text
tex1

ALDI

STORIES

Projekat Opštinski / Općinski poreski poticaj

2009-07-15

|

Meliha Gačanin

slika_1

Fiskalni gotovinski povrat sredstava

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI u.g. uz pomoć  Središnjeg ureda Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji djeluje kao izvršna agencija za Razvojni program gornjedrinskog područja (UDRDP), u okviru aktivnosti na projektu "Opštinski / općinski porezni poticaj i aktivnosti razvoja poslovanja“, objavljuje:  

OTVORENI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM  "OPŠTINSKI / OPĆINSKI POREZNI POTICAJ I AKTIVNOSTI RAZVOJA POSLOVANJA"  

1. Cilj programa: Program 'Opštinski / općinski porezni poticaj i aktivnosti razvoja poslovanja' je usmjeren na stimulisanje mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) da prošire svoje aktivnosti, održe ili kreiraju nova radna mjesta, te poboljšaju organizacijske i upravljačke kapacitete na način koji će omogućiti smanjenje siromaštva u gornjedrinskoj regiji.  

2. Područje programa: Programom je planirano da se omogući stimulisanje mikro i MSP na područjima pet opština / općina Čajniče, Foča-Ustikolina, Goražde, Kalinovik i Novo Goražde.  

3. Korisnici programa: Korisnici ovog program mogu biti pravna lica sa područja pet navedenih opština/općina iz tačke 2. koja u potpunosti ispunjavaju slijedeće uslove:  
i.       Da su registrovani kao pravno lice (d.o.o. ili  d.d / a.d) i obavljaju djelatnost u nekoj od opština/općina iz područja programa (tačka 2);  
ii.     Da su preduzeća aktivna u oblasti metaloprerade, drvoprerade, prehrambene proizvodnje, tekstilne proizvodnje i građevinarstva; iii.      Da su poslovno aktivni duže od dvije godine dana;  
iv.      Poduzetnici koji su koristili zajmove od finansijskih institucija u proteklom periodu;  
v.       Da imaju minimalno sedam registriranih zaposlenih radnika;  
vi.      Da prethodno nisu primili bilo kakav grant od strane UNDP-a.  

U skladu sa ciljevima Programa, prioritet za učestvovanje će biti dat aplikantima, koji pored obaveznih, budu ispunjavali i slijedeće posebne uslove:  
aa.       Žene poduzetnici i preduzeća koja u značajnijem obimu zapošljavaju žene;  
b.       Povratnici poduzetnici i preduzeća koja omogućavaju pristup zapošljavanju za povratnike; br>cc.      Preduzeća koja zapošljavaju veći broj mladih (do 34 godine starosti).  

4. Odabir korisnika: Prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoreno za sva pravna lica koja ispunjavaju uslove i., ii., iii., iv. i v. koji su definisani ovim pozivom. Odabir kandidata će se vršiti putem procesa selekcije u dva kruga koji će uključivati popunjavanje prijavnog obrasca, obilazak na terenu, a za kandidate koji uspješno prođu prvi krug selekcije vršit će se procjena finansijskog i poslovnog plana, te procjena načina zaštite na radu i zdravstvene i socijalne zaštite radnika.  

5. Oblik poticaja: Programom će se uspostaviti mehanizam za fiskalni gotovinski povrat sredstava utrošenih za troškove poreza i doprinosi koji proizilaze direktno iz troškova rada, kao što su doprinosi na plate (i iz plata u F BiH), porezi na plate i druga davanja na plate zaposlenih.  

6. Visina poticaja: Visina poticaja koji će biti na raspolaganju odabranim korisnicima programa iznosiće maksimalno 15 000 KM.  

7. Način korištenja dobivenih sredstava: Sredstva dobivena kroz fiskalni poticaj, odabrani korisnici projekta će moći dobiti unaprijed 80% od dodijeljenog granta kako bi mogla biti upotrijebljena u skladu sa poslovnim planom za kreiranje novih radnih mjesta i održavanje postojećih, kao što su investicije u mašine i opremu, investicije u tehnologiju, usluge i proizvode neophodne za proširivanje proizvodnje, uvođenje novih procedura za unaprijeđenje preventivnih mjera za sprečavanje rizika na radu  i sl. Ostatak od 20% sredstava bit će dodjeljen nakon što se monitoringom utvrdi da su preduzeća ispunila ciljeve koji su definisani u oblasti razvoja poslovanja.  

8. Način i vrijeme prijavljivanja: Zainteresovana preduzeća mogu preuzeti obrazac za prijavljivanje u prostorijama ALDI u.g., u Goraždu, naselje Panorama b.b. ili u službama za privredu općina: Čajniče, Foča-Ustikolina, Kalinovik i Novo Goražde, od 15. jula 2009. godine. Rok za prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoren do 29. jula 2009. godine (srijeda) u 15:00 sati.    

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefon: 038 227-850, kontakt osoba:  Meliha Gačanin  meliha.gacanin@aldi.ba ili direktno u prostorijama ALDI (Panorama bb – Goražde).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI