text
tex1

ALDI

STORIES

Održan drugi sastanak Selekcionog komiteta

2009-10-02

|

Meliha Gačanin

slika_1

U petak, 02. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-ja, održan je drugi sastanak Selekcionog komiteta. Na ovom sastanku donesena je konačna odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za Fiskalni gotovinski povrat sredstava.

U petak, 02. otobra 2009. godine je održan drugi sastanak Selekcionog komiteta na kome su predstavnici ALDI-ja prezentovali sve aktivnosti koje su se provele u okviru provjere na terenu, edukacije i procjene.
 
Nakon diskusije o svakom aplikantu pojedinačno, o njegovoj finansijskoj situaciji i procjeni, te o situaciji u narednom periodu, članovi su jednoglasno odlučili da se, u skladu sa rezultatima bodovanja, aplikantima odobre grantovi u slijedećim iznosima:

Naziv poduzetnika:                                                                 Iznos granta:  
"Blondi' d.o.o Kalinovik                                                           15.000,00 KM  
'Inžinjering' d.o.o. Goražde                                                      8.403,20 KM  
'Fortex' d.o.o. Goražde                                                          15.000,00 KM  
MPI 'Mlin' d.d. Ustikolina                                                        14.971,00 KM  
'HIP-EX' a.d. Ustiprača                                                            8.911,60 KM  
'Fabrika za proizvodnju žice' a.d. Ustiprača                               7.574,20 KM  
'VAM' d.o.o. Čajniče                                                              15.000,00 KM  
'Vavlica' d.o.o. Goražde                                                         11.289,80 KM  
'Kaja Company' d.o.o. Goražde                                                9.510,20 KM  
'Lepenica Company' d.o.o. Goražde                                        15.000,00 KM  
Ukupno:                                                                              120.660,00 KM

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI