text
tex1

ALDI

STORIES

Otvoren poziv za uključivanje u program

2008-03-03

|

Admin

slika_1

Program: "Opštinski / općinski porezni poticaj - fiskalni gotovinski povrat sredstava"

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI u.g. uz pomoć Središnjeg ureda Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji djeluje kao izvršna agencija za Razvojni program gornjedrinskog područja (UDRDP), u okviru aktivnosti na projektu "Opštinski / općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava", dana 03. Marta 2008. godine objavila je poziv za učešće u programu za poduzetnike sa prostora općina Foča i Goražde. 
Program "Opštinski / općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava" je usmjeren na stimulisanje mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) da prošire svoje aktivnosti, održe ili kreiraju nova radna mjesta na način koji će omogućiti smanjenje siromaštva i poboljšanje položaja posebnih ugroženih grupa u zajednici. 
Programom je planirano da se omogući stimulisanje mikro i MSP na područjima opština / općina Foča i Goražde. Korisnici ovog program mogu biti pravna lica koja u potpunosti ispunjavaju slijedeće uslove:   
i.         Da su registrovani kao pravno lice (d.o.o. ili  d.d / a.d); 
ii.        Da su preduzeća sa područja Goražda aktivna u oblasti metaloprerađivačkog sektora;  
iii.      Da su preduzeća sa područja Foče aktivna u oblasti drvnoprerađivačkog sektora (izuzev pilana);  
iv.      Da su poslovno aktivni duže od dvije godine dana;  
v.        Poduzetnici koji su koristili zajmove od finansijskih institucija u proteklom periodu;  
vi.      Da imaju minimalno deset registriranih zaposlenih radnika;  
vii.     Da obavljaju djelatnost u općinama iz tačke 2. poziva, poštujući odredbe u tačkama 3.2. ili 3.3..  

U skladu sa ciljevima Programa, prioritet za učestvovanje će biti dat aplikantima, koji pored obaveznih, budu ispunjavali i slijedeće posebne uslove:  
a.        Žene poduzetnici i preduzeća koja u značajnijem obimu zapošljavaju žene;  
b.        Povratnici poduzetnici i preduzeća koja omogućavaju pristup zapošljavanju za povratnike;  
c.        Preduzeća koja zapošljavaju veći broj mladih (do 34 godine starosti).  

Prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoreno za sva pravna lica koja ispunjavaju uslove i., ii., iii., iv., v., vi. i vii. koji su definisani ovim pozivom. Odabir kandidata će se vršiti putem procesa selekcije u dva kruga koji će uključivati popunjavanje prijavnog obrasca, obilazak na terenu i procjenu finansijskog i poslovnog plana  kandidata koji uspješno prođu prvi krug selekcije.  

Programom će se uspostaviti mehanizam za fiskalni gotovinski povrat sredstava utrošenih za troškove poreza i doprinosi koji proizilaze direktno iz troškova rada, kao što su doprinosi na plate (i iz plata u F BiH), porezi na plate i druga davanja na plate zaposlenih. Visina poticaja koji će biti na raspolaganju odabranim korisnicima programa iznosiće maksimalno 25 000 KM, u zavisnosti od broja novootvorenih radnih mjesta, broja zadržanih radnih mjesta, ocjene finansijskog plana, ostvarenog poslovnog rasta preduzeća.  

Sredstva dobivena kroz fiskalni poticaj, odabrani korisnici projekta će moći dobiti unaprijed kako bi mogla biti upotrijebljena u skladu sa poslovnim planom za kreiranje novih radnih mjesta i održavanje postojećih, kao što su investicije u mašine i opremu, investicije u tehnologiju, usluge i proizvode neophodne za proširivanje proizvodnje i sl. Zainteresovana preduzeća mogu preuzeti obrazac za prijavljivanje u prostorijama ALDI u.g., u Goraždu, naselje Panorama b.b. ili putem interneta na www.aldi.ba, od 03. marta 2008. godine. Rok za prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoren do 14. marta 2008. godine (petak) u 16:00 sati.  

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefon: 038 227-850, kontakt osoba: Vildana Kadrić vildana.kadric@aldi.ba ili direktno u prostorijama ALDI (Panorama bb – Goražde).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI