text
tex1

ALDI

STORIES

Održan treći sastanak Selekcionog komiteta

2008-08-19

|

Meliha Gačanin

slika_1

Održan treći sastanak Selekcionog komiteta koji je donio odluku o preduzećima koji će u drugom ciklusu uci u proces selekcije korisnika sredstava Fonda

19. avgusta, 2008. godine, u prostorijama ALDI u.g., održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta. Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo 5 aplikacija i to od slijedećih firmi:  „BOLETUS RS“ d.o.o Foča AD „IMPES“ Foča “IN-ŠEH KRUG” d.o.o Goražde “EMPEK” d.o.o Goražde SZTR „CROISSANT“ Foča Selekciona komisija je na ovom sastanku odlučivala za svaku aplikaciju u dvije faze, prva je usklađenost sa osnovnim kriterijima koje je svaki aplikant morao ispunjavati, a druga je administrativna usklađenost, odnosno provjera da li su aplikanti dostavili traženu dokumentaciju na način kako je to traženo.
U prvoj fazi selekcije aplikanata utvrđeno je da „Croissant“ ne ispunjava osnovne kriterije (nije registrovano kao d.o.o. i dokumentacija nije propisno dostavljena) i da zbog toga ne prelazi u drugu fazu selekcije.  Selekcioni komitet je donio odluku da preostala četri aplikanta ispunjavaju sve uslove iz javnog poziva i da mogu započeti aktivnosti na pripremi aplikana za drugi krug selekcije. Odabrana preduzeća koja su prošla prvu  fazu selekcije će pripremiti finansijske izvještaje i planove koji će biti osnova bodovanja i konačne ocjene koje će izvršiti selekcioni komitet na narednom sastanku. 

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI