text
tex1

ALDI

STORIES

Provjera na terenu firmi koje su aplicirale na UDRDP Projekat

2009-08-28

|

Meliha Gačanin

slika_1

Nakon prve faze selekcije aplikanata potrebno je izvršiti provjeru aplikanata na terenu, odnosno tačnost podataka dostavljenih u aplikacijama. U skladu s tim, u periodu od 18. 08. do 26. 08. 2009. godine ALDI osoblje je posjetilo preduzeća aplikante kako bi utvrdili stvarno stanje.
Tokom posjeta svih 10 preduzeća obavljen je razgovor sa članovima menadžmenta svakog preduzeća o njihovim budućim planovima koji se odnose na razvijanje kapaciteta preduzeća i mogućnostima upošljavanja novih radnika.  Sva preduzeća koja su ušla u Projekat Opštinski/Općinski poreski poticaj - Fiskalni gotovinski povrat sredstava, su aplicirala za nabavku novih sredstava tako da je posjeta na terenu iskorištena za dobijanje dodatnih informacija o opremi koju aplikanti žele da nabave. 

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI