text
tex1

ALDI

STORIES

Uspostavljen Selekcioni komitet Fonda

2008-04-01

|

Admin

slika_1

U okviru projekta „Opštinski/Općinski porezni poticaj – Fiskalni gotovinski povrat sredstava“ utvrđen konačni sastav Selekcionog komiteta

U utorak, 01. aprila 2008. godine u Foči, održan je sastanak ALDI tima i menadžmenta UNDP/UDRDP na kojem je utvrđen broj i struktura Selekcionog komiteta koji će odlučivati o dodjeli sredstava u okviru projekta „Opštinski/Općinski porezni poticaj – Fiskalni gotovinski povrat sredstava“.  
Selekcioni komitet čine slijedeći članovi:
Predsjedavajući                 Guy Dionne                         UNDP/UDRDP  
Član 1                            Zoran Ćosović                         Opština Foča  
Član 2                               Enisa Lapo                         Općina Goražde  
Član 3                             Nijaz Ratković            Kantonalno Ministarstvo finansija  
Član 4                              Mira Matović                     Poreska uprava Foča  
Član 5                               Mirsad Žuga                  Privredna banka Goražde  
Posmatrač 1                      Ferida Softić                       MKO Mikro Aldi  
Posmatrač 2                   Snežana Boljanić          U.G. Biznis Centar Opštine Foča  
Posmatrač 3                   Rešid Alihodžić             U.G. Biznis Centar Goražde  
Posmatrač 4                    Slaviša Čanić                         UNDP/UDRDP  
Posmatrač 5                    Stevo Milović                  Hartvud inicijative d.o.o.  
Posmatrač 6                   Demir Imamović                           ALDI  
Sekretar                         Vildana Kadrić                              ALDI

Prvi sastanak Selekcionog komiteta održaće se 22. aprila 2008. godine, kada će se izvršiti prva faza selekcije pristiglih aplikacija.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI