text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI izvještaj o efektima rada vlasti Bosne i Hercegovine u prvog godini mandata

2007-12-07

|

Admin

slika_1

Nevidljivi rezultati vlasti BiH u 2007. godini

Monitoring tim sastavljen od eksperata organizacija ALDI i Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH), u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa, danas je predstavio „Izvještaj o rezultatima i efektima rada vlasti BiH na ostvarivanju ciljeva postavljenih u Građanskoj platform.“ Zahtjeve sadržane u Građanskoj platformi podržalo je svojim potpisima 500.000 građana pred opšte izbore 2006. Generalni zaključak analize je da vlasti u BiH na svim nivoima, svojim mjerama u 2007 nisu proizvele ni minimalne pozitivne efekte ka ispunjenju zahtijeva formulisanih u Građanskoj platformi.

Povećanje formalne zaposlenosti za 1,8 % odnosno za 12,3 hiljada novih radnih mjesta, u ovoj godini praktično znači da ako se zapošljavanje nastavi ovom dinamikom, zahtjev iz Građanske platforme bio bi  realizovan tek za 20 godina. Rast troškova života u zemlji u iznosu od dvije prosječne plate, kao i podatak da je rast ovih troškova u isto vrijeme u zemljama EU bio za 35,5 % manji, a u Njemačkoj za čak 44,4%, te potpuno odsustvo aktivnosti državnih institucija na prikupljanju podataka o stepenu i razmjerama siromaštva u zemlji još od 2004, govori u prilog tvrdnji da vlade na svim nivoima ne samo da nisu doprinijele smanjenju stope siromaštva već su direktno doprinijele njenom rastu.  

Izvještaj, zajedno sa sažetkom možete pogledati na stranici dokumenti. Za sve dodatne informacije o istraživanju možete kontaktirati Melihu Gačanin, meliha.gacanin@aldi.ba ,ili na tel. 038 227 850 ili fax 038 228 594.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI