalnu transformaciju?

Vodeća digitalna promjena zahtijeva da menadžeri imaju viziju o tome kako transformisati svoju kompaniju za digitalni svijet. Na njima je da znaju gdje trebaju gledati i da prepoznau koje digitalne aktivnosti predstavljaju dobre mogućnosti za njihov biznis. Iskustva ukazuju na jasne obrasce – za digitalnu transformaciju glavni rukovodioci se fokusiraju na tri ključna područja – iskustva korisnika, operativne procese i poslovne modele. Svaka od ova tri stuba ima tri različita elementa koji čine skup od devet elemenata za digitalnu transformaciju.

Pa krenimo redom.

Razumijevanje korisnika

Kompanije sve više koriste iskustava prethodnih investicija u sisteme kako bi stekle dublje razumijevanje specifičnih tržišnih segmenata. Neki istražuju društvene medije da bi shvatili šta korisnike raduje - a šta dovodi do njhovog nezadovoljstva. Pored toga, kompanije uče da efikasno promovišu svoje brendove putem digitalnih medija. Kompanije, također, grade nove online zajednice koje savjetuju i grade lojalnost sa kupcima pružajući im podršku, savjete i podsticaje kako bi ih zainteresovali za njihove nove ili modifikovane proizvode. Ali ono što je važno, mnogi od njih grade analitičku sposobnost da detaljnije razumiju kupce, provode analitičke eksperimente za upravljanje ponašanja potrošača, provode eksperimente u određivanju cijena i promocije i dinamički prilagođavaju cijene proizvoda u skladu sa potražnjom, vremenom, nivoima zaliha i blizinom vremena zatvaranja.

Bolja interakcija sa kupcima

Kompanije koriste tehnologiju za poboljšanje interakcije sa kupcima. Kompanije uvode mobilne alate kako bi pomogli prodavačima i kupcima da se angažuju u planiranju zasnovanom na analizama. Pri tome se sve više lične interakcije zamjenjuju sa digitalnim interakcijama, a mnogi ulažu u razvoj inteligentnih chatbots zasnovanih na naprednim machine learning algoritmima i vještačkoj inteligenciji. Kompanije integrišu podatke o kupovini kupaca kako bi pružile personalizovaniju prodaju i usluge klijenata ili čak ponudile prilagođene pakete proizvoda. Digitalne tehnologije mogu naći primjenu za poboljšanje interakcije sa kupcimaa ne samo za velike kompanije, već može biti korisna i za one male poput kozmetičkih salona. Drugim riječima bolja interakcija može pomoći preduzećima da transformišu iskustvo prodaje. Još jedan primjer. Biznisi u ugostiteljstvu i hotelijerstvu mogu koristiti tehnologiju za uvođenje lokacijskog baziranog marketinga korištenjem analitike za slanje personalizovanih mobilnih kupona kupcima dok su u blizini objekta. Dovoljno je da sada pogledate na Google mapi kakva je trenutna posjećenost u najbližem Bingo super marketu i vrlo lako možete vidjeti kako digitalne tehnologije pomažu u kreiranju bolje interakcije sa kupcima. 

Dodirne tačke sa kupcima

Korisnička usluga može biti znatno poboljšana digitalnim inicijativama. Veliki broj kompanija i sada koristi digitalne tehnologije kako bi uspostavili nove dodirne tačke sa kupcima. Facebook na primjer. Internet prodaja takođe. Mnoge kompanije sada nude kupcima aplikacije kako bi poboljšali korisničke dodirne tačke.

Digitalizacija procesa

U oblasti operativih procesa, transformacija se može provesti u prvom redu u oblasti automatizacije i digitalizacije procesa. Automatizacija može omogućiti kompanijama da preusmeravaju svoje ljude u više strateških zadataka. Na primjer: digitalne tehnologije pomažu u centralizaciji HR funkcije omogućavajući ekonomiju obima i oslobađajući ljudske kadrove da se "usredsrede na uvećavanje vještina radnika, a ne da računaju slobodne dane." Slično je i u funkcijama nabavke, marketinga, istraživanja, skladištenja da pobrojim samo neke funkcije. Digitalni alati olakšavaju mnoge poslove istraživanja tržišta i razvojne procese. Automatizacija omogućava profesionalcima da se fokusiraju na inovacije i kreativnost, a ne na ponovljene napore. Digitalizacija pokazuje sve svoje prednosti u skladištenju i analitici internih i eksternih podataka, a sve više kompanija pretvara podatke sa kojima raspolaže u glavni alat za jačanje svoje konkurentnosti na tržištu. 

Digitalizcija radnih mjesta

Rad na individualnom nivou je, u suštini, virtualizovan – posebno kroz odvajanje radnog procesa od lokacije posla. Pogledajte samo šta se desilo sa finansijama. Digitalizacija je preokrenula naopačke finansijsku funkciju, a u sve više kompanija ovi radnici nemaju ni dodijeljeni stol, čak ni rukovodioci. Zaposleni rade od kuće jedan ili dva dana sedmično, a kada su u kancelariji, sjede blizu ljudi s kojima privremeno sarađuju. Digitalizacija je omogućila razvoj alata za saradnju i mrežno povezivanje koje omogućava zaposlenima da razgovaraju s bilo kim u organizaciji gdje god se nalaze. Ovo postavlja osnovu za dalje promjene u vezi sa globalizacijom. Alati koji virtuelizuju pojedinačni rad postali su snažan faktor za razmjenu znanja. Na primjer, prodavci i zaposleni na frontalnoj liniji počinju da koriste kolaborativne alate u kojima mogu da prepoznaju stručnjake i odgovore na pitanja u realnom vremenu. Oni sve više dobijaju pristup jedinstvenom, globalnom pogledu na interakciju kompanije sa klijentom.

Upravljanje performansama

Transakcioni sistemi daju rukovodiocima dublji uvid u proizvode, regione i kupce, omogućavajući odluke na stvarnim podacima, a ne na pretpostavkama. Ovo se dešava i u internim procesima i procesima koji se suočavaju sa klijentima. Nivo detaljnosti također se povećava, omogućavajući menadžerima da uporede status između lokacija ili da preusmeravaju proizvodne kapacitete proizvoda na način na koji to ranije nisu mogli. Osim bolje informisanosti, digitalna transformacija zapravo mijenja proces strateškog odlučivanja. Top menadžeri u kompaniji koriste postojeće alate za saradnju kompanije kako bi prošli strateške planske sesije od 12 ljudi do više od 300 vrhunskih menadžera u poslovanju. Digitalizacija omogućava efikasnije procese donošenja odluka, njihovo provođenje, izvještavanje i kontrolu. 

Digitalna modifikacija poslovanja

Dr. Horst J. Kayser, CSO Siemens AG je prošle godine izjavio da je u suočavanju sa digitalnom transformacijom i digitalnim poremećajima, najvažnija stvar za kompanije da "uče brzo koliko je god to moguće. One moraju biti povezane sa njihovim poslovnim ekosistemima, uključujući start-up kompanijama u njihovoj oblasti i što je najvažnije sa njihovim kupcima" . U transformaciji poslovnih modela, u prvom redu se razmišlja o tome kako izvršiti  transformaciju kompletnog načina poslovanja kompanija. Ne, tu se ne radi o zamjeni jednih tehnologija za druge, već o promjeni kompletnog načina poslovanja kompanije. Digitalna modifikacija poslovanja se vrti oko podataka - podaci su nova nafta. Kompanije sve više obraćaju pažnju podacima koje prikupljaju i organizovano skladište na strukturirani način kako bi digitalnom modifikacijom proširili digitalnu ponudu svojih proizvoda. Sada je možda jasnije zašto stalno dobijate up-date aplikacija instaliranih na vaš smartphone. Takođe, kompanije grade digitalne ili servisne omotače oko tradiconalnih proizvoda. Ovako kompanije mogu ostati vjerne svom tradicionalnom biznisu, a modifikaciju koriste za razvoj digitalnih proizvoda ili servisa.

Novi digitalni biznisi

Kompanije koriste prednosti digitalnih tehnologija ne samo da postojeće poslovne modele naprave bolje, prilagođene izrastajućoj digitalnoj ekonomiji. Mnogi pokušavaju da uvedu digitalne proizvode koji nadopunjuju tradicionalne proizvode. Amazon, Flixbus, Uber, Tesla, Zappos samo su neki od brojnih primjera kako se tradicionalni proizvodi mogu razviti u digitalne. Za postojeće industrije najveće mogućnosti nude inteligentne i pametne stvari i opšte Industrial Internet of Things. U zadnje vrijeme sve se više govori o tehnologiji digital twins koja omogućava proizvođaču mašina i uređaja da proizvodi nove digitalne verzije proizvoda koji služe kao dopuna fizičkim proizvodima i koji omogućava uvid u performanse stvarnih fizičkih proizvoda. 

Digitalna integracija

Digitalna tehnologija u kombinaciji sa integrisanim informacijama omogućava kompanijama da steknu snažnu sinergiju i znatno veću efikasnost svojih organizacionih dijelova. Digitalizacijom kompanije imaju koristi od zajedničkih usluga za finansije, ljudske resurse i čak osnovne sposobnosti kao što su proizvodnja i dizajn. Digitalne tehnologije olakšavaju korištenje zajedničkih usluga promovišući efikasnost, smanjujući rizik i povećavajući fleksibilnost. Digitalna integracija može pomoći i malim kompanijama da sarađuju sa kupcima na globalnom nivou uspostavljajući nove poslovne modele i partnerstva ukoliko imaju kapacitet da se integrišu u informacioni sistem partnerskih kompanija. 

-----------

Ovih devet procesa predstavljaju jedan dobar recept za razmišljanje kako provesti digitalnu transformaciju. Prije svega, digitalna transformacija zahtijeva jako vodstvo za promjenu i viziju koje dijelove kompanije želite da transformišete. Važno je da se fokusirate i odaberete jednu od predloženih oblasti za koju mislite da je možete transformisati, ali nikako sve odjednom. Mnoge kompanije u svim industrijama i regionima eksperimentišu i što je važno imaju koristi od transformacije. Bilo da se radi o načinu na koji pojedinci rade i sarađuju, načina na koji se provode poslovni procesi ili način na koji kompanija služi klijentima, digitalna tehnologija pruža bogatu priliku.