text
tex1

ALDI

STORIES

Saopštenje za javnost: Komentari na nacrt budžeta Federacije BiH za 2007. godinu

2007-03-28

|

Admin

slika_1

Objavljen preliminarni izvještaj o usklađenosti nacrta budžeta Federacije BiH za 2007. godinu sa ciljevima iz GROZD Građanske platforme

U okviru procesa monitoringa napretka domaćih vlasti na planiranju i implementaciji javnih politika koje su direktno povezane sa prioritetima definisanim u GROZD Građanskoj platformi ALDI  i Transparency International BiH su danas objavili rezultate analize usklađenosti Nacrta budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa ciljevima iz GROZD Građanske platforme.

Analiza prijedloga budžeta F BiH za 2007. godinu je provedena sistematično i obuhvatila je sve planirane javne rashode koji se finansiraju iz budžeta F BiH koji su rastavljeni funkcionalno kako bi se mogli sintetizovati rashodi za svih 12 prioriteta, koji su definisani u Građanskoj platformi. Analiza nije proizvela generalni zaključak vec niz specifičnih zaključaka i preporuka koji se odnose na pojedinačne oblasti iz Građanske platforme. Ipak, nalazi analize nedvosmisleno ukazuju da je neto povećanje budžeta F BiH, u iznosu od 160,29 miliona KM (ne uključujući dodatnih 13,2 miliona KM za "Energopetrol"), samo manjim dijelom prouzrokovano povećanjem izdvajanja na socio-ekonomska pitanja definisana Građanskom platformom.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI