text
tex1

ALDI

STORIES

Saopštenje za javnost

2007-04-04

|

Admin

slika_1

Budžet institucija BiH usvaja se šest mjeseci poslije od održavanja izbora

Budžet institucija BiH bilježi znatno vecu stopu rasta na plate i troškove zaposlenih u odnosu na stopu izdvajanja za rješavanje zahtjeva iz Gradanske platforme.  

Monitoring tim sastavljen od eksperata iz organizacija ALDI Goražde i Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH), u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa, danas je dostavio zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH nalaze i preporuke na osnovu izvršene analize uskladenosti nacrta budžeta institucija BIH sa zahtjevima iz Gradanske platforme. U okviru sveobuhvatnog procesa monitoringa, kao poseban segment provodi se monitoring procesa planiranja javnih rashoda budžetskih i vanbudžetskih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona u Federaciji BiH sa ciljem utvrdivanja objektivnih informacija o tome kako i na koji nacin novoizabrani predstavnici vlasti, prilikom donošenja odluka o budžetima uzimaju u obzir prioritete definisane u Gradanskoj platformi. 

Na šestoj sjednici Predstavnickog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 29. marta 2007. godine, šest mjeseci poslije održavanja izbora prezentiran je prijedlog budžeta institucija BiH za 2007. godinu koji je predložen u ukupnom iznosu od 1.013.709.461 KM. Budžet institucija BiH je veci u odnosu na 2006. godinu za 59,1 milona KM. Najveci rast rashoda zabilježen je za funkcije javne administracije, koji su za 2007. godinu planirani u iznosu od 630,8 miliona KM i u odnosu na 2006. godinu za ove rashode planirano je povećanje od 62,5 miliona KM (povecanje od 11 %). 

Generalni zaključak analize je da je došlo do značajnog povećanja sredstva koje stoje na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine, a koja mogu biti upotrijebljena za rješavanje i/ili iniciranje rješavanja najznačajnijih problema sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Međutim, očigledan je nesrazmjer između rasta izdvajanja na plate i troškove zaposlenih (povećanje čak za 46,8 miliona KM), i rasta izdvajanja sredstava namijenjenih rješavanju zahtjeva iz Gradanske platforme (iznos povećan za svega 1,4 KM). 

Iako su Institucije Bosne i Hercegovine zbog svog ustavnog položaja i nadležnosti, ograničene u planiranju i implementaciji socio-ekonomskih politika koje su uvrštene u građansku platformu, može se zaključiti da trenutni proces razvoja kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine ne utiče u značajnoj mjeri na unaprijeđenje kapaciteta institucija BiH za rješavanje problema koji su identifikovani u Građanskoj platformi . 

Imajući u vidu da se budžet institucija BiH povećao za 59,1 milion KM u odnosu na 2006. godinu, odnosno za 432,3 miliona KM u odnosu na 2005. godinu, utvrđeno je da su izdvajanja za socio-ekonomske politike iz Građanske platforme učestvovale u ukupnom povećanju budžeta u skoro zanemarivom obimu (svega 2,4 procenta u odnosu na budžet iz 2006. godine, odnosno sa svega 1 procenat u odnosu na budžet iz 2005. godine). 

Ukupan udio izdvajanja na socio-ekonomske politike ostaje i dalje na izuzetno niskom nivou, u iznosu od 18,0 miliona KM, što je povećanje od svega 1,4 miliona KM od iznosa ovih rashoda u 2006. godini, te za 4,3 miliona KM u odnosu na ostvarene rashode za ove namjene u 2005. godini

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI