text
tex1

ALDI

STORIES

Održani treninzi iz marketing planiranja i finansijskog menadžmenta, planiranja i analize

2008-10-08

|

Meliha Gačanin

slika_1

Za aplikante koji su u drugom ciklusu prošli prvi krug selekcije i provjeru na terenu održan treninge iz finansijskog menadžmenta, planiranja i analize.
U srijedu, 24. septembra 2008. godine, u prostorijama ALDI u.g., održan je i trening iz finansijskog menadžmenta za drugu grupu aplikanata u okviru projekta „Opštinski/Općinski porezni poticaj – Fiskalni gotovinski povrat sredstava“. Na ovom treningu prisutnim aplikantima je prezentovan način bodovanja (Ratio analysis  i Altmanov Z-score) koji će se primijeniti prilikom finalnog bodovanja, a nakon toga osnove finansijskog menadžmenta i to finansijsko planiranje, planiranje gotovinskih tokova, finansijsko modeliranje i budžetiranje (izrada i procjena opcija) i druge vještine i tehnike koje su neophodne za izradu realne finansijske prognoze poslovanja u skladu sa rezultatima procjene potreba za finansijskom edukacijom, što je koristilo i kao uvod u izradu planskih bilansa svake od firmi aplikanata. Sa svakim od prisutnih aplikanata se radilo i pojedinačno, nakon teoretskog dijela treninga, kako bi što bolje shvatili značaj i način osnova planiranja.

U utorak, 07. oktobra u prostorijama ALDI u.g.  i srijedu, 08. Oktobra u prostorijama UNDP/UDRDP u Foči održan je i trening iz marketing planiranja za sve dosadašnje korisnike projekta „Opštinski/Općinski porezni poticaj – Fiskalni gotovinski povrat sredstava“.  Predavač je bio Suad Muhibić, UNDP analitičar koji je prvi dan treninga učesnike upoznao sa ulogom i značajem marketinga sa akcentom na međunarodni marketing te sadržajem i analizom marketing plana. Drugi dan ovog treninga bio je predviđen za rad u grupama gdje se radilo na izradi marketing plana (analiza firme i tržišta) te izradi marketing strategije za svaku firmu posebno što je na kraju treeninga i prezentirano. Nakon završenog treninga dogovorena je dalja saradnja pri izradi marketing planova za sve firme učesnice treninga.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI