text
tex1

ALDI

STORIES

Saopštenje za javnost

2006-12-13

|

Admin

slika_1

Komentari na prijedlog budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

I pored značajnog povećanja budžeta Republike Srpske za 2007. godinu, u iznosu od 151,4 miliona KM, za socio-ekonomske politike koje mogu doprinijeti rješavanju najznačajnijih problema građana RS alocirana su minimalna sredstva.     

U cillju monitoringa procesa napretka domaćih vlasti na planiranju i implementaciji javnih politika koje su direktno povezane sa prioritetima definisanim u GROZD Građanskoj platformi za izbore 2006. godine, rezultati analize usklađenosti Prijedloga budžeta RS sa Građanskom platformom, koja je proizvedena od strane ALDI u.g. i Transparency International BiH ukazuje da je neto povećanje budžeta RS, u iznosu od 151,4 miliona KM, samo manjim dijelom prouzrokovano povećanjem izdvajanja na socio-ekonomska pitanja definisana Građanskom platformom, jer na ova pitanja otpada 57,5 miliona KM ukupnog neto povećanja budžeta RS za 2007. godinu. 

Ovaj planirani iznos povećanja izdvajanja na socio-ekonomske politike definisane u Građanskoj platformi je nedovoljan za značajnije uticanje na rješavanje najvažnijih problema građana RS, jer izmedu ostalog: 
•  U oblasti politika rada, pored alociranja dodatnih sredstava za poboljšanje socijalnog položaja nezaposlenih lica, dodatna sredstva za aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 1,98 miliona KM nisu dovoljna za efikasan poticaj rastu zaposlenosti i plata, s obzirom na razmjere ovog problema u RS; 
•  Dodatna sredstva za unaprijeđenje zdravstvene zaštite u iznosu od 2,9 miliona KM neće značajnije doprinijeti poboljšanju stanja u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj; 
•  U oblasti socijalne politike planirana su nedopustivno mala sredstava za socijalnu zaštitu socijalno ugroženih građana. Smanjenje izdvajanja za socijalnu zaštitu siromašnih i socijalno ugroženih za čak 15,1 milion KM može dovesti do pogoršanja položaja siromašnih i socijalno ugroženih kategorija stanovništva i ukupne socijalne sigurnosti svih građana RS ; 
•  Dodatna sredstva alocirana za politike unaprijeđenja položaja mladih, u iznosu od 0,46 miliona KM neće moći značajnije doprinijeti unaprijeđenju položaja mladih ljudi u RS; 
•  Dodatna sredstva u iznosu od 18,48 miliona KM za sufinansiranje javnih preduzeća su u suprotnosti sa svim dosadašnjim preporukama da je hitno potrebno izvršiti privatizaciju pomenutih preduzeća, jer bi se time oslobodila značajna sredstva koja bi se mogla relocirati u socijalne programe; 
•  Povećanje sredstava u predloženom budžetu za plate i naknade zaposlenim u iznosu od 26 miliona KM, obzirom na trend smanjenja ovih sredstava u 2006. u odnosu na 2005. godinu stvara još veće opterećenje proizvodnih djelatnosti. Ukoliko se radi o povećanju obima javne administracije to bi bilo direktno u suprotnosti sa preporukama (broj zaposlenih u administraciji je u ovom trenutku 4 puta veći od evropskog prosjeka); 
•  Povećanje novčanih sredstava u iznosu od 3 miliona KM za potrebe MUP-a RS je pozitivan pomak, koji je još uvijek nedovoljan da bi se smisaonim programima i poboljšanjem materijalnog položaja zaposlenih (plate i nabavka opreme) poboljšalo stanje u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala; 
•  Povećanje sredstava u iznosu od 20 miliona KM u oblasti obrazovanja na različitim nivoima približava RS implementaciji Bolonjskog procesa. Novac uložen u obrazovanje višestruko se vraća, zbog toga smatramo neopravdanim nepostojanje sredstava za stručno usavršavanje kadrova u školama i troškove takmičenja učenika. 

Imajući u vidu trenutno najvažnije probleme građana i ciljeve postavljene u Građanskoj platformi, te uzimajući u obzir značajno povećanje kapaciteta Republike Srpske za rješavanje najvažnijih socio-ekonomskih problema građana, ALDI u.g. i Transparency International BiH uputili su pismo svim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa preporukama koje, ukoliko ih poslanici prihvate, mogu doprinijeti znatno boljim rezultatima RS u unaprijeđenju životnog standarda svih građana Republike Srpske .  

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI