text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI uz podršku UNDP-a započeo sa implementacijom projekta

2007-11-29

|

Admin

slika_1

Implementacija projekta koji uz pomoć inovativnih metoda podsticaja zapošljavanja ima za cilj otvaranje dodatnih 121 radnIh mjesta na prostoru Gornjedrinske regije

U utorak, 27. novembra 2007. godine, ALDI i Razvojni program Ujedinjenih naroda UNDP su potpisali ugovor o implementaciji projekta „Opštinski/općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava” koji ima za cilj zapošljavanje 121 novog radnika i zadržavanje 151 postojećeg u općinama Foča, Čajniče, Novo Goražde, Kalinovik, Goražde i Foča-Ustikolina.
Ovim projektom ALDI će uspostaviti mehanizam za fiskalni gotovinski povrat sredstava, kojim će se poduzetnicima u Gornjedrinskoj regiji obezbijediti mogućnost korištenja inovativnog alata za poslovnu podršku razvoju privatnog sektora u cilju smanjenja siromaštva kroz razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta. Konkretan cilj projekta jeste stimulisanje mikro, malih i preduzeća srednje veličine da prošire svoje aktivnosti, održe ili kreiraju nova radna mjesta u Gornjedrinskoj regiji na način koji će omogućiti smanjenje siromaštva i poboljšanje položaja specifičnih (socijalno ugroženih) grupa u zajednici. Poseban značaj ovog projekta ogleda se u inovativnom pristupu podsticaju zapošljavanja kroz poreske podsticaje što može poslužiti i ostalim akterima ekonomskog razvoja kao primjer podsticaja razvoja privatnog sektora.                  

Korisnici ovog projekta će biti 30 poduzetnika iz Gornjedrinske regije koji će, nakon procesa selekcije, biti uključeni u program podsticaja razvoja poslovanja s ciljem otvaranja 121 novog radnog mjesta.

Prioritet za učestvovanje u programu bit će dat poduzetnicima iz slijedećih poslovnih segmenata u skladu sa UNDP/UDRDP programskom strategijom:  
1.Žene poduzetnici i preduzeća koja u značajnijem obimu zapošljavaju žene;  
2.Povratnici poduzetnici i preduzeća koja omogućavaju pristup zapošljavanju za povratnike;  
3.Mladi poduzetnici (do 34 godine starosti);  
4.Poduzetnici koji su i koji koriste zajmove od finansijskih institucija;  
5.Poduzetnici koji posluju u novim/netradicionalnim poslovnim segmentima (IT, proizvodnja ili usluge koje tradicionalno nisu bile zastupljene u regiji i sl).              

Prvi ciklus odabira mikro i MSP koje će biti učesnici u projektu će se započeti početkom 2008. godine, o kojem će poduzetnici sa prostora cijele regije biti detaljno informisani narednog mjeseca. Ovaj projekat je ujedno i primjer vlastima kako mogu i trebaju koristiti inovativne mehanizme za podsticaj razvoja privatnog sektora i rasta zaposlenosti.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI